บัญชีต่อใบประกอบวิชาชีพ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีข้อมูลการต่อใบประกอบวิชาชีพ ณ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
Teaching license renewal account
* สิงหาคม 2561 *
August 2018
2
ข้อมูลผู้มาติดต่อ
appicant information
การดำเนินการของคุรุสภาจังหวัดลพบุรี
provincail process
การดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Procedure
3
ลำดับ
no.
ชื่อ-สกุล
Name
ประเภท
Type
วันที่บันทึก
Date import data
เลขคำขอ
Ref. no.
สถานะการดำเนินการ
Procedure
วันที่ส่งออกจากคุรุสภา
sending to appicant date
เลข EMS
Tracking No.
4
1
นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์
ครู1/8/2561
16-008336
ครู
5
2
นายเจริญพร สุเดชะ
ครู2/8/2561
16-008337
ครู
6
3
นางสาวพรสุดา บุญมาทัน
ครู2/8/2561
16-008338
ครู
7
4
นางน้ำอ้อย สำเนียงเพราะ
ครู10/8/2561
16-008339
สพป.ลบ2
8
5
นายสุพจน์ นามขันทอง
ครู10/8/2561
16-008340
สพม.5
9
6
นางสาววลัยพร นุ่มพินิจ
ผบส.15/8/2561
16-008347
สพป.ลบ2
10
7
นางเรวดี แสงเรือง
ผบส.17/8/2561
16-008348
ท้องถิ่น
11
8
นางสิริพร สุดตา
ครู17/8/2561
16-008349
เอกชน
12
9
นางสาวข้าวทิพย์ อ่อนอรุณ
ครู24/8/2561
16-008351
เอกชน
13
10
นางวรรณวิสา สูตรสุข
ครู27/8/2561
16-008354
ผปส.
14
11
นายปัญญา ทองงาม
ผบส.30/8/2561
16-008355
สพป.ลบ1
15
12
นางกุลธิดา ชัยศรี
ครู31/8/2561
10-013273
สพป.ลบ1
16
17
18
19
20
21
22
23
รวมยอดเดือนสิงหาคม 2561 = รายประเภท ครู ราย
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ราย
ประเภท ผู้บริหารการศกึษา ราย
ประเภท ศึกษานิเทศก์ ราย
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu