กรอกข้อมูลร่างเล่มรายงาน ครม. จภ นครศรี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นของนักเรียนและครู
2
3
ตารางที่ 1 ตารางคะแนน o-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
4
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาฯ
7
25572558255925602557255825592560255725582559256025572558255925602557255825592560
8
10. นครศรีธรรมราช99.9999.999.9999.7899.7999.9796.5397.0298.4697.0690.8496.4195.6797.7797.56
9
10
11
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
12
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาฯ
14
25572558255925602557255825592560255725582559256025572558255925602557255825592560
15
10. นครศรีธรรมราช96.1695.9994.1896.4995.9193.4585.5483.485.0890.6691.3190.9993.4593.3290.32
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...