Tematy prac inżynierskich
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
L.p.WYKAZ PROPONOWANYCH TEMATÓW PRAC INŻYNIERSKICH dla kierunku SZTUKA OGRODOWA - tryb stacjonarnyOpiekunImię i nazwisko studentaImię i nazwisko studenta
2
Rok akademicki rozpoczęcia pracy 2017/2018
3
Tytuł pracy (ewentualnie nazwisko studenta w przypadku wcześniejszego uzgodnienia)
4
1Ocena przydatności derenia jadalnego jako rośliny użytkowej i ozdobnej dr hab. Maciej Gąstoł
5
2Ocena mrozoodporności wybranych gatunków drzew i krzewówdr hab. Maciej Gąstoł
6
3Monitoring gatunków szkodników powodujących powstawanie galasów na liściach drzew w terenach zieleni w Krakowie
dr hab. Beata Jankowska
7
4Analiza składu gatunkowego szkodników wierzb w zieleni miejskiej Krakowadr hab. Beata Jankowska
8
5Monitoring szkodników negatywnie wpływających na dekoracyjność róż na krakowskich klombachdr hab. Beata Jankowska
9
6Diagnostyka szkodników uszkadzajacych bukszpan na terenie Krakowadr hab. Beata Jankowska
10
7
Owady pożyteczne (Coccinellidae, Syrphidae) ograniczające liczebność szkodliwych mszyc na krzewach pasa zieleni na Alejach Trzech Wieszczów- analiza składu gatunkowego
dr hab. Beata Jankowska
11
8Szkodniki kosaćców i ich zwalczanie na terenie kolekcji roślin ozdobnych Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa
dr hab Elzbieta Wojciechowicz-Żytko
12
9Okreslenie atrakcyjności kwiatów wybranych roślin dla bzygowatych w parkachdr hab Elzbieta Wojciechowicz-Żytko
13
10Monitoring szkodników minujących drzew parkowych w wybranych terenach zieleni w Krakowie (lub miejscu zamieszkania studenta)dr hab Elzbieta Wojciechowicz-Żytko
14
11Cydalima perspectalis- nowy szkodnik bukszpanu - monitoring występowania na terenie Krakowa i okolicydr hab Elzbieta Wojciechowicz-Żytko
15
12Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin (wykorzystanie pasożytów i drapieżców) w zwalczaniu mszycdr hab Elzbieta Wojciechowicz-Żytko
16
13Ocena zanieczyszczenia mykologicznego w powietrzu atmosferycznym parków Krakowa [innego miasta]prof. dr hab. Maria Kowalik
17
14Ocena zanieczyszczenia mykologicznego w powietrzu atmosferycznym Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie prof. dr hab. Maria Kowalik
18
15 Występowanie i skład gatunkowy owadów zasiedlających gatunki roślin charakterystycznych dla wybranych zbiorowisk Łąk Nowohuckich Krakowadr hab. Maria Pobożniak
19
16Występowanie i skład gatunkowy owadów zasiedlających trawy ozdobne w zieleni miejskiej Krakowadr hab. Maria Pobożniak
20
17Występowanie i skład gatunkowy owadów zasiedlających kwietne łąki w aglomeracji Krakowadr hab. Maria Pobożniak
21
18Drzewa i krzewy Ogrodu Botanicznego jako naturalne środowisko bytowania i rozwoju wciornastków - praca eksperymentalna. dr hab. Maria Pobożniak
22
19Inwentaryzacja dendrologiczna i ocena zachowania roślin przy ulicy Sądowej w Krakowie dr inż. Magdalena Nawrotek
23
20Projekt koncepcyjny zagospodarowania roślinami zielnymi terenu Ronda Młyńskiego w Krakowiedr inż. Magdalena Nawrotek
24
21Rozwój siewek miłorzębu (Ginkgo biloba L.) w drugim roku uprawydr hab. inż. Piotr Muras
25
22Mikromorfologia liści wybranych sukulentowych gatunków z rodzaju Pelargonium dr Piotr Stolarczyk
26
23Mapa lichenoindykacyjna wybranego obszaru Polski południowej (teren do uzgodnienia) dr Piotr Stolarczyk
27
24Synantropizacja porostów Krakowa i próba oceny jakości powietrza atmosferycznegodr Piotr Stolarczyk
28
25Inwentaryzacja dendrologiczna i ocena stanu zachowania roślin przy Placu Matejki w Krakowie dr inż. Magdalena Kulig
29
26Ocena nowoczesnych narzędzi promocji i sprzedaży roślin ozdobnychDr hab. Bożena PawłowskaKiełkowicz
30
27Projekt kompozycji sezonowej w pojemnikachDr hab. Bożena Pawłowska
31
28Analiza struktury ogrodów społecznych w Polscedr Bożena Szewczyk-Taranek
32
29Analiza więzi społecznych w ogrodach na przykładzie ogrodniczych działań pro społecznych w Krakowiedr Bożena Szewczyk-Taranek
33
30Projekt scenariuszy zajęć hortiterapeutycznych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcymdr Bożena Szewczyk-Taranek
34
31Projekt ogrodu przydomowego przyjaznego ptakomdr hab. Włodarczyk Zofia
35
32Projekt ogrodu różanego (przy wybranym przez studenta obiekcie)dr hab. Włodarczyk Zofia
36
33Projekt małego ogrodu biblijnego (przy wybranym przez studenta obiekcie)dr hab. Włodarczyk Zofia
37
34Projekt ogrodu bylinowego wg zasad Pieta Oudolfadr hab. Włodarczyk Zofia
38
35Zmienność w czasie kompozycji roślinnych z udziałem traw ozdobnych na przykładzie zieleni miejskiej w Krakowiedr Anna KapczyńskaPaulina Ból
39
36Projekt ogrodu dydaktycznego z uwzględnieniem symbolicznego znaczenia wybranych gatunków roślin ozdobnychdr Anna KapczyńskaKarolina KliśKarolina Kliś
40
37Fenologia wybranych gatunków bylin cienioznośnych ze szczególnym uwzględnieniem fazy kwitnienia w Parku Krakowskimdr Małgorzata Maślanka
41
38Fenologia wybranych gatunków bylin światłożądnych ze szczególnym uwzględnieniem fazy kwitnienia w Parku Krakowskimdr Małgorzata Maślanka
42
39Monitoring zastosowanie bylin w miejskich terenach zieleni na obszarze Krakowadr Małgorzata Maślanka
43
40Projekt zagospodarowania ogrodu śródblokowego w wybranym miejscu w Krakowiedr Małgorzata Maślanka
44
41Projekt wzornika ogrodu warzywno-ziołowego na cztery pory rokudr Elżbieta Jędrszczyk
45
42Ocena biologii kwitnienia pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica Lindl. ex Spach)dr hab Ewa Dziedzic
46
43Ocena biologii kwitnienia wybranych odmian rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides L.)dr hab Ewa Dziedzic
47
44Optymalizacja mikrorozmnażania świdośliwy  'Ballerina'dr hab Ewa Dziedzic
48
45Ocena właściwości fizyko-chemicznych substratów uprawowych w technologii zielonego dachu ekstensywnego
dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz/ dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
49
46Ocena przydatności rodzimych gatunków roślin zielnych do uprawy w technologii ekstensywnych dachów zielonychdr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz
50
47Charakterystyka cech fizjologicznych liści wybranych gatunków roślin drzewiastych w warunkach miejskichdr hab. inż. Renata Wojciechowska
51
48Projekt zastosowania materiałów biopolimerowych w ogrodnictwie miejskimdr hab. Piotr Siwek prof. UR
52
49Reakcja fizjologiczna roślin z rodzaju Lachenalia przy doświetlaniu z zastosowaniem lamp LED o różnym spektrumdr inż. Iwona Kamińska
53
50Ocena stanu zasolenia gleb miejskich w Krakowiedr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
54
51Ocena odczynu gleb miejskich w Krakowiedr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
55
52Ocena przydatności oreofitów karpackich do ogrodów sensorycznychdr inż. Ewa Sitek
56
53Ocena przydatności rodzimych gatunków kserotermicznych do ogrodów sensorycznych dr inż. Ewa Sitek
57
54Ocena zdrowotnośi plantacji mieczyka ogrodowegodr hab. Jacek Nawrocki
58
55Monitoring najgroźniejszych mikoz w uprawie nagietka lekarskiegodr hab. Jacek Nawrocki
59
56Ocena zdrowotności plantacji astra chińskiegodr hab. Jacek Nawrocki
60
57Projekt zagospodarowania terenu zieleni wokół Starego Dworku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku.dr hab. Małgorzata Frazik-AdamczykAngelika Zych
61
58Projekt zagospodarowania miejsca wypoczynku mieszkańców -  przewlekle psychicznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce.dr hab. Małgorzata Frazik-AdamczykJoanna Bogusz
62
59Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy Środowiskowym Domu Pomocy dla osób niepełnosprawnych w Łysej Górze.dr Bożena Szewczyk-TaranekMagdalena Brodzicka
63
60Projekt zagospodarowania ogrodu terapeutycznego przy Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Sułkowie.dr Magdalena KuligDominika Woźniak
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...