แบบรง.ผสอ.1-4และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ2/2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 อำเภอ...ขุขันธ์...เพื่อการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557
2
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (คน) ราย รพ.สต. จำนวนผู้สูงอายุ
3
ที่สถานบริการ60-69 ปี70-79 ปี80-89 ปี90-99 ปี100 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหมายเลข
4
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมผู้รายงานผู้รายงานโทรศัพท์
5
30CMU-ห้วยเหนือ4355741,0092763496251071572641410240008321,0901,922305080นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ0896305268
6
48โคกโพน2453025471832153981041322360000005326491,181223557นางเขมจิรา วิลาวรรณเจ้าพนักงานสาธารณสุข0852254691
7
49ตะเคียนบังอิง14817432261781392135563470002332915247613นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-5804888
8
50จะกง215230445110115225283462167000354385739729นางจันทรา บุญศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ086-8779477
9
51ใจดี28333461716317934252791311020300005086121,120233255นางสาวภัทราวดี  คำศรีพยาบาลวิชาชีพ0833870773
10
52กันจาน22825147912511924410013023017213800047052199182735นางสาวอำไพ เกิดกุลเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน086-2599632
11
53อาวอย18725844510215125310215025291120022432540972373168นางสาวอนัญญา พันธ์ทองเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน090-8653960
12
54หนองคล้า505910931498011213222400094131225161228นางณัฐธิดา ยุทธเลิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ080-7320608
13
55ขนุน12014526569951642242643691122152895049812นางสาวสุภิศา วงศ์จอมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0816006959
14
56ปรือใหญ่14216230480821622330533101300024828453241115นายเสมือน  อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0815495768
15
57ปรือคัน154171325361041403202345900019730049718523นางผ่องศรี อินทนนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ045-922050
16
58ทับทิมสยาม 066547112283967131427213000108101209336นางสาวศิริพร กัญญาโพธิ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน0900353149
17
59หนองลุง309355664102124226549112000417484901212445นางสมนึก นิยมหาญนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ0844796909
18
60สมบูรณ์20421642014214929168911593710000417463880344175นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ081-7185179
19
61หัวเสือ25127652714619834445751204591014475541,0010118118นางณัฎฐา  ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ090-1893951
20
62
ตะเคียนช่างเหล็ก
2342434771551453003958974812000432454886421456นายสมสนอง พันธ์จันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0848883258
21
63กวางขาว6268130545911316233958130001371582957916นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ085-1121980
22
64คลองกลาง18115733810011521534377113400031631262813417นส.นันท์นภัส ลีลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ089-6242916
23
65โคกเพชร156227383103138241246387448000287432719243458เพ็ญทิวา สารบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24
66ปราสาท186184371102119221425193101222000340366706111021นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพ081-7905633
25
67บ่อทอง557312829305992130235000951272227613นางชนากานต์ นามโคตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน081-9992614,0851023120
26
68สำโรงตาเจ็น236265501135150285344175000000405456861151025นางสาวสายยต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ088-3451096
27
69นาก๊อก179231410120147267443478448000347416763192140นางสาวสุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ087-2586085
28
70กฤษณา203212415991352342963923140003344117457613นางสุพิทยา โมฆะศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081-7607709
29
71วิทย์19922442315816031837671042350003964548507310นายวินิจ มนทองนักวิชาการสาธารณสุข085-7359808
30
72ตรอย627313554631171816341120001351532887310พัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพ089-7226512
31
73นิคม1381172556176137312859358000233226459639นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิิชาชีพ ชำนาญการ085-7780402
32
74โนน971222194970119182644112000165219384101222นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพ080-4900995
33
รวม5,0245,75010,7742,8733,453341,0791,5422,6211161622782359,09410,91020,004414540954
Loading...
 
 
 
รง.ผสอ.1
รง.ผสอ.2
รง.ผสอ.3
รง.ผสอ.4
แบบรง.5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบเป้าโดยสสอ.ขุขันธ์