ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ДатаФИО / Наименование Сумма
2
01.02.2019КУРБАТОВА И.В. 200,00
3
01.02.2019КАМИНАРСКАЯ М.Г. 300,00
4
01.02.2019ИВАНОВА А.А. 500,00
5
01.02.2019БОРЕЦКАЯ В.С. 500,00
6
01.02.2019ВАСЬКО С.Ю. 500,00
7
01.02.2019ЕРМАКОВА Л.Н. 500,00
8
01.02.2019МАЛАШКИНА А.В. 500,00
9
01.02.2019ЯКИМОВА А.Г. 500,00
10
01.02.2019ЯКИМОВА А.Г. 500,00
11
01.02.2019ГОРКУН-ВОЕВОДА М.С. 700,00
12
01.02.2019КУЗЬМИНА С.А. 1 000,00
13
01.02.2019РОГОЖЕВ В.В. 1 000,00
14
01.02.2019ПАНИН М.А. 1 000,00
15
01.02.2019АБРАМОВА Т.Е. 5 000,00
16
02.02.2019
ПОСЕТИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОКАЗА В КИНОТЕАТРЕ ПИОНЕР
18 400,00
17
03.02.2019НОВОСЁЛОВА А.Н. 100,00
18
03.02.2019ПИЛЮГИНА М.В. 200,00
19
03.02.2019СЕМЕНОВА А.А. 200,00
20
03.02.2019ГОРШУНОВ Е.Е. 250,00
21
03.02.2019ИЛЬИН А.Ю. 300,00
22
03.02.2019ФЕТИСОВА Е.А. 300,00
23
03.02.2019КОРОТЫНСКАЯ Е.Н. 300,00
24
03.02.2019ВЕРАКСО Н.В. 350,00
25
03.02.2019ПЕВНЕВА В.А. 500,00
26
03.02.2019ВАСЕЧЕНКОВА Е.Е. 500,00
27
03.02.2019АНИКИНА Н.Б. 500,00
28
03.02.2019ТАРАСЕНКО Н.В. 500,00
29
03.02.2019ВТОРУШИНА Г.Ю. 500,00
30
03.02.2019КУЗЬМИНА В.Н. 600,00
31
03.02.2019МИХАЕНКОВА Н.В. 1 000,00
32
03.02.2019ПАРИЛОВА Е.М. 1 000,00
33
03.02.2019
ПОСЕТИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРТА "ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЛЁВЫ"
222 700,00
34
04.02.2019ИГОЛКИНА М.А. 10,00
35
04.02.2019КРУТСКИХ Д.А. 236,00
36
04.02.2019ШЕПЕЛЕВА Е.И. 250,00
37
04.02.2019КРУТСКИХ Д.А. 300,00
38
04.02.2019ФЕДОРОВА Н.Н. 400,00
39
04.02.2019САРМАНОВА З.В. 500,00
40
04.02.2019МИКИРТИЧАН М.А. 500,00
41
04.02.2019ЧЕРЕВАНЬ Ю.Н. 1 000,00
42
04.02.2019КУВАЕВА Н.В. 1 000,00
43
04.02.2019АФАНАСЬЕВА М.В. 1 000,00
44
04.02.2019МИГУНОВ Л.Н. 1 500,00
45
04.02.2019ПРОКОПОВА Л.Н. 2 000,00
46
04.02.2019ТОМНИКОВСКАЯ О.А. 3 000,00
47
04.02.2019АЛЕКС ТРЕЙД ООО 5 000,00
48
05.02.2019КОТЕНКО И.Н. 100,00
49
05.02.2019ТАТАРИНЦЕВА И.В. 200,00
50
05.02.2019ПОПОВ А.Н. 300,00
51
05.02.2019УЛЬЯНОВА А.Г. 500,00
52
05.02.2019РОЩИНА О.Ю. 500,00
53
05.02.2019ЛОСЕНКОВА Е.В. 500,00
54
05.02.2019АЛПАЦКАЯ Е.Н. 500,00
55
05.02.2019БАХАЕВА А.В. 500,00
56
05.02.2019ОБУХОВ А.А. 1 000,00
57
05.02.2019ПОРЯДИНА Г.П. 1 000,00
58
05.02.2019ЛАРИНА Е.А. 4 000,00
59
05.02.2019ДЖАНГИРОВА Н.А. 10 000,00
60
05.02.2019ВЛАСОВА К.Ю. 10 000,00
61
05.02.2019ПОДВИГИНА И.В. 10 000,00
62
05.02.2019МОЛОТКОВ А.А. 15 000,00
63
05.02.2019ФАГОТ ООО 500 000,00
64
06.02.2019УСЕНКО А.С. 50,00
65
06.02.2019НОВОСЁЛОВА А.Н. 50,00
66
06.02.2019КОСОВА А.В. 100,00
67
06.02.2019ЛУКЬЯНОВА Е.В. 100,00
68
06.02.2019БОЛОТОВА М.В. 200,00
69
06.02.2019СВИРИДОВА О.А. 300,00
70
06.02.2019КОЧЕРГИНА Ю.А. 500,00
71
06.02.2019БАЧ М. 500,00
72
06.02.2019ЖУКОВА М.В. 1 000,00
73
06.02.2019ЦЫБИНА Т.В. 1 000,00
74
06.02.2019КУТЛАКАЕВ Р.Т. 1 000,00
75
06.02.2019МАСАЛЬЦЕВА Л.Д. 1 000,00
76
06.02.2019ЕРЕМИНА М.В. 1 500,00
77
06.02.2019ЧЕРЕДНИК Е.В. 2 000,00
78
06.02.2019РЕВОКАТОВ П.О. 2 000,00
79
06.02.2019ЮК "ЛЕГАЛ РАЙТ" ООО 3 000,00
80
06.02.2019АРТЕМЬЕВА П.А. 4 500,00
81
06.02.2019САНИТЭП ООО 5 000,00
82
06.02.2019ЛАРИНА Е.А. 6 000,00
83
06.02.2019ЖВАКИНА В.Е. 64 000,00
84
06.02.2019СУЧКОВА П.В. 66 400,00
85
07.02.2019КУЗНЕЦОВА А.А. 100,00
86
07.02.2019КУЛИКОВА З.В. 200,00
87
07.02.2019САПАРОВА Ю.С. 300,00
88
07.02.2019НИКИТИНА О.А. 500,00
89
07.02.2019ПАРИЧЕНКО И.П. 500,00
90
07.02.2019ВАСИЛЬЕВА Ю.С. 1 000,00
91
07.02.2019ПАНКРАШИНА С.Г. 1 000,00
92
07.02.2019МАРГАРИТА В.Л. 1 000,00
93
07.02.2019БАБИНЦЕВА Д.С. 1 000,00
94
07.02.2019КРЮЧКОВА Е.А. 3 000,00
95
08.02.2019МЕЖЕВИЧ С.Д. 500,00
96
08.02.2019ИВАШОВ Д.В. 500,00
97
08.02.2019СКЛАДЧИКОВ К.В. 500,00
98
08.02.2019БАЛАНДИН Д.В. 2 000,00
99
08.02.2019ХЛЫНИНА С.М. 3 000,00
100
08.02.2019БУХАРЕВА С.В. 3 000,00