รายงานclassifying.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับ
รายงานการคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ รายใหม่ (คน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%
ตค.60
พย.60
ธค.60
มค.61
กพ.61
มีค.61
เมย.61
พค.61
มิย.61
กค.61
สค.61
กย.61
รวม
2
หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทั้งหมด0000000011
3
1ประวัติอดีต0000000000
4
1.1
เคยมีทารกตายในครรภ์ หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก)
0000000000
5
1.2เคยแท้งเอง 3 ครั้ง หรือมากกว่า ติดต่อกัน0000000000
6
1.3เคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม0000000000
7
1.4เคยคลอดบุตรน้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม0000000000
8
1.5
เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ หรือครรภ์เป็นพิษ
0000000000
9
1.6
เคยผ่าตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ เช่น เนื้องอกมดลูก ผ่าตัดปากมดลูก ผูกปากมดลูก ฯลฯ
0000000000
10
2ประวัติครรภ์ปัจจุบัน0000000000
11
2.1ครรภ์แฝด0000000000
12
2.2อายุ < 17 ปี (นับถึง EDC)0000000000
13
2.3อายุ > 35 ปี (นับถึง EDC)0000000000
14
2.4Rh Negative0000000000
15
2.5เลือดออกทางช่องคลอด0000000000
16
2.6มีก้อนในอุ้งเชิงกราน0000000000
17
2.7ความดันโลหิต Diastolic > 90 mm Hg 0000000000
18
3ประวัติทางอายุรกรรม0000000000
19
3.1เบาหวาน0000000000
20
3.2โรคไต0000000000
21
3.3โรคหัวใจ0000000000
22
3.4ติดยาเสพติด , ติดสุรา0000000000
23
3.5ความดันโลหิตสูง0000000000
24
3.6โรคธาลัสซีเมีย0000000000
25
3.7โรคไทรอยด์0000000000
26
3.8SLE0000000000
27
3.9อื่นๆระบุ0000000000
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...