ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม (ถ้ามี)จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760041103976004139010033บ้านพร้าวเมืองเมือง 3บ้านห้วยค้อ10021000.2501นายอุดม ดอนศรีโคตรปกติบ้านบกโนนเรียงบ้านพร้าวเมือง312466363200042
089-9401148
นายอุดม ดอนศรีโคตร
5
2760035103976003539010034บ้านพร้าวเมืองเมือง 3บ้านโคกม่วย1004000100นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลปกติิบ้านพร้าวบ้านพร้้าวเมืือง133246129600045
081-1177783
นายสมศักดิ์ พาลกุล
6
3760038103976003839010037บ้านพร้าวเมืองเมือง 3บ้านศรีสุขนาล้อม10060010.501
ลูกจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายสุริยน ประชามาตย์ปกติบ้านโนนสูงใหม่วังทองบ้านพร้าวเมือง37101012513102300090
083-3621780
นายสุริยน ประชามาตย์
7
4760040103976004039010039บ้านพร้าวเมืองเมือง 3บ้านโนนสูงใหม่วังทอง10070010.501ครูผู้ทรงคุณค่า1นายสุุรกานต์ พลตรีปกติบ้านศรีสุขนาล้อมบ้านพร้าวเมือง32013151514131321000124
085-7384050
นายศิวะเดช สิทธิการ
8
5เมืองเมือง 3บ้านพร้าว
083-3621780
นายสุริยน ประชามาตย์
9
6เมืองเมือง 3บ้านบกโนนเรียง
085-7384050
นายศิวะเดช สิทธิการ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100