ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ข้อมูลใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอปสัญจร จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561กรุณาลงชื่อ + เบอร์โทร
2
ลำดับคำนำหน้าชื่อโทรศัพท์จังหวัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทOTOPความสนใจขอรับบริการ/ต้องการพัฒนาด้านผู้เชี่ยวชาญลงชื่อจอง #1ผู้เชี่ยวชาญลงชื่อจอง #2ผู้เชี่ยวชาญลงชื่อจอง #3
3
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์กระบวนการผลิตระบบมาตรฐานออกแบบเครื่องจักรคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ
4
1นายอุธรณ์ งามสว่าง089-5788182นครราชสีมาอุธรณ์ ผ้าไหม ผ้า / เครื่องแต่งกายต้องการให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย+โลโก้ ให้สวยงาม
5
2นางสุประวีณ์ ฉัตรมาลีรัตน์086-3384226นครราชสีมาบาย สุประวีณ์ผ้า / เครื่องแต่งกายต้องการออกแบบสินค้าที่ทำกระเป๋าอยู่อยากได้แบบใหม่ๆ และวิธีการทำแบบใหม่ๆ
6
3นางบุญศรี งามสว่าง089-9483344นครราชสีมาบุญศรี โดเซต์ดอกสาทรผ้า / เครื่องแต่งกายต้องการให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย+โลโก้ ให้สวยงาม
7
4นางพัทษนันท์ ตั้งอมรสถิตย์008-3385992นครราชสีมาPinku Moreeaอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปเป็น Gumy และขนมไทย (อะลัง,เค๊ก,คุกกี้ ฯลฯต้องการบรรจุภัณฑ์ให้เป็นสินค้าพรีเมียมยกระดับมูลค่าสินค้า ต้องมาตรฐาน อย. มผช.ต้องการเครื่องจักรเพื่อการผลิตให้ได้มากขึ้น เครื่องกอน เครื่องปั่นแยกกากผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
8
5น.ส.ดรัณภัทร ตันติพิริยะชัย092-8367810นครราชสีมากลุ่มอาชีพผลิตปลาส้มไร้ก้างสูตรสมุนไพรตรา รุ่งนภาอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาให้สุกพร้อมรับประทานต้องการเครื่องจักรที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับงาน เช่นเครื่องคลุกเค้าปลา เครื่องขูดเกร็ดปลา เป็นต้นรศ. ดร. อนันท์ 0914153941
9
6 พ.อ.อ.สมโภชน์ สวาทเพ็ชร์083-3820370นครราชสีมาพัฒนาชุมชนไข่เค็มสมุนไพรอาหารและเครื่องดื่มต้องการให้แนะนำและพัฒนาการทำไข่เค็มให้มีรสชาติและวิธีการผลิตให้ดีขึ้น และจะได้เก็บได้นานต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุไข่เค็มให้มีความสวยงามและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
10
7น.ส.เกษศิณี สังข์เงิน086-3771995นครราชสีมาน้ำองุ่นภิรมย์อาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและดีกว่าเดิมต้องการพัฒนาให้การผลิตมีความเพียงพอและทันสมัยต่อการขายมากขึ้น
11
8นายสิงห์ทอง แก้วพ็ชร์มะดัน081-2656521นครราชสีมาข้าวไรเบอร์รี่ อินทรีย์ เพื่อคนรักสุขภาพสิงทอง ไรซ์เบอร์รี่อาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาข้าวให้พร้อมรับประทานชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับบัตรประชาชนผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
12
9นางสาวกนกภรณ์ ชอบดี063-8351667นครราชสีมาก๋วยจั๊บเวียดนาม พร้อมเครื่องปรุงอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาทำให้น้ำซุปอยู่ในรูปแบบพร้อมทานและยืดอายุให้นานต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมออกตลาดต่างประเทศผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์0914197991
13
10นางสาวพัชราพรรณ ปริญญาศิริวัฒน์062-6324195นครราชสีมาร้านฟ้าพัฒนาไพศาลสบู่สมุนไพร,แซมพูสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารต้องการพัฒนานวัตกรรมสบู่ให้แปลกใหม่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูดีต้องการให้การผลิตได้เร็วกว่าที่เป็นต้องการให้สบู่ ครีมแซมพู ดอกเกลือมีมาตรฐานรศ ดร สินีนาฏ ศิริ 0897119112 (พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่)
14
11นายสุรศักดิ์ วรพรพิสิฐผล083-3813784นครราชสีมาจิณัฐตาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารต้องการพัฒนาวัตกรรมผลิตภณฑ์ ให้ดีมากขึ้นต้องการออกแบบบรรจุให้เป็นแบบไทยๆ สวยงาม และทันสมัยต้องการกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพเพื่อขอ อย. มยช.ยืออายุผลิตภัณฑ์ให้ได้นานขึ้น ที่แน่นอนเที่ยงตรงต้องการเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้แบบง่ายๆสะดวกและถูกต้องต้องการเครื่องจักรที่เป็นธรรมชาติต้องการสถานที่สะอาดสะดวก หาง่าย
15
12นางเนตรกาญจน์ สายทิพย์093-4914078นครราชสีมาฟาร์มผึ้ง สทบ บอร์เนียว บีตรา คนป่าอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเก็บรักษาได้นาน (แบบถุงซิบล็อค)ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นซองแบบเฉียง (น้ำผึ้งซอง) บรรจุภัณฑ์แบบใหม่
16
13นางเกยูร ปักนอก081-2822028นครราชสีมากลุ่มจักสานตะกร้าเถาวัลย์ บ้านโนนกอกเคแฮพ์ ศิลปะประดิษฐ์และของที่ละลึกต้องการพัฒนานวัตกรรมออกแบบให้มีหลากหลายต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและดูทันสมัยต้องการพัฒนากระบวนการผลิตต้องการพัฒนาเครื่องจักรจะได้ผลิตออกมาให้ได้มากขึ้นต้องการพัฒนาคุณภาพ วัตถุดิบ ต้นน้ำให้มากเพื่อให้ พอในการผลิต
17
14นางพัทษนันท์ ตั้งอมรสถิตย์Pinku Moreey หม่อนเดะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งผงต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็น พรีเมียมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าต้องการยืดอายุสินค้าให้อยู่นานขึ้นต้องการขอ อย. เพื่อให้ได้มาตรฐาน ต้องการเครื่องจักรเครื่องผลิตสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์
18
15นายคำมี โสโต088-7053975นครราชสีมากองทุนหมู่บ้าน หรือสถาบันการเงินชุมชนน้ำพริกอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ทันสมัย สวยงามและตลาดที่ดีขึ้นต้องการองค์ความรู้ด้านเครื่องจักรช่วยมาส่งเสริม ในการทำสินค้า
19
16นางวรรณา อารยะเดช088-0476343นครราชสีมากลุ่มน้ำพริกบ้านสระพระพัฒนาน้ำพริกอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลาก โลโก้ สติกเกอร์ต้องการกระบวนการผลิต สูตร การยึดอายุต้องการเลขที่ จดแจ้ง อย.ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
20
17นายนที โดสูงเนิน089-2834947นครราชสีมาอำมันฟาร์ม Ammilkอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบของขวดพลาสติก PET และตัวฉลากสินค้าผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
21
18นางปราณี มะลิทิพย์085-7850789นครราชสีมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารสำเร็จรูป ตราลุงหนวดน้ำพริกลุงหนวดอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูดีกว่านี้ต้องการให้ช่วยออกแบบสติกเกอร์ ให้ดูดีสวยงามดูโดดเด่นทั้งสีและตัวอักษร
22
19นายอัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์063-8799154นครราชสีมาบริษัทโคราช ซอส (อุตสาหกรรม) จำกัดตราแม่ยุพาอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัย และดูสวยงาม
23
20นางสายฝน สีดาจันทร์081-8797673นครราชสีมาหมี่ ปรุงรสแม่นางตุ้ยอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบพร้อมทาน
24
21นางสาววลัยพร ตอมพุดชา089-4795146นครราชสีมาแอด siam ข้าวยำแหนมทอดอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สวยงาม และยืดอายุผลิตภัณฑ์ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
25
22นายศิลป์ สายทิพย์093-4914078นครราชสีมาบ้าน ทองทิพย์ข้าวตังทองทิพย์อาหารและเครื่องดื่มผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
26
23นางชยาทิพย์ วชิรอนุพงศ์092-3986599นครราชสีมาพิซซ่าลุงซานพิซซ่าลุงซานอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สวยงามดูโดดเด่น
27
24นางสุดาวดี พูลวรสกุล063-0965478นครราชสีมาสมุนไพรนางฟ้าสมุนไพรนางฟ้าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารต้องการออกแบบ สติ๊กเกอร์ +บรรจุภัณฑ์ เพื่อทันสมัยส่งขายตลาดต่างประเทศได้
28
25นางปภัสรินทร์ จิรอิสราวัฒน์098-6594956นครราชสีมาRINSKIN รินสกินสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
29
26นางสาวญาฐา ทีจันทึก094-3694564นครราชสีมาโซนฮิกซันอาหารและเครื่องดื่มต้องการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นแม้ไม่ได้อยู่ในสภาวะแช่เย็น สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้ต้องการบรรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการขนส่งเพื่อลดปัญหาผลิตภัณฑ์เสียหาย +ออกแบบบรรจุภัณฑ์+ฉลากที่ทันสมัยสวยงามผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
30
27นางสาวสุภาพร ปิ่นนาค099-4596444นครราชสีมาร้านเจ้อ้วน บ.สยามปั่นนาคคอรี่ปั๊บ จำกัดเจ้อ้วนอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนารูปแบบใหม่ น้ำหม่อนสมุนไพร ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่ซื้อสะดวก ลักษณ์สวยงามผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
31
28นางณัฐธยาน์ พจน์ธรรม084-0930666นครราชสีมาไร่ทูลเกล้าน้ำข้าวโพดหวาน ไร่ทูลเกล้าอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำโพดหวาน อาทิตย์ละ 500 ขวด ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ +โลโก้ให้สวยงามมีโรงเรือนแล้วมีเครื่องแยกกากแล้วผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
32
29นายสมเกรียรติ พิชิตภัย080-0025172นครราชสีมาน้ำผึ้งบุญวัฒน์น้ำผึ้งบุญวัฒน์อาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้นต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าซื้อและน่ารับประทานต้องขอมาตรฐานการรับรองการผลิต อยง มผช. ฯลฯผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
33
30นางสรวีย์ สมพรภู่ประเสริฐ099-1695511นครราชสีมาหมี่โคราชห้าดาวหมี่โคราชห้าดาวอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านรังสี ยืดอายุการใช้งาน ตรวจเชื่อจุรินทรีย์ อายุเก็บปัจจุบัน 5 เดือน ต้องการให้ถึง 1 ปี
34
31นางปภัสรินทร์ จิรอิสราวัฒน์098-6594956นครราชสีมาแซมพูสมุนไพร รินสกินรินสกิน (Rinskin)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารต้องการทราบว่าในแซมพู+ครีมนวด อัญชัญ มีสารแอนโทไซยานินอยู่หรือป่าว ถ้ามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ *สีสังเคราะห์เพื่อหาสารสำคัญผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
35
32นายสืบพงษ์ ปัญญาโนนไทย098-1952474นครราชสีมาหมี่โคราชหพร้อมน้ำปรุง ชนาทิพย์ชนาทิพย์อาหารและเครื่องดื่มต้องการแปรรูปข้าวไรเบอร์รี่/ข้าวหอมมะลิ พร้อมรับประทาน ขนมพร้อมคุณค่า หรือแปรรูปเป็นขนมขบเขี้ยว สแน็ค +ถั่ว +ชา แปรรูปผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
36
33นายมนัส มะลิทิพย์085-7850789นครราชสีมาน้ำพริกอาหารและเครื่องดื่มต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ หาสารปลอดว่ามาจากวัตถุตัวไหน *(น้ำพริก) ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
37
34นางสาวอรวรรณ์ เยาวเรศ091-3453594นครราชสีมาโรงเรียนเพชรหนองขามต้องการแปรรูปมันเทศต้องการแปรรูปมันเทศ และกล้วยที่เป็นผงผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีคุณภาพ ปลอดภัย เก็บได้นาน (สแน็คบาร์ รูปแบบแท่ง) ต้องการพัฒนารูปแบบเป็นซีนพร้อมบริโภค เช่น เป็นพอดีคำ +ยืดอายุเก็บ+กลิ่นหืน+มีแห่งวัตถุดิบ เช่น น้ำอ้อย แป้งมันเทศ ทอดกรอป หลายรสต้องการเครื่องทอดสูยญากาศผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
38
35นางไหมยวน ฉลาดกลาง089-4756259นครราชสีมาน้ำสมุนไพรกิตติพัฒน์แหลมทอง เอ Herbอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาเครื่องดื่มน้ำหมัก+น้ำมะขามป้อม+น้ำลูกยอน้ำสมุนไพรต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สวยงาม+โลโก้ต้องการมาตรฐาน อย./GMP ผลิตภัณฑ์น้ำว่านชักมดลูก น้ำลูกยอ,น้ำกระชายดำ,น้ำมะขามป้อม,ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
39
36นางสสินันท์ ทับขุนทด083-3716786นครราชสีมาต้องการ อย.ผลิตภัณฑ์เมี่ยงตะไคร้ รัชฎพร อุ่นศิวิไลย์
40
37นายปัญญา มีแต่ทรัพย์082-3773284,
044-244448,
081-3906900
นครราชสีมาสมุนไพรประสงค์เภสัช โคราชสามเภสัช จำกัดอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และสวยงามต้องการสลาก อย. ในการซื้อสินค้าเข้าออก
41
38นางสุกัญญา สวาทเพ็ชร080-0019408นครราชสีมากระเป๋าแพรวของใช้และเครื่องประดับตกแต่งมีความต้องการให้ส่งเสริมในการผลิตเป็นรูปแบบต่างๆและการให้สีลวดลายให้สวยงามเพื่อเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
42
39นางสาววีรินท์ สราญจิต086-6522276นครราชสีมาหจก.มุสยารินท์Aliee สุริยาฟาร์มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารต้องการผลิตภัณฑ์จ้านมแพะใหม่ๆผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
43
40นางสุมาลี แก้วออด086-0409511นครราชสีมาตรา สุมาลีอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาเครื่องปอกกระเทียมโทนอ.คธา วาทกิจ
44
41นางแสนสุข เติมศรีสุข044-267443,
081-9765773
นครราชสีมาเฉาก๋วยโบราณ เจ้อ้อยโคราชเจ้อ้อยโคราชอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น ยืดอายุ สินค้าโดยใช้วุตถุดิบกันเสียน้อยที่สุด (ไม่ใช้เลย) เพื่อให้ง่ายต่อการข่นส่งและการเก็บรักษา แต่ยังคงรสชาติ และสรรพคุณของสินค้า เช่นเดิมหรือเพิ่มขึ้นต้องการให้ผลิตภัณฑ์ มีความร่วมสมัยมากกว่านี้ บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามง่ายต่อการใช้งานและบริโภคผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 0803333939
45
42นางอนงค์ วรพรพิสิฐผล098-0471052, 096-8969980นครราชสีมาหินมงคลหินมงคล Tucky Stone ศิลปะประดิษฐ์และของที่ละลึกต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์+โลโก้ และพัฒนาการผลิต
46
43นายสุรพล วรพรพิฐ์ฎผล081-0710799นครราชสีมากลุ่มสมุนไพรพ่อลอยพ่อลอยอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีจุดเด่น สวยงามต้องการกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
47
44นางสาวมัฐฐ์ชาดา แก้วออด087-9648648นครราชสีมาสุมารีกระเทียมโทนดองสุมารีอาหารและเครื่องดื่มต้องการพัฒนาให้ดันความต้องการของตลาดต้องการพัฒนาให้ลดต้นทุน วิธีการง่ายๆและสะดวกต้องการเครื่องจักรเพื่อลดพลังงานคนต้องการวัตถุดิบคุณภาพต้นทุนต่ำ
48
45นายดลวพัฒน์ เพ็งศรีโยธิน093-4438829นครราชสีมาหม่ำโนนไทยหม่ำโนนไทยอาหารและเครื่องดื่มต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้สวยงามต้องการพัฒนามาตรฐานเพราะยังไม่มี
49
46นายศิริ ราชวงค์097-1731896นครราชสีมาหกจ.ชุมชนธนาคารอาหารชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาหารและเครื่องดื่มต้องการแปรรูปที่หลากหลาย/แตกต่าง/เพิ่มมูลค่าต้องการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ต้องการการส่งเสริมอย่างถูกวิธี
50
47นางทรงพร ชานนท์สิริกุล087-9632734นครราชสีมากลุ่มหมวดคาบอยจากยางพาราและพรมสักหลาดตราหัวม้าของใช้และเครื่องประดับตกแต่งต้องการพัฒนาในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นและต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลายต่างซองชุดนักรบ หมวกนักรบต้องการส่งเสริมสนับสนุน
51
48นางสุภรณ์ พงศ์พีรภัทร089-7172050นครราชสีมากลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมนารดาของใช้และเครื่องประดับตกแต่งต้องการพัฒนากรอบกล่องดอกไม้ประดิษฐ์ ต้องกล่องค่อนข้างสามารถ display ได้
52
49นางกาญจนา ทอนสูงเนิน084-6656588นครราชสีมาสมุนไพรบ้านกาญจนาบ้านกาณจนาอาหารและเครื่องดื่มต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ +โลโก้ที่ทันสมัยและสวยงาม ออกฉลากสินค้าและกล่องสบู่
53
50นางกาญจนา โตจันทึก089-5823099นครราชสีมาลูกประคบบ้านริมคลองพัฒนามาคับกั๋นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
54
51นางสุพรรณรัฐ เพลินจันทึก098-5979514นครราชสีมาสัมมาชีพชุมชนสบายละเนาะของใช้และเครื่องประดับตกแต่งต้องการพัฒนาและออกให้ได้เท่าเทียมกันกับสินค้าตัวอื่นและจะให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างของนวัตกรรมและยกระดับโอทอปด้วยต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบตัวบรรจุ
55
52นางศุภางค์ ต่างกลาง099-4629641นครราชสีมากลุ่มไหมทองสุรนารีผ้าไหมผ้า / เครื่องแต่งกาย
56
53นายสัมฤทธิ์ บุษษะ087-0755958นครราชสีมาบ้านไร่ภูฟ้าอาหารและเครื่องดื่มต้องการเครื่องบรรจุน้ำองุน น้ำผลไม้อ.คธา วาทกิจ
57
54นางทิพย์วิภา ภิญโญ093-0635589นครราชสีมาน้ำพริกทิพย์วิภาทิพย์วิภา อาหารและเครื่องดื่ม
58
55นางชนิตา เพ็ชรนอก084-0354934นครราชสีมาบริษัท วัยดาวอินเตอร์เทรด จำกัดหมี่โคราช ตราห้าดาวอาหารและเครื่องดื่มต้องการเครื่องแพ็กหมี่โคราชอ.คธา วาทกิจ
59
56นางลำไย วงศ์วิเศษสมใจ089-8453150นครราชสีมาLAMYAICROCHETผ้า / เครื่องแต่งกายต้องการเครื่องทอไหม
60
57นางสมบัติ บุญยงชัยสวัสดิ์086-8760899นครราชสีมาสหกรณ์การเกษตรผ้าไหมปักธงชัย จำกัดผ้าไหมผ้า / เครื่องแต่งกายต้องการบ็อกสกรีน ขนาดไม่ใหญ่มาก ลวดลายสามารถออกแบบเองได้ต้องการโต๊ะ ผ้าบาติกใช้กับผ้าไหม
61
58นางบุญดี โกรพิมาย086-2539632นครราชสีมาผ้าทอมือ ไหมและฝ้ายผ้า / เครื่องแต่งกายต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่ผ้าที่ทันสมัยให้สวยงาม ดึงดูดลูกค้าต้องการโต๊ะผ้าบาติกใช้กับผ้าไหม
62
59นายเอกชัย อาจสาคร061-4454170นครราชสีมามะขามเปียกอาหารและเครื่องดื่มต้้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า ยึดอายุการเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดมีมาตรฐานรองรับสินค้า
63
60นายอนุสรณ์ เรืองจินดา090-9400320ชัยภูมิห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาล ออลล์ไมโครเวฟ ป๊อปคอร์นอาหารและเครื่องดื่มพัฒนาความหลากหลายรสชาติ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์(ซองกระดาษสำหรับไมโครเวฟ) ที่สามารถผลิตภายในประเทศไม่ต้องทำการสั่งจากต่างประเทศ ,พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับตลาดวางผังกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น สอดคล้องการทำงานในแต่ละกระบวนการและลดความเสียงการป่นเปื้อนในกระบวนการผลิตGMP ,HACCP,Halalต้องการเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในผลิต ลดการพึ่งพาแรงงาน และเพิ่มผลผลิตให้ได้จำนวนมากขึ้น(เครื่องบรรจุ ,เครื่องผสม )พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพด ให้เหมาะสำหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ผู้ประกอบการ
 
 
Main menu