ระบบจองห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.18
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ประทับเวลาชื่อ - นามสกุลกลุ่มสาระฯ / กลุ่มงาน วัตถประสงค์ในการใช้ห้องโสตฯระดับชั้นนักเรียน / ห้อง / จำนวน วันที่ต้องการใช้วันที่เดือนคาบ / หรือเวลาที่ต้องการใช้อุปกรณ์ที่ต้องการใช้หมายเหตุหัวข้อ / เรื่องในการประชุมชื่อ - นามสกุล (ผู้ประสานงาน)หมายเลขโทรศัพท์
2
9/7/2555, 11:07:33ครูวิทยา รัตนอร่ามสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดประชุม อบรม สัมมนานักเรียนเข้าอบรม 40 คน /เรื่องอบรมวินัยจราจรนักเรียนจันทร์9ก.ค.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้จองคาบ 4 - 8การอบรมวินัยจราจรนักเรียนครูวิทยา รัตนอร่าม038-666247
3
24/11/2015, 15:06:59นางสาวปรานี มีเมตตาภาษาญี่ปุ่นทำกิจกรรมม.5.8 / 80 คนอาทิตย์15ม.ค.คาบ8เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้, เครื่องฉายภาพ 3 มิติให้ความรู้สอนน้องเรียนญี่ปุ่นนาย บ๊วยเค็ม อร่อยดี654984514
4
24/11/2015, 15:09:12มานะ ชูใจภาษาไทยจัดประชุม อบรม สัมมนาม.5/100พุธ25พ.ย.คาบ1เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, เงินเล่นๆๆมานะ ชูใจ613836814
5
30/11/2016, 9:57:25พรชัย เเช่โกส.ข.บทำกิจกรรมม.1.7/44ศุกร์2ธ.ค.คาบ4คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องฉายภาพ 3 มิติจะได้รู้เรื่องยาเสพติตพรชัย เเช่โก847801740
6
13/7/2017, 11:18:00ันันทนา ดอกไม้คอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนม.2/7ม.2/8ศุกร์14ก.ค.คาบ1เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์ Note book, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ3399คอมพิวเตอร์น่ารู้ตัวเอง864599443
7
10/7/2555, 9:43:07ครูอังครัตน์ วงษ์สวรรค์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ม.5/2 - ม.5/5ม.5/2 - ม.5/5อังคาร10ก.ค.คาบ7โต๊ะ - เก้าอี้คาบ 7 - คมบ 8ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.5/2 - ม.5/2ครูอังครัตน์ วงษ์สวรรค์038-666247
8
11/7/2555, 9:23:24ครูอังครัตน์ วงษ์สวรรค์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทำกิจกรรม-ศุกร์13ก.ค.คาบ1เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้คาบ 1 - 3-ครูอังครัตน์ วงษ์สวรรค์038-666247
9
12/7/2555, 9:11:20ครูวิทยา รัตนอร่ามงานจราจร โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจัดประชุม อบรม สัมมนานักเรียนจำนวน 120 คนเสาร์14ก.ค.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.อบรมใบขับขี่ครูวิทยา รัตนอร่าม038-666247
10
12/7/2555, 9:11:20ครูวิทยา รัตนอร่ามงานจราจร โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจัดประชุม อบรม สัมมนานักเรียนจำนวน 120 คนอาทิตย์15ก.ค.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.อบรมใบขับขี่ครูวิทยา รัตนอร่าม038-666247
11
16/7/2555, 12:05:43นายปุญญพัฒน์ เกตุไทยภาษาไทยทำกิจกรรมม1-6 /205พฤหัสบดี19ก.ค.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้ใช้คาบที่ 1-8กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินายปุญญพัฒน์ เกตุไทย896083114
12
17/7/2555, 13:30:36ครูอังครัตน์ วงษ์สวรรษ์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทำกิจกรรม-อังคาร17ก.ค.คาบ8เครื่องปรับอากาศ--ครูอังครัตน์ วงษ์สวรรค์038-666247
13
6/8/2555, 14:58:58ครูกนกวรรณ เสือศิริภาษาต่างประเทศจัดประชุม อบรม สัมมนา100 คนจันทร์6ส.ค.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้วันจันทร์-วันอังคาร/ทั้งวันกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษครูกนกวรรณ เสือศิริ038-666247
14
5/9/2555, 10:57:17ครูธีรณี ติยะศิริคณิตศาสตร์ทำกิจกรรมม.1-ม.6อังคาร5ก.ย.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้, เครื่องฉายภาพ 3 มิติคาบ7-คาบ8การแข่งขันคณิตคิดเร็วครูธีรณี ติยะศิริ038666-247
15
5/9/2555, 11:17:00ครูมยุรา อุดมเลิศปรีชางานแนะแนวจัดประชุม อบรม สัมมนาม.6อังคาร11ก.ย.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้, เครื่องฉายภาพ 3 มิติจองคาบ 1- คาบ 8กิจกรรมการแนะแนว ครูมยุรา อุดมเลิศปรีชา038-666247
16
13/9/2555, 9:32:17นางสาวมาณี คุสิตางานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทำกิจกรรมม.5.1 , 6.1-6.3 ศุกร์14ก.ย.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้, เครื่องฉายภาพ 3 มิติคาบ1-คาบ8โครงการติวดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนางสุภาพร วัฒนธัชพงศ์861561212
17
24/10/2555, 17:47:46ชานนท์ โพทาสร้างความสัมพันธ์ทำกิจกรรมม.6/3 / 15 คนศุกร์26ต.ค.คาบ4เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์ Note book, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้อยากสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนาย ชานนท์ โพทาเรียกพบเจ้าตัว
18
17/12/2555, 14:36:43ครูกรองทิพย์ เพียรพิจิตรฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานอ.น้อยจัดประชุม อบรม สัมมนาแบบคละชั้น ม.ต้น 50 คนพฤหัสบดี20ธ.ค.อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, ไมค์ และเครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ - เก้าอี้ขอใช้ทั้งวัน 08.00 - 16.00 น.การอบรม อย.น้อยครูกรองทิพย์ เพียรพิจิตร
087-7821327
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu