Danh sách môn học tăng chỗ và mở mới HK2/17-18
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Đã xóa dữ liệu đăng ký của 17 sinh viên đối với học phần 209417
DH15TB cần học mã 209427
2
Dữ liệu sẽ được cập nhật lúc 15h00
Hiện tại dữ liệu vẫn đang trong quá trình cập nhật lên hệ thống, các em vui lòng
không truy cập hệ thống ĐKMH tới 16h00. Cảm ơn sự hợp tác của các em!
16h40 các em vào đăng ký nhé. Cảm ơn các em đã chờ, rất mong các em thông cảm
3
STTKhoa

môn học
Số lượng
tăng thêm
Mở mới Ghi chúDữ liệu upload lúc
4
01Kinh Tế208372503/01/2018 15:45:06
5
02Thủy sản2063031503/01/2018 16:00:05
6
03CNTY20340310
7
04CNTY20321175
8
05CNTY203212100
9
06CNTY203525100
10
07CNTY203508150
11
08CNTY20350575
12
09CNTY202414100
13
10CNTY2031031075
14
11CNTY20310075
15
12CNTY20350675
16
13CNTY20352320
17
14CNTY20346510
Nhóm 1
- CBGD 738
18
15CNTY20355825
19
16CNTY20350020
20
17CNTY2035165
21
18CNTY20336115
22
19CNTY20351910
23
20CNTY20310475
24
21Cơ khí20712725
25
22Cơ khí20750125
26
23Cơ khí2071034040/4 nhóm
27
24Cơ khí20711375
28
25Cơ khí20710140
29
26Cơ khí2076105050/2 nhóm
30
27Cơ khí20721225
31
28Cơ khí2071083030/3 nhóm
32
29Cơ khí20732425
33
30Cơ khí20751225
34
31Cơ khí20751625
35
32Cơ khí2076151515/3 nhóm
36
33Cơ khí20731325
37
34Cơ khí20711010
38
35Cơ khí2071214040/2 nhóm
39
36Cơ khí2073032020/2 nhóm
40
37Cơ khí20760125
41
38Cơ khí20751010
42
39Cơ khí20712725
43
40Cơ khí20762115
44
41Cơ khí20750910
45
42Cơ khí20711115
46
43Cơ khí20721915
47
44Cơ khí2072221010/2 nhóm
48
45Cơ khí20741220
49
46Cơ khí20770415
50
47Cơ khí2071171515/3 nhóm
51
48Cơ khí2074045
52
49Cơ khí20752510
53
50Cơ khí2071002525/5 nhóm
54
51Cơ khí2071075
55
52Cơ khí20712215
56
53Cơ khí2072021515/3 nhóm
57
54Cơ khí20723410
58
55Cơ khí20730015
59
56Cơ khí20731288/4 nhóm
60
57Cơ khí2074255
61
58Cơ khí20750710
62
59Cơ khí20753110
63
60Cơ khí2076241010/2 nhóm
64
61Cơ khí20771310
65
62Cơ khí20711190
66
63Cơ khí20711375
67
64Cơ khí20740360
68
65Cơ khí20750785
69
66Cơ khí20751085
70
67Cơ khí20761555
71
68Cơ khí20761530
72
69Cơ khí20761530
73
70Khoa KH202113100
100/5 nhóm
74
71Khoa KH202120100
75
72Khoa KH202114120
76
73Khoa KH20240190
77
74Khoa KH2024025050/2 nhóm
78
75Khoa KH202301120
79
76Khoa KH202206110
80
77Khoa KH2021214040/2 nhóm
81
78Kinh tế20840375
82
79Kinh tế20840675
83
80Kinh tế20842375
84
81Kinh tế20842475
85
82Kinh tế20845375
86
83Kinh tế20845375
87
84Kinh tế20847075
88
85Kinh tế20837270
89
86Kinh tế20834570
90
87Kinh tế20832270
91
88Kinh tế20833770
92
89Kinh tế20891210
93
90Kinh tế20837310
94
91Kinh tế20831670
95
92Kinh tế20834710
96
93Kinh tế20832210
97
94Kinh tế20833970
98
95Kinh tế20810990
99
96Kinh tế20812870
100
97Kinh tế20815210
Loading...
 
 
 
Trang tính1
 
 
Main menu