GSK
Comentaris
 Comparteix
La versió del navegador que esteu fent servir ja no és compatible. Actualitzeu a un navegador compatible.Ignora

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encara s'està carregant...
ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
GRANSIMULACIÓ
3
4
5
6
DEKIRIKI
7
8
9
10
BREUS INDICACIONS
11
En aquesta graella participativa es vol recopilar un bon nombre de simulacions de tirades de kiriki.
12
L'objectiu principal d'aquesta proposta serà constatar si la freqüència relativa de cada un dels resultats possibles s'apropa a la seva probabilitat teòrica.
13
A banda de tirar els daus moltes vegades, també es pot recórrer a un simulador virtual específic, creat amb GeoGebra (més avall en teniu la referència).
14
Si voleu participar-hi, aneu al full pertinent (aptes per a 200 tirades, 500, 1000, 2000, o "Altres" per a quantitats diferents de dades) i n'ompliu una columna.
15
A més, en el cas d'haver emprat el simulador, podeu deixar constància de la matriu de tirades que us hagi permès obtenir els resultats que esteu anotant.
16
L'edició d'aquest document és lliure. Fins aquest moment s'han recollit 10 participacions. Podeu veure'n còmputs globals al darrer full
17
18
BREVES INDICACIONES
19
En esta tabla participativa se quere recopilar un buen número de simulaciones de tiradas de kiriki.
20
El objectivo principal de esta propuesta será constatar si la frecuencia relativa de cada uno de los resultados posibles tiende a su probabilidad teórica.
21
Aparte de tirar los dados muchas veces, también se puede recurrir a un simulador virtual específico, creado con GeoGebra (más abajo encontraréis la referencia).
22
Si os apetece participar, dirigíos a la hoja pertinente (aptas para 200 tiradas, 500, 1000, 2000, o "Altres" para cantidades diferentes de datos) y rellenad una columna.
23
Además, en el caso de haber usado el simulador, podeis dejar constancia de la matriz de tiradas que os haya permitido obtener los resultados que estáis anotando.
24
La edición de este documento es libre. Hasta ahora se han recogido 10 participaciones. Podéis ver cómputos globales en la última hoja
25
26
BRIEF INDICATIONS
27
In this open spreadsheet it is wanted to join a large number of simulated kiriki's tosses.
28
The main purpose of this work is to verify whether the relative frequency of each of the results tends to his theorical probability.
29
Apart from throwing dice many times, it is also possible to use a specific virtual simulator, created with GeoGebra (you can find references below).
30
If you want to collaborate, go to the proper sheet (arranged for 200 tosses, 500, 1000, 2000 or "Altres" for different ammounts of data) and fill in a column.
31
Moreover, in case you used the simulator, you may easily paste the matrix from which your results were obtained.
32
Feel free to edit his document. So far, up to 10 collaborations have been registered. You can see some details in the last sheet.
33
34
35
36
ENLLAÇOS ÚTILS – ENLACES ÚTILES – USEFUL LINKS
37
SIMULADORhttp://www.geogebra.org/en/upload/files/catala/nidzela/PROBABILITAT_k_simulador_v4.html
38
INDICACIONS D'ÚS http://www.geogebra.org/en/upload/files/catala/nidzela/NO%20ggb/kgc%20SIM.pps
39
PROPOSTA DIDÀCTICAhttp://www.geogebra.org/en/upload/files/catala/nidzela/NO%20ggb/KIRIKI%20-%20guio%20didactic.doc
40
PRÀCTICA DE KIRIKIhttp://www.geogebra.org/en/upload/files/catala/nidzela/PROBABILITAT_kiriki_v2.html
41
INSTRUCCIONS DEL JOCcatalàhttp://ca.wikilingue.com/es/Kiriki_(joc)
42
castellanohttp://www.juegosengrupo.com/el-kiriki
43
englishhttp://kidsgamesblog.com/kiriki/
44
GEOGEBRAhttp://www.geogebra.org/cms/
45
KIRIKI A LA WIKI CATALANAhttp://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/MATEM%C3%80TIQUES_L%C3%9ADIQUES
46
47
48
49
nidzela@gmail.com
50
4 de març de 2011
51
52
53
54
S'està carregant...
 
 
 
Benvinguda
Sim200
Sim500
Sim1000
Sim2000
SimAltres
TOTALS