ปร 456 ของบจากเขต คำนวณ FACTOR ในตัว ปรับ 9ตค2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การจัดทำ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 (สำหรับขอจัดตั้งงบที่ สพป.)
2
1. ให้กรอกข้อมูลใน Sheet กรอกข้อมูล ในช่องสีเหลือง ให้ครบ ทุกรายการ
3
2. ให้กรอกข้อมูล รายการวัสดุ ใน Sheet กรอกข้อมูลรายการวัสดุ ให้จนครบ ในช่องสีขาว
4
โดยให้ กรอก รายการวัสดุ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
5
3. ให้ตรวจสอบดูยอดรวม งบประมาณ ในช่อง เซลล์ที่ H2 ว่า ครบจำนวนตามวงเงิน ประมาณที่ได้รับ
6
จัดสรรหรือไม่ ถ้าไม่ครอบต้องกรอกให้ครบหรือเกินวงเงินเล็กน้อย
7
4. ไม่ต้องกรอกข้อมูลยอดที่หักลบแล้ว ในช่องเซลล์ที่ C3 (สีเขียวอ่อ่น)
8
และ ไม่ต้องกรอกข้อมู ค่า Factor F ลงในช่องสีฟ้า เพราะระบบคำนวณให้แล้ว
9
กรอกข้อมูลรายละเอียดที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม ครบถ้วนแล้ว ให้ไปดูที่ Sheet กรอกข้อมูล
10
5. จากนั้นให้ไปดู ใน Sheet กรอกข้อมูล
11
* ให้ ดุตรง ช่อง สีฟ้า ว่าเป็นเลขอะไร เช่น เลข 4 ก็ให้กลับไป ที่ Sheet ปร.4 แล้วสั่งพิมพ์
12
แค่หน้า 1 ถึง หน้า 4 เท่านั้น
13
* ให้ ดุตรง ช่อง สีฟ้า ว่าเป็นเลขอะไร เช่น เลข 3 ก็ให้กลับไป ที่ Sheet ปร.4 แล้วสั่งพิมพ์
14
แค่หน้า 1 ถึง หน้า 3 เท่านั้น
15
6. จากนั้น ให้ไปที่ Sheet ปร.5 แล้ว สั่งพิมพ์ หน้าที่ 1 ถึง 1
16
7. จากนั้น ให้ไปที่ Sheet ปร.6 แล้ว สั่งพิมพ์ หน้าที่ 1 ถึง 1
17
18
หมายเหตุ.
19
1. ใน Sheet ปร.4 ปรับขยับ หน้าได้ โดย การขยายความสูง ของเชลล์เพิ่มหรือลง
20
ให้พอดีหน้า ตามเครื่องพิมพ์
21
2. ไม่ควรลบแก้ไข ข้อมูล หรือสูตร ในช่อง สีแดง หรือสีอื่นที่ไม่ได้เขียนว่าให้กรรอก
22
3. ใน Sheet สำหรับแก้ไข และ สำหรับแก้ไข1 จะมีไว้สำหรับให้ท่านนำไปปรับปรุงแก้ไข
23
ใช้งาน อย่างอื่นได้เช่น ทำใบ สรุปราคากลาง ทำใบประกาศต่างๆ เป็นต้น
24
25
หาก มีข้อสงสัย โปรดติดต่อ
26
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3 โทร 054 271214 ต่อ 1800 ถึง 1803
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คำอธิบาย
กรอกข้อมูล รร.
กรอกรายการ วัสดุ
ปร4
ปร5
ปร6
Sheet7
Sheet8
สำหรับแก้ไข
สำหรับแก้ไข1
Sheet1
ปร.5
DATA
ปร.4(ก)
Sheet6
Sheet9
Sheet10
 
 
Main menu