ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
A P R O B A T
2
Prorector pentru activitatea didactică _____________________ prof. univ. O. Dandara
3
ORARUL
4
Facultăţii de Fizică şi Inginerie
5
6
ORAAnul IAnul IIAnul IIIAnul IV
7
F211TI211TI212 rusIMC201TI201 rusF191IMC191TI191TI192 rusTI181TI182 rus
8
LUNI8:00- 9:30Practica didactică
9
10
9:45- 11:15Tehnologii Informaționale de Comunicații / laborator 236/4Modul: Matematică superioară I (1. Algebra și geometria analitică) / seminar 404/4Calimetria și asigurarea calității / laborator S25C++ / laborator 247/4Metode și mijloace mecanice de măsurări, încercări și control / laborator 335/4Arhitectura și avionica dronelor / laborator 429/4
11
Vatavu E.Solovei L.Gaiu N.Boris I.Gurău V.Nedeoglo N.
12
1130- 13:00Modul: Matematică superioară I (1. Algebra și geometria analitică) / seminar 122/4Fizica Generală I: Mecanica / seminar 411/4 Fizica Generală III: Optica, Fizica atomului și nucleului 343/4C++/ laborator 247/4Modul: Baza legislativă în standardizare (2. Tehnologii de elaborare a actelor normative în standardizare și certificare)/ seminar 413/4Istoria fizicii și tehnicii / curs 332/4
13
Banari V.Nedeoglo N.Vatavu E.Boris I.Gurău V.Dușciac V.
14
13:30-15:00Fizica Generală I: Mecanică / laborator 335/4Fizica Generală I: Mecanica / seminar 411/4Bazele electronicii / laborator 351/4Istoria fizicii și tehnicii / seminar 332/4
15
Nedeoglo N.Nedeoglo D.
16
Fizica Generală I: Mecanica / laborator 345/4Bazele electronicii / curs 122/4
17
Vatavu E.Nedeoglo N.Nedeoglo D.Dușciac V.
18
MARȚI8:00- 9:30Arhitectura calculatorului / curs onlineMetode numerice de calcul / curs onlineFenomene de contact / curs onlinePrincipiile testării software / seminar online Limbaj de modelare UML / curs online Modul: Tehnologii de rețea / laborator 421b/4Programarea avansată a dispozitivelor mobile Android / curs online
19
Narolschi I.Isacova C.Musienco V.
20
Arhitectura calculatorului / curs onlineLimbaj de modelare UML / curs online Principiile testării software / seminar online
21
Narolschi I.Sirkeli V.Vatavu S.Musienco V.Bezaliuc A.Grișco V.Primac V.
22
9:45- 11:15Astronomia general / curs onlineModul: Fizica generală I: Mecanica / curs onlineModul: Fizica generală I: Mecanica / curs onlineTeoria Incertitudinii / curs onlineAssembler / curs onlineModul: Simularea problemelor fizice / curs onlineBazele electronicii / curs online Principiile testării software / curs online Principiile testării software / curs online Arhitectura și avionica dronelor / curs onlineProiectarea interfețelor de utilizator / curs online
23
Vatavu S.
24
Certificarea produselor industriale și alimentare / curs online
25
Lozovanu P.Nicorici V.Nedeoglo N.Dmitroglo L.Narolschi I.Gaiu N.Moșneaga A.Isacova C.Bezaliuc A.Sprincean V.Sirkeli V.
26
11:30-13:00Modul: Matematică superioară I (2. BCVT) / curs onlineBaze de date și algoritmi / curs onlineEconomie / curs onlineEconomie / curs onlineTeoria electronică a corpului solid / curs onlineMetodologia evaluării produselo cu grad de risc / curs online Design Ingineresc / curs onlineProgramare Web: Front-end / curs onlineProgramarea avansată a dispozitivelor mobile Android / curs onlineArhitectura și avionica dronelor / curs online
27
Curlicovschi A.
28
Tehnologii informaționale de comunicații / curs online
29
Curlicovschi A.Ciobu V.Nicorici V.Gurău V.Narolschi I.Sirkeli V.Sprincean V.Nedeoglo N.
30
13:30-15:00Baze de date și algoritmi / curs onlineMetrologie Legală / curs onlineTeoria electronică a corpului solid / curs onlinePlanificarea și Organizarea experimentului / curs onlineTransmisia datelor multimedia în rețele de calculatoare / curs online
31
32
Modul: Matematică superioară I (2. BCVT) / curs online
33
Ciobu V.Curlicovschi A.Nedeoglo N.Nicorici V.Dmitroglo L.Narolschi I.
34
MIERCURI8:00- 9:30Fizica Generală III: Optica, Fizica atomului și nucleului / 413/4Assembler / laborator 138/4Modul: Instrumente și metode de programare / curs onlineJAVA / curs onlineIstoria fizicii și tehnicii / curs 332/4 Proiectarea interfețelor de utilizator / laborator 247/4
35
36
9:00-11:15 Modul: Fizica Generală / seminar 122/4Modul: Simularea problemelor fizice / seminar 408/49:00-11:15 Planificarea și Organizarea experimentului /laborator 421b/4
37
Vatavu S.Narolschi I.Gaiu N.Sprincean VPrimac V.Dușciac V.Sirkeli V.
38
9:45- 11:15Limba străină /engleză , 411/4Limba străină /engleză , 411/4Fizica Generală III: Optica, Fizica atomului și nucleului / seminar 413/4Metode numerice de calcul / laborator 247/4Modul: Simularea problemelor fizice / laborator 408/4JAVA / curs onlineModul: Instrumente și metode de programareIstoria fizicii și tehnicii / curs 332/4 Transmisia datelor multimedia în rețele de calculatoare / laborator 236/4
39
Bașirov O.Nicorici V.Bașirov O.Vatavu S.Sirkeli V.Gaiu N.Dmitroglo L.Primac V.Sprincean VDușciac V.Narolschi I.
40
11:30-13:00Fizica Generală I: Mecanica / curs 408/4Limba străină /engleză 411/4Limba română /seminar 413/4Economie / seminar 407/4Economie / seminar 404/4Teoria electronică a corpului solid / seminar 122/4Metodologia evaluării produselo cu grad de risc / seminar 332/4Modul: Instrumente și metode de programare / curs onlineLimbaje procedurale pentru BD / curs online Transmisia datelor multimedia în rețele de calculatoare / laborator 236/4Modul: Tehnologii de rețea / laborator 247/4
41
Sprincean VCiobu V.
42
Limbaje procedurale pentru BD / curs onlineModul: Instrumente și metode de programare / curs online
43
Vatavu S.Bașirov O.Boicenco A.Nicorici V.Gurău V.Ciobu V.Sprincean VNarolschi I.Sirkeli V.
44
13:30-15:00BD și algoritmi / laborator 236/4Limba română /seminar 413/413:30-15:45 Teoria Incertitudinii / seminar 332/4Bazele electronicii / laborator 245/4 (sub. grupa I)Temodinamica și fizica statistică / seminar 408/4Design Ingineresc / curs onlineArhitectura și avionica dronelor / laborator 429/4
45
Nedeoglo D.
46
Bazele electronicii / laborator 245/4 (sub. grupa II)
47
Ciorici C.Boicenco A.Dmitroglo L.Nedeoglo D.Vatavu S.Narolschi I.Sprincean V
48
15:15-16:45BD și algoritmi / laborator 236/4Termodinamica și fizica statică / curs 408/4
49
Ciorici C.Vatavu S.
50
JOI8:00- 9:30Arhitectura calculatorului/ laborator 138/4Metodica de rezolvare a problemelor de fizică / curs+seminar 332/4Bazele electronicii / curs onlineProgramare Web: Front-end / curs 421b/4Limbaj de modelare UML / laborator 236/4Modul: Tehnologii de rețea / curs 421/4Programarea avansată a dispozitivelor mobile android / laborator 429/4
51
Primac V.
52
9:00 -11:15 Fizica Generală III: Optica, Fizica atomului și nucleului / laborator 343/4Proiectarea interfețelor de utilizator / laborator 247/4
53
Narolschi I.Curlicovschi A.Vatavu S.Beldiga M.Musienco V.Grișco V.Sirkeli V.
54
9:45- 11:15Modul: Matematica superioară I: BCVT / seminar 332/4Tehnologii informaționale de comunicații / laborator 236/4Colaborări europene și internaționale în domeniulstandardizării / curs onlineTermodinamica și fizica statică / seminar 413/4Metode și mijloace mecanice de măsurări, încercări și control / curs onlineLimbaj de modelare UML / laborator 421b/4Programare Web: Front-end / laborator 247/4Programarea avansată a dispozitivelor mobile android / laborator 429/4Programarea avansată a dispozitivelor mobile android / laborator 429/4
55
Curlicovschi A.Boris I.Nedeoglo N.Vatavu S.
56
Tehnologii informaționale de comunicații / laborator 236/4Modul: Matematica superioară I: BCVT / seminar 332/4Fizica Generală III: Optica, Fizica atomului și nucleului / seminar 411/4Termodinamica și fizica statică / scurs 413/4
57
Vatavu E.Curlicovschi A.Moșneaga A.Nedeoglo N.Vatavu S.Gurău V.Musienco V.Sirkeli V.Sprincean V.Primac V.
58
11:30-13:00Fizica Generală I: Mecanica / curs 408/4Arhitectura calculatorului / laborator 138/4Tehnologii informaționale de comunicații / laborator 236/4Calimetria și asigurarea calității / curs onlineFizica Generală III: Optica, Fizica atomului și nucleului / seminar 411/4Fenomene de contact / laborator 245/4Baza legislativă în standardizare / curs online11:30-13:45 Programare Web: Front-end / laborator 421/4Programare Web: Front-end / laborator 247/4
59
Gurău V.Sirkeli V.
60
Baza legislativă în standardizare / curs onlineProgramarea avansată a dispozitivelor mobile android / laborator 429/4
61
Vatavu S.Narolschi I.Boris I.Gaiu N.Nedeoglo N.Nedeoglo D.Moșneaga A. Beldiga M. Sprincean V.
62
13:30-15:00Limba străină /engleză 401/4Limba străină /engleză 401/4Limba străină /engleză 401/4Calimetria și asigurarea calității / curs onlineBazele electronicii / curs 122/4Modul: Spectroscopia / laborator 418/4Certificrea produselor industriale și alimentare / curs online
63
Gaiu N.
64
65
Bașirov O.Bașirov O.Bașirov O.Nedeoglo D.Vatavu E.Moșneaga A.
66
VINERI8:00- 9:30Colaborări europene și internaționale în domeniul standardizării / seminar 329/4Design Ingineresc / laborator 247/4Modul: Instrumente și metode de programare / laborator 429/4Modul: Tehnologii de rețea / curs onlineModul: Tehnologii de rețea / curs online
67
Sirkeli V.
68
Modul: Tehnologii de rețea / laborator 247/4
69
Moșneaga A.Narolschi I.Sprincean VGrișco V.Sirkeli V.
70
9:45- 11:15Modul: Matematică superioară I (1. Algebra și geometria analitică) / curs onlineModul: Matematică superioară I (1. Algebra și geometria analitică) / curs onlineMetrologie Legală / seminar 411/4C++ / curs onlineModul: Spectroscopia / curs onlineBaza legislativă în standardizare / seminar 329/4Modul: Instrumente și metode de programare / laborator 429/4Design Ingineresc / laborator 247/4

Proiectarea interfețelor de utilizator / curs onlineModul: Tehnologii de rețea / curs online
71
72
73
Banari V.Solovei L.Nedeoglo N.Boris I.Vatavu E.Moșneaga A.Sprincean VNarolschi I.Beldiga M.Sirkeli V.
74
11:30-13:00Tehnologii informaționale de comunicații / curs onlineFizica Generală III: Optica, Fizica atomului și nucleului / curs onlineCertificrea produselor industriale și alimentare / laborator 249/4Instrumente și metode de programare / laborator 429/4 11-30-13:45 Proiectarea interfețelor de utilizator / laborator 421b/4Transmisia datelor multimedia în rețele de calculatoare / curs online
75
Nica D.Sprincean V.
76
Bazele spectroscopiei / curs onlineInstrumente și metode de programare / laborator 429/4
77
Nedeoglo N.Vatavu E.Moșneaga A.Sprincean V.Beldiga M.Narolschi I.
78
13:30-15:00Educația Fizică
79
Salcoci A.
80
Educația fizică
81
Salcoci A.
82
15:15-16:4517:00 Astronomie / laborator Laboratorul astronomic
83
Lozovanu D.
84
SÂMBĂTĂ8:00- 9:30 JAVA /laborator 247/4
85
Ciopcic I.
86
9:45- 11:15 JAVA /laborator 247/4Limbaje procedurale pentru BD / laborator 236/4
87
Ciopcic I.Ichim V.
88
Limbaje procedurale pentru BD / laborator 236/4 JAVA /laborator 247/4
89
Ichim V.Ciopcic I.
90
11:30- 13:00 JAVA /laborator 247/4
91
Ciopcic I.
92
93
Decanul Facultății de fizică și Inginerie ______________________________________ Dmitroglo Liliana, dr., conf. univ.
94
95
96
97
98
99
100