आ.व.२०७६/०७७ मा दर्ता मौजुदा सूचि
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
आ.व.२०७६/०७७ मा दर्ता मौजुदा सूचि
2
3
२०७६/०४/०१ देखि २०७७/०३/३१ सम्म
4
क्र.स.नाम र ठेगानाविषय
सूचिकृत मिति
फोन नं./कैफियत
5
दैनिक पत्र/जनसङघर्षप्रचार/प्रसार२०७६-०४-०७०७१-५५१३४५
6
जनसेवा सप्लायर्स एण्ड स्टेशनरीस्टेशनरी सामान२०७६-०४-०७̱̱
7
न्यू बाबा प्रिन्टर्स एण्ड जनरल सप्लायर्स
छपाई,स्टेशनरी तथा मसलन्द सामान आपुर्ति
२०७६-०४-१५९८५७०३४५१७
8
मालिका आइ टि ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, तिलोत्तमा-२,रुपन्देही
कम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-१५९८४३८०१७६४
9
नेशनलकम्प्युटर एण्ड सप्लायर्स, तिलोत्तमा-७कम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-१५९८६७०२४१४०
10
अक्सफोर्ड कम्प्युटर ट्रेड लिंक, बुटवलकम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-१५९८६७०२४१४०
11
अक्सफोर्ड कम्प्युटर एकेडेमी, बुटवल-३, रुपन्देहीकम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-१५०७१-५४९५८१
12
ल्यापटप एण्ड आइ टि सर्भीस सेन्टर, बुटवल-३, रुपन्देहीकम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-१५९८६७१८५५५६
13
पानोरामा रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.अनामनगर, काठमाण्डौअध्ययन/अनुसन्धान२०७६-०४-२०९८५१००४७०६
14
१०माइलस्टोन डिजाइन एण्ड प्लानीङ्ग कन्सल्ट प्रा.लि.अध्ययन/अनुसन्धान२०७६-०४-२००१-५०११११६
15
११अर्वान एटलियर प्रा.लि.अध्ययन/अनुसन्धान२०७६-०४-२००१-४२८९६३५
16
१२इकोकोड नेपाल प्रा.लि.अध्ययन/अनुसन्धान२०७६-०४-२००१-५२६१०१६
17
१३
स्थानीय स्वशासन सहयोग मञ्च नेपाल प्रा.लि.,धापासी-८, काठमाण्डौ
अध्ययन/अनुसन्धान२०७६-०४-२०९८२४५७५५५८
18
१४इन्टिग्रेटेड स्टडिज एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.अध्ययन/अनुसन्धान२०७६-०४-२०९८५११३२९७९
19
१५ग्रिन प्रेस प्रा.लि.अनामनगर, काठमाण्डौमुद्रण सम्बन्धी२०७६-०४-२०९८४१९४२१३६
20
१६बजार विकास केन्द्र प्रा.लि.मिडिया सम्बन्धी२०७६-०४-२०९८४१६४५५३४
21
१७सार्प रिसर्च सेन्टर प्रा.लि., काठमाण्डौ, नेपालअध्ययन/अनुसन्धान२०७६-०४-२०९८५११६४५५३
22
१८
इन्टेन्सिभ मिडिया एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., काठमाण्डौ, नेपाल
विज्ञापन/अनुसन्धान२०७६-०४-२०९८५११६४५५३
23
१९
इन्टेन्सिभ स्टडी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.,पुतलीसडक, काठमाण्डौ
अध्ययन/अनुसन्धान२०७६-०४-२००१-४२५५२७४
24
२०नियात्रा कन्सल्ट प्रा.लि., कुपण्डोल, ललितपुरनिर्माण सम्बन्धी२०७६-०४-२०९८५१००४७०६
25
२१शुभकामना सप्लायर्स, बुटवल-११, रुपन्देहीस्टेशनरी / मसलन्द२०७६-०४-२०९८५७०३४३६०
26
२२फिस्टेल सप्लायर्स,बुटवलफर्निचर/मुद्रण/विविध२०७६-०४-२०९८५७०३१३४९
27
२३फिस्टेल मिडिया प्रा.लि.,बुटवलविज्ञापन/बजार अनुसन्धान२०७६-०४-२०९८५७०३१३४९
28
२४इसान निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स बुटवल प्रा.लि.निर्माण सम्बन्धी२०७६-०४-२०९८५७०२५०५९
29
२५सिल्करोड इन्भेष्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.,काठमाण्डौअयात निर्यात विवरण२०७६-०४-२६९८५१००४८०२
30
२६मेरिडियन आर्इ टि.प्रा.लि., काठमाण्डौइलेक्ट्रोनिक्स२०७६-०४-२६९८५११९४९१८
31
२७इन्फरमेशन टेक्नोलोजी स्टोर प्रा.लि., काठमाण्डौकम्प्युटर सफ्टवेयर/इलेक्ट्रोनिक्स२०७६-०४-२६९८५११६७०३७
32
२८स्नोवल टेक्नोलोजी इन्करपोरेसन प्रा.लि., काठमाण्डौविद्युतीय सामान२०७६-०४-२६९८४३६३१८१९
33
२९विगवाइट मल्टीट्रेड प्रा.लि., काठमाण्डौविद्युतीय सामान२०७६-०४-२६९८५११६७०३७
34
३०भैरव अटोभिलेज प्रा.लि., बुटवल-१२, रुपन्देहीसवारी मर्मत२०७६-०४-२८९८५७०६१६३२
35
३१सि एस सि कम्प्युटर सर्भिस सेन्टर, बुटवलकम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-२८
36
३२
लुम्बिनी टेक कन्सल्टेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि., बुटवल-९, रुपन्देही
कम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-२८०७१-६८०५२७
37
३३ग्लोबल टेक आई टी सर्पोट, काठमाण्डौकम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-२८९८५११३५३५८
38
३४रिलायन्स इन्फो टेक प्रा.लि., काठमाण्डौकम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०४-२८०१-४२४३७१८
39
३५नेशनल एग्रीकल्चर एण्ड फरेष्ट्री प्रा.लि., ललितपुरकृषी सम्बन्धी२०७६-०४-२९५५३८७४८
40
३६नाफ सिड्स प्रा.लि., ललितपुरकृषी सम्बन्धी२०७६-०४-२९
41
३७किसान एग्रो सोलुसन प्रा.लि., ललितपुरकृषी सम्बन्धी२०७६-०४-२९९८६१९५३४०४
42
३८
ट्रेड लिंक टेक्नीकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रा.लि., काठमाण्डौ
तालिम/प्रशिक्षण२०७६-०४-३००१-४३७०१२१
43
३९न्यू सम्झना स्टील फर्निचर्स उद्योग, बुटवल-८फर्निचर२०७६-०५-०४९८४७२६६११२
44
४०नेपाल इ कम कन्सर्न, बुटवल-८कम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०५-०४०७१-५४१६९९
45
४१भैरव टेक्नोपार्क, बुटवल-८कम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०५-०४०७१-२२९४०६
46
४२बुटवल कम्प्युटर सप्लायर्स, बुटवल-११कम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०५-०४०७१-५४४६५९
47
४३ओम सर्जिकल एण्ड साइन्स हाउस, बुटवल-८ल्याव सामाग्री२०७६-०५-०५
48
४४रुपन्देही सर्जिकल सप्लायर्स, बुटवल, रुपन्देहीसर्जिकल सामान आपुर्ति२०७६-०५-०५
49
४५दिप ज्योति अर्डर सप्लायर्स, बुटवल, रुपन्देहीसर्जिकल सामान आपुर्ति२०७६-०५-०५
50
४६ओम ट्रेड कन्सर्न, बुटवलसर्जिकल सामान आपुर्ति२०७६-०५-०५
51
४७सिद्धार्थ सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, बुटवल-११, देविनगरछपाई तथा स्टेशनरी२०७६-०५-०५९८४७१२३९५७
52
४८
दुर्गा प्रिन्टिङ तथा स्टेशनरी उद्योग, बुटवल, रुपन्देही
छपाई तथा स्टेशनरी२०७६-०५-०५०७१-५५०२९३
53
४९आइडिया डिजाइनर्स/ अफसेट प्रेस, बुटवल, रुपन्देहीछपाई तथा स्टेशनरी२०७६-०५-०५०७१-५५०२९३
54
५०ओम्नीसेन्ट बुक्स एण्ड स्टेशनरी, बुटवल, रुपन्देहीस्टेशनरी२०७६-०५-०५०७१-५४७०६२
55
५१
एच.वि.एस. मल्टीट्रेड इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., बुटवल-४, रुपन्देही
फर्निचर सामाग्री२०७६-०५-०८०७१-४३७८८९
56
५२लुम्बिनी फर्निचर बजार, बुटवल-११, रुपन्देहीफर्निचर सामाग्री२०७६-०५-०८९८५७०५९६१६
57
५३स्नो बर्डस आई टि सर्भिसेज, बुटवल, रुपन्देहीआइ टी सम्बन्धी२०७६-०५-११९८५७०३९२६७
58
५४बुटवल कृषी यन्त्र घर पड्सरी-१, रुपन्देहीकृषी सम्बन्धी२०७६-०५-११९८५७०५८६१४
59
५५बुटवल अटोमोबाईल, बुटवल-३, पुल्चोक, रुपन्देहीकृषी सम्बन्धी२०७६-०५-११९८५७०३३९०६
60
५६भरत निर्माण सेवा, सिद्धार्थनगर-१, रुपन्देहीनिर्माण सम्बन्धी२०७६-०५-१२९८०७४३२६६९
61
५७पाण्डेय फर्निचर उद्योग, बुटवल-११, मिलनचोकफर्निचर सम्बन्धी२०७६-०५-१५९८४७०२५३४७
62
५८ए. एम ट्रेडिङ्ग, बुटवल-८फर्निचर सम्बन्धी२०७६-०५-१५०७१-५४३०९४
63
५९पौडेल स्टील एण्ड काष्ठ फर्निचर उद्योग, बुटवल - ८फर्निचर सम्बन्धी२०७६-०५-१५०७१-५४३१४४
64
६०बि एण्ड बि ट्रेडिङ्ग, बुटवल-८फर्निचर सम्बन्धी२०७६-०५-१५९८५७०२८९५५
65
६१शुभ नारायणी फर्निचर उद्योग, बुटवल, रुपन्देहीफर्निचर सम्बन्धी२०७६-०५-१६९८४७०२१६४५
66
६२भैरब फर्निचर एण्ड मल्टि ट्रेडिङ्ग प्रा.लि., बुटवल-११फर्निचर सम्बन्धी२०७६-०५-१६
67
६३पाल्पा भैरब ट्रेड लिङ्क प्रा.लि., बुटवल-११, रुपन्देहीफर्निचर सम्बन्धी२०७६-०५-१६०७१-५४२६५०
68
६४शुभ नारायणी इन्टरप्राईजेज, बुटवल, रुपन्देहीफर्निचर सम्बन्धी२०७६-०५-१६०७१-५४६३१०
69
६५न्यु लाइफ कम्प्युटर, बुटवल, ट्राफिक चोककम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०५-१७
70
६६सुत्र आई टि. कन्सल्ट प्रा.लि., बुटवल, रुपन्देहीकम्प्युटर सम्बन्धी२०७६-०५-१७९८६७१०५२०५
71
६७नर्थ इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी प्रा.लि., बुटवल, रुपन्देहीइन्जिनियरिङ्ग२०७६-०५-१८९८५७०३४१८२
72
६८एप्रोपियट इन्जिनियरिंग, बुटवल, रुपन्देहीइन्जिनियरिङ्ग२०७६-०५-१८०७१-४३७७४८
73
६९नेपाल मेशिन एण्ड स्टील स्ट्रक्चर, बुटवलस्टील स्टक्चर सम्बन्धी कामहरु२०७६-०५-१८०७१-५४२५२२
74
७०नविन स्टेशनरी एण्ड फोटोकपी, बुटवलस्टेशनरी२०७६-०५-१९
75
७१द दरवार लनप्रा.लि.होटेल/रेष्टुरेन्ट२०७६-०५-२००७१-४२०४६७
76
७२
पाल्पा भैरब मल्टी सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा.लि., बुटवल
फर्निचर/फ्लोरिङ२०७६-०५-२००७१-५५०३४९
77
७३खनाल निर्माण सेवा, कपिलवस्तु, बरकलपुरनिर्माण सम्बन्धी२०७६-०५-२३०७१-५४८५७९
78
७४हिमालय अफसेट प्रेस एण्ड स्टेशनरी, बुटवलस्टेशनरी तथा मसलन्द२०७६-०५-२३९८५७०३१२५०
79
७५प्रिज्म ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि, बुटवल-१३स्टेशनरी/मसलन्द२०७६-०५-२३९८५७०३८१२७
80
७६प्रकाश अफसेट प्रेस, बुटवल-८, रुपन्देहीछपाई२०७६-०५-२३०७१-५४८५७९
81
७७सौभाग्य प्राङ्गारिक मल उद्योग, कोटीहवा, रुपन्देहीमल/कृषि२०७६-०५-२३९८०६९९१४२३
82
७८थापा इन्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन, बुटवल-२इन्जिनियरिङ्ग२०७६-०५-२४
83
७९मिरा कन्स्ट्रक्सन, बुटवल-४इन्जिनियरिङ्ग२०७६-०५-२४
84
८०सफल कन्स्ट्रक्सन, तिलोत्तमा-६इन्जिनियरिङ्ग२०७६-०५-२४
85
८१सुन्दर नेपाल,रुपन्देहीपरामर्श सेवा२०७६-०५-२५
86
८२
लालिगुराँस इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी, बुटवल-११, देविनगर
इन्जिनियरिङ्ग परामर्श२०७६-०५-२९
87
८३अलायन्स कन्सल्ट्स प्रा लि, काठमाण्डौ-३५इन्जिनियरिङ्ग परामर्श२०७६-०५-२९
88
८४
ए.बि.एम. इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.,काठमाण्डौ-३४
इन्जिनियरिङ्ग परामर्श२०७६-०५-२९
89
८५
गुराँस इन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रा.लि. मालारानी-५, अर्घाखाँची
इन्जिनियरिङ्ग परामर्श२०७६-०५-२९
90
८६शुभकामना सप्लायर्स, बुटवल-११, कालिकानगरस्टेशनरी/मसलन्द२०७६-०५-२९
91
८७फिस्टेल मिडिया प्रा.लि., बुटवल-११, कालिकानगरविज्ञापन२०७६-०५-२९०७१-४१५४०४
92
८८फिस्टेल सप्लायर्स, बुटवल-११, कालिकानगरस्टेशनरी/मसलन्द२०७६-०५-२९९८५७०३१३४९
93
८९जय कृष्ण ट्रेडिङ्ग, बुटवल-११, कालिकानगरमेशिनरी/उपकरण२०७६-०५-२९९८४७५११३४६
94
९०लक्ष्मी इलेक्ट्रोनिक्स इक्युपमेन्ट, बुटवल - १०इलेक्ट्रोनिक्स२०७६-०५-२९९८५७०१०६६८
95
९१लभ्ली ट्रेडर्स, बुटवल-६इलेक्ट्रोनिक्स/सेक्युरीटी२०७६-०५-२९०७१-५४४९५४
96
९२जि एन एस ट्रेडर्स, बुटवल-१२इलेक्ट्रोनिक्स२०७६-०५-२९९८५७०३८६४२
97
98
99
100
Loading...