ABCDEFGH
1
2
PREUS CURSES COPA CATALANA 2022
3
4
- Els imports de les inscripcions corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'apliquen en funció de l'edat del participant. 
5
- Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar en possessió de la llicència federativa FCOC en vigor. 
6
- Si el participant no disposa de llicència federativa haurà de treure's una llicència temporal de dia, que consta d'assegurança temporal i part proporcional d'aportació federativa.
7
- Un participant amb llicència temporal podrà córrer a qualsevol categoria, excepte H21E-D21E i en cap cas puntuaran en els rànkings FCOC.
8
- Aquests preus són els que la FCOC estipula com a MÀXIMS per a la temporada 2022 per a les curses a peu, MTB-O, Trail-O i rogaines. I són orientatius per les proves de Raids. 
9
- L'organitzador pot rebaixar la inscripció si ho desitja, però mai pot sobrepassar aquests imports, en proves oficials. 
10
- En el cas que una cursa sigui també de Lliga Espanyola, prevaldran els imports que estipuli la FEDO. 
11
- Els organitzadors tenen l'obligació de mantenir l'oferta de totes les categories malgrat que hi hagi únicament 1 participant, tot i que no és obligatori lliurar premis a una categoria si hi ha menys de 3 participants.
12
13
14
INSCRIPCIONS PEU [2]Lloguer XipPreu inscripcióDescompte federat [1]Descompte TRAM 1 [3] [4]
15
16
17
HD20, HD21A, HD21E, HD35, HD40, HD45, HD50, HD55, HD60, HD655,00 €22,00 €-5,00 €-5,00 €
18
HD12, HD14, HD14B, HD16, HD16B, HD185,00 €11,50 €-1,50 €-5,00 €
19
HD10, Encintat5,00 €10,50 €-1,50 €-5,00 €
20
Circuit vermell (similar a HD21B). [5]3,00 €22,00 €-5,00 €-5,00 €
21
Circuit taronja (similar a iniciació adult). [6]0,00 €17,00 €-5,00 €-5,00 €
22
Circuit groc (similar a iniciació nens). [6]0,00 €10,50 €-1,50 €-5,00 €
23
24
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
25
[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC. Inclou HD20 endavant i open taronja i vermell
26
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
27
[4] Les inscripcions efectuades fora el tram 1 (dins tram2) donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
28
[5] El circuit vermell requereix de lloguer de xip o pinça Sportident.
29
[6] Els circuits taronja i groc inclouen el lloguer de xip (targeta plana) sense cost.
30
31
32
INSCRIPCIONS ROGAINE [2]Lloguer Xip Preu inscripcióDescompte federat [1]Descompte TRAM 1 [3] [4]
33
34
35
PROVA DE 6 HORES5,00 €32,00 €-5,00 €-5,00 €
36
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, DSV, HSV, XSV, DUV, HUV, XUV   
37
PROVA DE 8 HORES5,00 €36,00 €-5,00 €-5,00 €
38
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, DSV, HSV, XSV, DUV, HUV, XUV      
39
PROVA DE 12 HORES5,00 €42,00 €-5,00 €-5,00 €
40
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, DSV, HSV, XSV, DUV, HUV, XUV
41
PROVA DE 24 HORESA valorar pel Comité de Rogaine, arribat el cas
42
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, DSV, HSV, XSV, DUV, HUV, XUV
43
44
[1] Les llicències federatives d'IbeRogaine i/o d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
45
[2] 1 €/inscripció (els primers 100 inscrits no es liquidaran, es comptabilitzarà a partir de la 101 inscripció) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
46
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
47
[4] Les inscripcions efectuades fora del tram 1 (dins tram2) donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
48
* En cas d'haver de contractar algun servei especial, amb notificació i sota supervisió del comitè de rogaines, es podrà cobrar un suplement per corredor que determinarà dit comité.
49
50
51
INSCRIPCIONS LLIGA SPRINT- ROGAINELloguer Xip Preu inscripcióDescompte federat [1]Descompte TRAM 1 [2] [3]
52
53
54
TOTES LES CATEGORIES3,00 €20,00 €-3,00 €-5,00 €
55
56
57
[1] Les llicències federatives d'IbeRogaine i/o d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
58
[2] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
59
[3] Les inscripcions efectuades fora del tram 1 (dins tram2) donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
60
* En cas d'haver de contractar algun servei especial, amb notificació i sota supervisió del comitè de rogaines, es podrà cobrar un suplement per corredor que determinarà dit comité.
61
62
63
INSCRIPCIONS MTB-O [2]Lloguer Xip Preu inscripcióDescompte federat [1]Descompte TRAM 1
[3] [4]
64
65
66
DHSenior, DHElit, DHVetA i DHVet B5,00 €21,00 €-5,00 €-5,00 €
67
DHInfantil, DHCadet, DHJunior5,00 €10,50 €-1,50 €-5,00 €
68
Iniciació Adult0,00 €14,00 €-5,00 €-5,00 €
69
Iniciació Nens0,00 €10,50 €-1,50 €-5,00 €
70
71
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats IOF, o de la FCC estan exemptes de la tramitació temporal.Tots els corredors de federacions alienes a la FCOC i FCC hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
72
[2] 1 €/inscripció (els primers 100 inscrits no es liquidaran, es comptabilitazarà a partir de la 101 inscripció) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament d'infraestructures diverses FCOC. 
73
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
74
[4] Les inscripcions efectuades fora del tram1 (dins tram2) donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
75
76
77
INSCRIPCIONS Raids AventuraLloguer XipPreu inscripcióDescompte federat [1]Descompte TRAM 1 [3]
78
[2] [4] [5]
79
80
ÈLIT, AVENTURA5,00 €40,00 €-5,00 €-5,00 €
81
OPEN5,00 €35,00 €-5,00 €-5,00 €
82
FAMILIAR5,00 €30,00 €-5,00 €-5,00 €
83
84
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats de raid i raid FEDO estan exemptes de tramitar la tramitació temporal.Tots els corredors sense llicència específica de Raid d'Aventura i de federacions sense conveni, hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
85
[2] 1 €/inscripció (els primers 100 inscrits no es liquidaran, es comptabilitazarà a partir de la 101 inscripció) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament d'infraestructures diverses FCOC. 
86
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
87
[4] En cas de Raids de més d'un dia o etapa (només aplicable a Èlit i Aventura), el preu es multiplicarà per el número d'etapes.
88
[5] En cas d'haver-se de llogar material específic, com per exemple: caiac … es podrà aplicar un suplement per persona, prèvia notificació i aprobació per part del comité de Raids d'Aventura.
89
90
91
Lloguer XipPreu inscripcióDescompte federat [1]
92
INSCRIPCIONS TRAIL-O
93
94
MR ÈLIT - OPEN ÈLIT5,00 €12,00 €-5,00 €
95
MR INI - OPEN INI3,00 €12,00 €-5,00 €
96
Infantil (fins a 14 anys)0,00 €3,00 €-1,50 €
97
98
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats i FEDO estan exemptes de tramitar la tramitació temporal. Tots els corredors sense llicència específica i de federacions sense conveni, hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
99
100