BẢNG LƯƠNG DỰ ÁN MEGATYPERS tên tài khoản admin rút gọn ( các bạn thêm @gmail.com sẽ ra tên tài khoản làm việc ) : Trang tính31