แบบรายงานHI CI ถ่อน 59.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2559
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ่อน ต.ไม้กลอน อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
4หัวดอน1049988.088578.241001010.009966.06383.0031.008.09
9
5ขาม938877.958533.538244.888567.06340.0020.005.88
10
6ดอนม่วง888555.888655.818522.358544.71341.0016.004.69
11
8นายูง135101109.9010298.8210643.7710854.63417.0028.006.71
12
10ถ่อน12412097.5012386.5010876.4812086.67471.0032.006.79
13
12โนนสูง93901011.119000.008644.658678.14352.0021.005.97
14
15โคกกลาง979455.329622.089677.299088.89376.0022.005.85
15
16หัวดอน14812397.3210976.4213696.62139107.19507.0035.006.90
16
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด88888.00
17
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 1078888.00
18
ร้อยละ87.5100100100100
19
20
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
21
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
22
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
23
โรงเรียนหัวดอนขามสาสมัคคี15213.331500.001500.0015213.3360.004.006.67
24
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง6116.67500.006116.67600.0023.002.008.70
25
โรงเรียนบ้านโนนสูงโคกกลาง600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
26
โรงเรียนบ้านนายูง15213.331200.0016318.7516212.5059.007.0011.86
27
ศูนย์เด็กเล็กวัดอัมพร200.00200.00200.00200.008.000.000.00
28
ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีสุนทราราม200.00200.00200.00200.008.000.000.00
29
ศูนย์เด็กเล็กวัดสงบคารมณ์400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
30
ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีมงคล200.00200.00200.00200.008.000.000.00
31
วัดเขมาราม2015.0025416.002314.3526415.3894.0010.0010.64
32
วัดอัมพร1516.671600.0016212.501600.0063.003.004.76
33
วัดสงบคารมณ์600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
34
วัดศรีสุนทราราม6116.67600.00600.00600.0024.001.004.17
35
วัดชัยมงคล5835.173500.003200.003512.86160.004.002.50
36
วัดบ้านดอนม่วง
4040
37
รพ.สต.ถ่อน400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
38
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
39
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด1515141414.00
40
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 081410106.00
41
ร้อยละ53.3333333393.3333333371.4285714371.4285714342.85714286
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu