075-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
S 30282
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต
จิตพิสัย
ห้อง 075
3
ครูที่ปรึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล
For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
รหัสประจำตัวเลขที่คะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
524661101510552010551
6
524992101810552010582
7
525063102210552010623
8
526414101710552010574
9
526555102110552010615
10
529216101910552010596
11
528627102010552010607
12
531068102110552010618
13
531289101510552010559
14
53161101023105520106310
15
53166111018105520105811
16
53218121018105520105812
17
53283131021105520106113
18
53369141021105520106114
19
53390151018105520105815
20
53428161015105520105516
21
53461171016105520105617
22
53476181024105520106418
23
53503191017105520105719
24
53512201016105520105620
25
53516211021105520106121
26
5355322101513105520105522
27
53634231020105520106023
28
53636241015105520105524
29
53659251601625
30
53674261015105520105526
31
53681271021105520106127
32
5374528120028
33
53748291015105520105529
34
53777301015105520105530
35
53793311016105520105631
36
53804321017105520105732
37
53813331015105520105533
38
53820341016105520105634
39
53841351017105520105735
40
41
42
43
44
45
46
47
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
48
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
การส่งงานให้ส่งออนไลน์ผ่านอีเมล์
49
praphit.faa@triamudom.ac.th
F1 ต้องส่งงานบุคคลสำคัญ จึงจะมีคะแนน
F2 งานอัตลักษณ์อาเซียน กลุ่ม 2-3 คน
50
51
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
52
ID Line
paek2551
53
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
54
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
55
56
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
57
58
ข้อละ 1 คะแนน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu