Pre Test พลศึกษา คอร์สเสาร์ อาทิตย์ เทอม 1 ปี 59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Pretest พละศึกษา คอร์ส เสาร์ - อาทิตย์ 59 สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre
2
ลำดับชื่อ - สกุลดึงข้องอตัวSIT UPกระโดดไกลวิ่งเก็บของ(วินาที)วิ่ง 50 เมตร(วินาที)วิ่ง 1 กิโลเมตร(นาที)ว่ายน้ำรวม
3
จำนวน
ครั้ง
คะแนนซ.ม.คะแนน
จำนวน
ครั้ง
คะแนนซ.ม.คะแนน
วินาที
คะแนน
วินาที
คะแนนนาทีคะแนน
วินาที
คะแนน1000
4
ม.4-5
5
1
อำนวยโชค วัฒนากังชัย
105014702575509.9846.21003.5512000549
6
2
พหลพลพยุห พหลโยธิน
420126230100มผ012.708.4305.17048130342
7
3ณัฐภาคย์ บุญช่วย001625755010806.61003.3405698409
8
4
วีรชัย ประเสริฐลาภ
2074025755010.596.71004.441200286
9
5
ชณกฤตฆ์ เกตุวารินทร์
126023100301001009.7926.3100410000652
10
6คณพศ บุญวสิฐกุล13655302995มผ011.2468.2454.451040162453
11
7
อิทธิกร สมุทรรัตน์
201262299510010.8548.4306.12000341
12
8ชนาธิป โพธิกุล2016184010010.6586.21005.3000304
13
9ปัณณวัฒน์ ใสแสง10501995299510010.2726.51005.11053110622
14
10สุประวิตร มากท่า105020100289010010.6586.91004.59051118616
15
11อธิบดี อุทัย008453010010011.5407.2905.45040162537
16
12ธนพล พลายด้วง201001262268010011507.5754.411800485
17
13
ณัฐวัชร์ สกุลภุชพงษ์
42042424705010.1766.51004.441200352
18
14ภูมิภุช ถาวร31520100311005010.3686.11004.18000513
19
15
ถิรวัฒน์ วิเศษสุมน
42018903010010011507.1955.24000455
20
16
ชัยสิทธิ์ ชำนาญกลาง
00115823655011507.3855.33000308
21
17รัชณต วีรบรรจง8401785226010010.5607.2904.284453110589
22
18ภัทรพงค์ พูลผล201366247010010.4647.6705.2806082452
23
19
คมชาญ สนธิพงษ์ประยูร
9451890247010010.46471004.27465794609
24
20อภิมุข รอดเจริญ001262247010010.36804.56000300
25
21เอกชาติ เขียวคำ525115825755010.46471004.21586082512
26
22ชัยธวัช ตากมัจฉา20845257510010.6586.41004.34046138556
27
23สุรชัช สุทธิประภา525136621555010.5606.51004.225600412
28
24ธนา สิทธิผกาผล0010542050มผ011.5407.7654.53000209
29
25
ไชยทัศน์ ธิติธนพงศ์
0016802575มผ010.5606.81005.05000315
30
26จุลลชัย จินดากาศ31584525755010.4646.31004.127644146571
31
27ปรัชญา พิมพ์สอน42053020505010.5606.81006.43000310
32
28ณัฐชมน อินผลึก008451630มผ010.9526.81006.43000227
33
29
นิธิ ประสิทธิ์ยุทธศิลป์
009502155มผ012.38905.45044146259
34
30นันทวัฒน์ วรังษี735635299510011.5407.6704.284444146565
35
31วทัญญู คำจันทร์00136629955010.4646.61004.38246370469
36
32
เนมิราช อุ่นเรือนงาม
20136622605010.7567.1954.088441158569
37
33ปิยพัฒน์ สุขเกษม201262257510010.1766.71005.16000413
38
34ศิรดิส กาตาสายขาดสอบ35200200
39
35วรรธณะ กรรณิกาขาดสอบ
40
36สหัสวรรษ ทองจุลละขาดสอบ617878
41
37
พีรพัฒน์ นาควิจิตร
ขาดสอบ51118118
42
38
กิจติศักดิ์ เปาะทอง
ขาดสอบ
43
39
ลิขสิทธิ์ แฟงสมศรี
ขาดสอบ34200200
44
45
46
Pretestพละศึกษา คอร์ส เมษา' 59 สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre
47
ลำดับชื่อ - สกุลดึงข้องอตัวSIT UPกระโดดไกลวิ่งเก็บของ(วินาที)วิ่ง 50 เมตร(วินาที)วิ่ง 1 กิโลเมตร(นาที)ว่ายน้ำรวม
48
จำนวน
ครั้ง
คะแนนซ.ม.คะแนน
จำนวน
ครั้ง
คะแนนซ.ม.คะแนน
วินาที
คะแนน
วินาที
คะแนนนาทีคะแนน
วินาที
คะแนน1000
49
ม.4-5
50
1วรภัทร์ ณ รังสี00115823655011.3447.4806.5900297
51
2ณัฐภัทร สุมาลุย์0053024705011.3447.5755.400269
52
3นิธิศ แสงอรุณ009502155มผ012.38905.4507042155
53
4นนทพัทธ์ บุญโต42074027855010.5606.61004.4206274449
54
5ณัฎฐชัย สุขม่วง52500289010010.3686.1100047134517
55
6
ศักดิ์ดาวุฒิ ฤทธิ์ภักดี
008453110010010.4646.71004.441200421
56
7ธนกร ศรีประยูร73517853010010010.4646.41004.26050122666
57
8ธรา พิพัฒน์ฐาดร420157519455010.56004.5306274324
58
9ภูตินนท์ สัมมา1050318278510010.4646.51004.225648130603
59
10ปวินวิท แก่นสาร1155168029955010.2727.3855.06049126563
60
11ศุภกิตติ์ จิตรดี0042419455012207.3856.22000224
61
12อนุสรณ์ ธรรมมา202310022605010.6586.21004.6400368
62
13ธนกฤต สวนใต้006352260มผ011.8288.1456.5505794262
63
14
ภูริพล ภูริปัญญาวรกุล
5251470299510010.2726.51004.225600518
64
15ประภัสกร ไชยโย10168022605010.6586.91004.42055102470
65
16ธนภัทร ฐานะภักดี6301054257510010.9526.51005.3305698509
66
17ภูมิพงศ์ อภัยวงค์147010543010010010.2726.21005.35000496
67
18ธนธิต สุขชล105084526801009.7926.11005.14051118585
68
19วิทรุจ ธีราบุตร006351630มผ011.7328.33500132
69
20พลวัฒน์ นาทอง00001525มผ012208.52506370140
70
21นิติธร อาจธนกุล2031823655010.8546.61006.2506274361
71
22นรภัทร ช่อผกา0115819455011.5407.5756.46052114382
72
23ปราบ ปกแก้ว004242260มผ011.8286.61007.16000212
73
24
ประสิทธิพร ศรีสมุทร
0012622785มผ012.387.575053110340
74
25สุรชัช สุทธิประภาขาดสอบ
75
26
กิตติภูมิ วงษ์แก้ว
ขาดสอบ
76
27ศิวนาถ จานแสนขาดสอบ
77
28ธนกร วิเศษขาดสอบ29200200
78
29อาทร แตรประสิทธิ์ขาดสอบ
79
30
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu