מערכת שעות בית ספרית תש''פ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
מערכת שעות "עינות ירדן" תש''פ - חט"ב8/6/20198/6/2019
2
ז - 1 אורי ז - 2 עדי ז - 3 כנרת ח - 1 נדב ח - 2 שחר ח - 3 דרורי ט - 1 רוית ט - 2 אופיר ט - 3 ליעד י"ב - 1 ענת טל י"ב - 2 שלומית
3
יום ראשון1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35 מדעים מיה עברית נדב עברית ליטל מתמטיקה אופיר,לידר,אילן,שלומיתחינוך גופני
דרורי,ברק,אלומה,זיו
יום ראשוןהיסטוריה
יגאל
תנ"ך
לאה
4
2 10:20 -9:40חינוך וחברה
אורי
עברית
נדב
עברית
ליטל
מדעים
אסמעיל
מדעים
מירי
מדעים
מיה
חינוך גופני
דרורי,ברק,אלומה,זיו
אנגלית יעל,מישל,פמלה,קרין
5
310:40 - 11:20מתמטיקה
עדנה,אילן,לידר,עדי
מדעים
אסמעיל
עברית
ליטל
תנ"ך
יובל
מדעים מירי,מיה,אופיראזרחות
יגאל
היסטוריה
נגה
6
412:10 - 11:30מתמטיקה
עדנה,אילן,לידר,עדי
עברית
נדב
עברית
ליטל
תנ"ך
יובל
מדעים מירי,מיה,אופיראזרחות
יגאל
היסטוריה
נגה
7
513.00-12.20 אשכול בחירה ז' יהלי,זיו,ריקי,רחל,ענת
אנגלית פמלה,רוית,מישל,קרין הומניסטיקה שחר,נגה,שלי ש.אזורי/מדעי החברה/חקלאות/כימיה ורד,מיטל,מירי,איסמעיל
8
613:50 - 13:05 אשכול בחירה ז' יהלי,זיו,ריקי,רחל,ענת
אנגלית פמלה,רוית,מישל,קרין הומניסטיקה שחר,נגה,שלי ש.אזורי/מדעי החברה/חקלאות/כימיה ורד,מיטל,מירי,איסמעיל
9
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00 אשכול ז' - ט' זיו,אופיר,יהלי,ליעד,ענת,מאיר,ריקי ק,רחל,
אשכול ז' - ט' זיו,אופיר,יהלי,ליעד,חגית,ענת,מאיר,ריקי ק,רחל,
אשכול ז' - ט' זיו,אופיר,יהלי,ליעד,חגית,ענת,מאיר,ריקי ק,רחל,
ש.אזורי/מדעי החברה/חקלאות ורד,מיטל,מירי
10
815:45 - 15:05 אשכול ז' - ט' זיו,אופיר,יהלי,ליעד,חגית,ענת,מאיר,ריקי ק,רחל,
אשכול ז' - ט' זיו,אופיר,יהלי,ליעד,חגית,ענת,מאיר,ריקי ק,רחל,
אשכול ז' - ט' זיו,אופיר,יהלי,ליעד,חגית,ענת,מאיר,ריקי ק,רחל,
ש.אזורי/מדעי החברה ורד,מיטל
11
יום שני1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35 הומניסטיקה שחר,שלי,יובל חינוך גופני
דרורי,ברק,אלומה,זיו
אנגלית מישל,אוסנת,רוית,קריןיום שני מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
12
2 10:20 -9:40עברית
מיטל
ערבית
מרוה
מדעים שקדחינוך גופני
דרורי,ברק,אלומה,זיו
אנגלית מישל,אוסנת,רוית,קרין מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
13
310:40 - 11:20חינוך וחברה
אורי
חינוך וחברה
עדי
חינוך וחברה
כנרת
חינוך וחברה
נדב
חינוך וחברה
שחר
חינוך וחברה
דרורי
חינוך וחברה
רוית
חינוך וחברה
אופיר
חינוך וחברה
ליעד
חינוך וחברה
ענת טל
חינוך וחברה
שלומית
14
412:10 - 11:30אנגלית
פמלה,יעל,אוסנת,קרין
ערבית
מרוה
מדעים
מירי
מדעים
מיה
מתמטיקה עדנה,לידר,סבטלנה,שלומיתהיסטוריה
יגאל
תנ"ך
לאה
15
513.00-12.20מדעים
מיה
מדעים
שקד
ערבית
מרוה
מדעי הרוח נגה,נדב,שלי,ברק מתמטיקה עדנה,לידר,סבטלנה,שלומיתהיסטוריה
יגאל
תנ"ך
לאה
16
613:50 - 13:05מתמטיקה
עדנה,אילן,לידר,עדי
מדעי הרוח נגה,נדב,שלי,ברקתנ"ך
יובל
מדעים-חקר
מיה
עברית
מור
אנגלית יעל,מישל,פמלה
17
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00 אשכול ז-ט חגית /מתמטיקה עדנה אשכול ז-ט חגית /מתמטיקה אופיר אשכול ז-ט חגית,יאיר מדעים-חקר
שקד
אזרחות
יגאל (פעם בשבועיים)
אזרחות
יגאל (פעם בשבועיים)
18
815:45 - 15:05 אשכול ז-ט חגית /מתמטיקה עדנה אשכול ז-ט חגית /מתמטיקה אופיר אשכול ז-ט חגית,יאיר מדעים-חקר
שקד
אזרחות
יגאל (פעם בשבועיים)
אזרחות
יגאל (פעם בשבועיים)
19
יום שלישי1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35חינוך גופני
דרורי,ברק,אלומה,זיו
תנ"ך
יובל
מדעים
מירי
ערבית
מרוה
מתמטיקה עדנה,לידר,סבטלנה,שלומיתיום שלישיאזרחות
יגאל
היסטוריה
נגה
20
2 10:20 -9:40חינוך גופני
דרורי,ברק,אלומה,זיו
תנ"ך
יובל
מדעים
מירי
מדעים
מיה
מתמטיקה עדנה,לידר,סבטלנה,שלומיתשילוב.אזורי/מדעי החברה/מחול/כימיה מיטל,ורד,שחר,איסמעיל
21
310:40 - 11:20מתמטיקה
עדנה,אילן,לידר,עדי
עברית
נדב
ערבית
מרוה
מדעים
מיה
עברית
מור
בחירה ט' ליטל,אלומהמדעים-חקר
שקד
שילוב.אזורי/מדעי החברה/מחול/כימיה מיטל,ורד,נירה,איסמעיל
22
412:10 - 11:30מתמטיקה
עדנה,אילן,לידר,עדי
אנגלית פמלה,רוית,מישל,קריןתנ"ך
יובל
עברית
מור
מדעים-חקר
שקד
שילוב.אזורי/מדעי החברה/מחול/כימיה מיטל,ורד,נירה,איסמעיל
23
513.00-12.20 הומניסטיקה שחר,שלי,יובל מתמטיקה אופיר,לידר,אילן,שלומית אזרחות יאיר,ורד,מרוה אנגלית יעל,מישל,פמלה,קרין
24
613:50 - 13:05 הומניסטיקה שחר,שלי,יובל מתמטיקה אופיר,לידר,אילן,שלומית אזרחות יאיר,ורד,מרוה אנגלית יעל,מישל,פמלה
25
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00 אשכול ז' - ט' זיו,מאיר
אשכול ז' - ט' זיו,מאיר
מדעים-חקר
שקד
מדעים-חקר
מיה
מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
26
815:45 - 15:05 אשכול ז' - ט' זיו,מאיר
אשכול ז' - ט' זיו,מאיר
מדעים-חקר
שקד
מדעים-חקר
מיה
מתמטיקה זאביק,מיכאל
27
יום רביעי1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35ערבית
מרוה
מדעים
שקד
מדעים
כנרת
בוקר אישי ליטל,שחר,דרורי,נדב,מיכל
אנגלית מישל,אוסנת,רוית,קריןיום רביעיהיסטוריה
יגאל
היסטוריה
נגה
28
2 10:20 -9:40אנגלית
פמלה,יעל,אוסנת,קרין
מתמטיקה אופיר,לידר,אילן,שלומיתמדעים-חקר
שקד
מדעים-חקר
מיה
תנ"ך
שירה
תנ"ך
מאירה
אזרחות
יגאל
29
310:40 - 11:20אנגלית
פמלה,יעל,אוסנת,קרין
מתמטיקה אופיר,לידר,אילן,שלומיתמדעים-חקר
שקד
מדעים-חקר
מיה
תנ"ך
שירה
תנ"ך
מאירה
אזרחות
יגאל
30
412:10 - 11:30שר''גשר''גשר''ג מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
31
513.00-12.20מדעים
מיה
מדעים
שקד
חינוך וחברה
כנרת
מדעי הרוח נגה,נדב,שלי,ברקבחירה ט' אלומה,סימה,ליטל תנ''ך שירהבחירה ט' אלומה,סימה,ליטל מתמטיקה זאביק,מיכאל,אופיר,עדנה
32
613:50 - 13:05מדעים
מיה
חינוך וחברה
עדי
מדעים
שקד
עברית
נדב
תנ''ך
שירה
עברית ליטל מתמטיקה עדנה,לידר,סבטלנה,שלומית אנגלית יעל,מישל,פמלה,קרין
33
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00 אשכול ז' - ט' רחל
אשכול ז' - ט' רחל
אשכול ז' - ט' - רחל מתמטיקה-עדנה פיזיקה/ביולוגיה לאוניד,כנרת
34
815:45 - 15:05 אשכול ז' - ט' רחל
אשכול ז' - ט' רחל
אשכול ז' - ט' - רחל מתמטיקה-עדנה פיזיקה/ביולוגיה לאוניד,כנרת
35
יום חמישי1 בוקר טוב 8.55-8.40 8:55 - 9:35אנגלית
פמלה,יעל,אוסנת,קרין
ערבית
מרוה
עברית
ליטל
תנ"ך
יובל
בוקר אישי אופיר,רוית,ליעד,מיכליום חמישיביולוגיה/גאוגרפיה/פיזיקה כנרת,שחר,לאוניד
36
2 10:20 -9:40עברית
מיטל
ערבית
מרוה
עברית
ליטל
אנגלית פמלה,רוית,מישל,קריןעברית
מור
תנ"ך
שירה
מדעים-חקר
שקד
ביולוגיה/גאוגרפיה/פיזיקה כנרת,שחר,לאוניד
37
310:40 - 11:20עברית
מיטל
מדעים
שקד
ערבית
מרוה
מדעי הרוח נגה,נדב,שלי,ברקתנ"ך
יובל
תנ"ך
שירה
עברית
מור
ביולוגיה/גאוגרפיה/פיזיקה כנרת,שחר,לאוניד
38
412:10 - 11:30ערבית
מרוה
עברית
נדב
מדעים
שקד
תנ"ך
יובל
תנ''ך
שירה
עברית ליטל הומניסטיקה שחר,נגה,שלי תנ"ך
מאירה
אזרחות
יגאל
39
513.00-12.20 הומניסטיקה שחר,שלי,יובל מדעים
אסמעיל
ערבית
מרוה
עברית ליטלמדעים-חקר
שקד
עברית
מור
תנ"ך
שירה
חינוך גופני ברק,ענת טל
40
613:50 - 13:05 הומניסטיקה שחר,שלי,יובל מדעים
אסמעיל
תנ''ך
שירה
ערבית
מרוה
אנגלית מישל,אוסנת,רוית,קרין חינוך גופני ברק,ענת טל
41
7צהרים 13:50 - 14:20 14:20 - 15:00
42
815:45 - 15:05
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...