ABCDEFGHIJK
1
2
Att vara Avreseansvarig innebär:
3
Ha en allmän koll i Eventor och i denna lista, på hur många som ska med till tävlingen, om det finns tillräckligt med bilar/ chaufförer. Om inte vidta lämpliga åtgärder, t ex prata med folk.
4
Kolla PM och startlista, och vid behov justera avresetid (typ en vecka före tävling eller när startlistan kommit)
5
6
Man behöver inte själv åka med till den tävling som man är uppsatt som avreseansvarig på. (Det är ju svårt att veta långt i förväg vilka som åker på vilka tävlingar)
7
Oavsett om man åker till tävlingen själv eller inte, så ska man se till att det som ingår i avreseansvaret blir gjort för den tävlingen.
8
Åker man inte själv så kontaktar man lämpligen någon som är anmäld, för att utföra nedan:
9
10
- Fyll i rutan "Delegerat Ansvar, åker till tävlingen", om du inte själv åker med, utan delegerar uppgiften.
11
- Åker via VOKalen på utsatt/ uppdaterad tid och ser till att alla som har skrivit upp sig på DENNA LISTA har någon att åka med.
12
- Tar med klubbvimpel till tävlingen
13
- Tar med vindskyddet om vädret ser ut som att det kommer att behövas.
14
- Ser till att vimpel och tält kommer tillbaka till VOKalen och torkas vid behov
15
*
16
Alla som är en anmälda till en tävling och har bil/ kan köra, uppmanas att vid behov skriva upp detta nedan!
Man kan oxå under "Övriga Kommentarer" skriva in t ex "-Åker själv", "Endast ditresa, ej hemresa", ... för att underlätta planeringen.
17
Det är också PÅBJUDET, att lägga till tävlingar (eller andra aktiviteter) som man saknar, om man själv samordnar detta.
18
För att redigera en ruta gör du så här:
19
1. Dubbelklicka en gång på rutan du vill skriva i, så att den får en ram runt sig.
20
2. Se till att markören står och blinkar där du vill skriva, annars klickar du på rätt plats.
21
3. Skriv
22
4. Avsluta med att trycka ENTER på tangentbordet så sparas din ändring.
23
5. Stäng ner fönstret.
24
Lägga till rad med ny tävling:  Högerklicka var som helst på raden UNDER där du vill lägga till en rad. Klicka på "Infoga rad".
25
26
DatumTävlingArrangörPlatsFörsta startTidInfoJag kan köra (ange lediga platser)Jag vill åkaÖvriga kommentarer
27
9-apr.Breadryd dag 1 medelBredaryds SOK11:00Adam (3-4 platser)
28
9-apr.Swedish League + ryssbergsdubbeln medelBroSö OK, OK Skogsfalken, OK Vilse 87Christian
29
10-apr.Breadryd dag 2 långBredaryds SOK11:00Adam (3-4 platser)
30
10-apr.Swedish League + ryssbergsdubbeln långBroSö OK, OK Skogsfalken, OK Vilse 87Christian
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100