אפיית מצוות מצווה
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
שעה :סבב 1 סבב 2 שעה :
2
טל שם גילשם טל גיל
3
1
054-6765007
אלון בלוך18+1
משה קריספין
052-3652294
4
2
052-8906070
אפרים פלוטניצקי
2
דוד איינהורן
52289147018+
5
3522891470
איינהורן דוד
18+3רביבו דוד 43
6
4528912200שי אלמסי4נבו רביבו 17
7
5502523452
אברהמי בנימין
715ישי ליסנר
8
6544634919אדלר יעקב636
מתנאל ליסנר
9
7
אורן מוהבן
7דוד מימון
10
88אייר מימון
11
99רואי מימון
12
1010יוסף שאבי
13
1111
14
1212
אלעזר זלכה
15
1313יובל כהן
050-4558080
16
1414יאיר אלון
052-4317103
17
1515נדב אלון
052-4317103
18
1616
ברוך וינברגר
052-4317103
19
1717
אלי וינברגר
052-4317103
20
אפיית מצוות מצווה בהכשר הרב ליסנר
1818507945335
21
1919507945335
22
*בהתאם לכמות הנרשמים / נרשמות יתתכנו שינויים בזמני הסבבים 2020
23
שעה : 18:30
סבב 3 גיל סבב 4
שעה :1900
גיל
24
דמי השתתפות 20ש"ח
1גרשון כרמי18+1שי גלבוע525252221
25
2אורי כרמי172דביר גלבוע28
26
3133ברק גלבוע25
27
4
צביקה בן ברוך
18+4
עזריאל פראם
28
5רז בן ברוך135
זוהר פראם
29
6
הראל שולמן
053-4444636
166אנוקא
054-2345623
30
7
נועם וינשטין
5333657167
משה גלעדי
31
8
אליצור כהן
18+8
איתמר גלעדי
32
9שיר כהן139איסי גלעדי
33
10שיר כהן1810
אליה גלעדי
34
11אבי שיש18+11
אמיתי גלעדי
35
12
אורי דוד שיש
1112דידי גלעדי
36
13אביה קייל 13
37
13גלעד קייל 13
38
1515
39
1616
40
1717
41
1818
42
1919
43
2020
44
19:30סבב 5סבב 620:00
45
טל שם גילשם טל גיל
46
1
שרית ליסנר
1
איציק רחמוט
52605226318+
47
2
אביה ליסנר
2
אורי רחמוט
14.5
48
3לאה כרמי3ישי רחמוט14.5
49
4אילת כרמי4גולדשמידט יוסי526056087
50
5הדר כרמי5
דוידי קרסיק
51
6יעל זלכה6
עמוס קרסיק
52
7
תמר מוהבן
7גולדשמידט איתמר
53
8מירי רוט 8גולדשמידט חנוך
54
9
דורין פראם
9ניר בלולו
55
10
נורית מימון
10
אביעד בלולו
56
11ציון מימוןצ11דביר בלולו
57
12
שרה גולדשמיט
12
58
13
אורטל קריספין
13
59
13
נורית מוהבן
13
60
15תילי אשל 15
61
16אילנית נמר רזקר 16
62
17יהל רזקר 17
63
18שני אשל 18
64
1919
65
2020
66
שעה :סבב7 גיל סבב 8 שעה :גיל
67
1118+
68
2218+
69
3315
70
44שרמר יויו50+
71
55
שרמר רעות
18+
72
66שרמר רחל18+
73
77
74
88
75
99
76
1010
77
1111
78
1212
79
1313
80
1313
81
1515
82
1616
83
1717
84
1818
85
1919
86
2020
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu