ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 10.06.2022.
2
3
Дом здравља Раковица
4
Краљице Јелене 22
5
Београд,Раковица
6
7
Подрачун: 840-620661-60
8
9
10
11
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ДОМА ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
12
13
на дан 09.06.2022.
14
15
Претходно стање4,424,761.93
16
Уплате РФЗО-плате примарна заштита0.00
17
Уплате РФЗО-плате стоматолошка заштита0.00
18
Уплате РФЗО-превоз примарна заштита0.00
19
Уплате РФЗО-превоз стоматолошка заштита0.00
20
Уплате РФЗО-лекови0.00
21
Уплате РФЗО-санитетски и медиц. потрош.материјал0.00
22
Уплате РФЗО-енергенти0.00
23
Уплате РФЗО-материјални и остали тошкови у прим.заштити0.00
24
Уплате РФЗО-остали директни и инд. тошкови у стом.заштити0.00
25
Уплате РФЗО ван уговора-сандостатин, соматулин0.00
26
Уплате РФЗО ван уговора-отпремнине0.00
27
Уплате РФЗО ван уговора-јубиларне0.00
28
Уплате РФЗО ван уговора-инвалиди44,101.18
29
Уплате од партиципације -примарна заштита 24,350.00
30
Уплате од партиципације -стоматолошка заштита0.00
31
Солидарна помоћ0.00
32
Остале уплате0.00
33
Исплаћено11,732.80
34
Ново стање 4,481,480.31
35
36
37
ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ ПО НАМЕНАМА
38
Зараде запослених0.00
39
Превоз запослених0.00
40
Лекови0.00
41
Санитетски и остали медицински потрошни мат.-прим.заш.0.00
42
Eнергенти0.00
43
Материјални и остали трошкови - примарна заштита10,582.80
44
Остали директни индиректни трошкови - стоматолошка заштита1,150.00
45
Сандостатин, соматулин0.00
46
Отпремнине0.00
47
Јубиларне награде0.00
48
Инвалиди0.00
49
Солидарна помоћ0.00
50
Oстале исплате0.00
51
УКУПНО 11,732.80
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100