Utdatert - Møtehistorikk - Lindesnes historielag : Møter og turer