สำรวจคอมพิวเตอร์บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หน่วยงานชื่อสกุลประเภทคอมพิวเตอร์CPUMONITORหมายเหตุ
2
หมายเลขครุภัณฑ์ยี่ห้อ (ถ้ามี)ความเร็วฮาร์ดดิสแรม
หมายเลขครุภัณฑ์
ยี่ห้อประเภทของจอ
3
สำนักงานคณบดี
4
บุญคงศิลป์ วานมนตรีPC Desktop5315120000004เครื่องประกอบIntel core i5 3.20GHz500 GB4 GBไม่มีAcer AL1716LCD 17"
5
6
กลุ่มงานการพัฒนา
7
นางสาวพรวิภา สัตนาโคAll in oneไม่มีLenovo Intel Pentium Core i3 3.50 GHz1 TB
2 GBไม่มีAll in One
8
นางสาวฐาปนีย์ สีหราชAll in oneไม่มีLenovo Intel Pentium Core i3 3.50 GHz1 TB
2 GBไม่มีAll in One
9
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์Desk topPS540017เครื่องประกอบIntel Pentium Dual E2160 1.80 GHz500 GB2 GBไม่มีACER G195HQL LCD 19.5"
10
นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิDesk topPS5515120000041เครื่องประกอบIntel Pentium core i5 3.09 GHz500 GB2 GBไม่มีACER G195HQL LCD 19.5"
11
นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุลAll in oneไม่มีLenovo Intel Pentium Core i3 3.50 GHz1 TB
2 GBไม่มีAll in One
12
นายธีรเดช อิ่มอ้วนPc Desktopไม่มีเครื่องประกอบIntel Pentium Core i3 3.07 GHz500 GB4 GBไม่มีACER G195HQL LCD 19.5"
13
นางสาวกัณฐาภรณ์ วุฒิงามDesktopไม่มีเครื่องประกอบIntel Pentium Core i3 3.30 GHz500 GB2 GBไม่มีACER G195HQL LCD 19.5"
14
นางสาวภัทริกา อ้อมนอกDesktopps09-133/49เครื่องประกอบIntel Pentium Dual 3.20 GHz500 GB2 GBไม่มีACER G195HQL LCD 19.5"
15
16
กลุ่มงานการจัดการฯ
17
นางอัญชลี หนักแน่นAll in oneยังไม่เขียนLenovo Intel Core i5 2.30 GHz1 TB4 GB23 Inch
18
นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์pc desktopไม่มี เครื่องประกอบIntel Pentium 4 2.80GHz500 GB2GBไม่มีACER G195HQL LCD 19.5"
19
นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อนpc desktopไม่มี เครื่องประกอบIntel Core i3 3.60 GHz1TB4GBไม่มีSumsung SA300LCD
20
นางลำมัย ปะระมัดตะโกpc desktopไม่มี เครื่องประกอบIntel Core i3 3.60 GHz1TB4GBไม่มีSumsung SA300LCD
21
นางอัมพร คำอินทร์pc desktopไม่มี เครื่องประกอบIntel Core i3 3.60 GHz1TB4GBไม่มีSumsung SA300LCD
22
นายสาคร ชัยนิคมpc desktopไม่มี เครื่องประกอบIntel Core i3 3.40 GHz500 GB4 GBPS540020ACER G195HQL LCD 19.5"
23
นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขาpc desktopไม่มี เครื่องประกอบIntel core Dual 2.60GHz350GB2 GBไม่มีSocos LCD
24
นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์pc desktopไม่มี เครื่องประกอบIntel Core i3 3.60 GHz1TB4GBไม่มีSumsung SA300LCD
25
นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์pc desktopไม่มี เครื่องประกอบIntel core Dual 2.60GHz150GB2 GBไม่มีACER G195HQL LCD 19.5"
26
นางสาวมยุริล จันทะวิเศษPc desktop ไม่มีเครื่องประกอบIntel core Dual 3.30GHz500 GB2GB
PS54151200000032
ACER G195HQL LCD 19.5"
27
28
กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน
29
นางวาสนา ถวิลเชื้อ Pc Desktop5315120000016noIntel Core i5 3.20GHz500Gb2GbnoAcer al1716LCD
30
นางยุพา ภาภิรมย์PC DesktopnonoIntel P G3220 3GHz1TB2GBnoAcer LEDLED19"
31
นายทศพร ศรีหาพลPC Desktop5615120000062ประกอบIntel Core I3 3.30GHz500Gb6GbPS.540024Acer G195HqlLCD 19.5"
32
นายนันทวุฒิ ธุระพระpC Desktop5615120000003ประกอบIntel core I7 3.40GHz500GB6Acer G195HqlLCD 19.5"
33
นางวรรธนา แพงเพ็งpC Desktop5615120000002ประกอบIntel core I7 3.40GHz500GB6Acer G195HqlLCD 19.5"
34
นางสาวจันทรัมพร ขจรมณีpc DesktopnoLenovoIntel corei5 3.0GHz1TB4GbnoAOC LED e950swnLED19
35
นายดาวประทานพร ทองจันทร์Pc DesktopประกอบIntel Core i5-3470 3.20GHz500 Gb4 GB5415120000033sumsungLED
36
นางมัลลิกา ศรีหาพลPc DesktopnoประกอบIntel Core i5-4460 3.20GHz1TB4GbnoAcer Led LCD 19.5"
37
38
หน่วยปฏิบัติการตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ
39
นายธานี เทศศิริ Desk topไม่มีเครื่องประกอบIntel Pentium Dual E6600 3.06 GHz500 GB2 GBไม่มีSamsungLCD 17 นิ้ว
40
นายประดิษฐ์ เพียรักษาpC desktopps5615120000074เครื่องประกอบIntel Core i3 3.30 GHz500 GB4 GB - GatewayLCD 20 นิ้ว
41
นายณรงค์ ไร่รัตน์PC desktopps.5615120000073ประกอบIntel Core i3 3.30 GHz500 GB4 GBไม่มีGatewayLCD 17 นิ้ว
42
นายประมวล สำนักโนนPC desktopps.5615120000028ประกอบIntel Core i3 3.20 GHz500 GB2 GB - ACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
43
นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์PC desktopไม่มีประกอบPentium 4 3.0 GHz80 GB2 GBไม่มีSamsungLCD 17 นิ้ว
44
เครื่องกลางPC desktopPS.39-11/48ประกอบPentium 4 2.4 GHz80 GB512 MbPS.09-223/50SocosLCD 17 นิ้ว
สำหรับลงฐานข้อมูลยา
45
หน่วยปฏิบัติการคุณภาพผลิตภัณฑ์
46
47
นางสาวมาลินี สัจจมงคล PC desktopไม่มีประกอบpentium Dual-coreE5300 3.70GHz500 GB2 GBไม่มีACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
48
นางสาวณัฐารีญตา โลมะบุตรPC desktopps09-121/49ประกอบpentium Dual-coreE5300 3.20GHz80 GB1 GBPs540025ACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
49
นายภูวนาท หมื่นโฮ้งPC desktop5315130000005ประกอบIntel Celeron 2.40 GHz150 GB2 GBไม่มี
Samsung SyncMater S22B370
LED 20"
50
นายธนัช ชุมแวงวาปีpc desktopPs39-11/46เครื่องประกอบIntel Dual core 2.93GHz80 GB1GBศค050834NECCRTเก่ามาก
51
52
หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม
53
นางสาวไพลิน ลืออดุลย์ (หัวหน้าหน่วย)PC desktopcore i3 - 4160 3.60 GHz1 TB4 GBACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
54
นายอรรศ มีไพริณPC desktopcore i3 - 4160 3.60 GHz2 TB5 GBACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
55
56
หน่วยสนับสนุนการวิจัยและการประชุมวิชาการ
57
นางทองคำ วงษ์พระจันทร์ (หัวหน้าหน่วย)PC DesktopPS.09-131/49ประกอบIntel P4 2.80GHz20Gb1Gb5315130000007Samsung 2233LCD 22"
58
นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์PC Desktop5315130000008ประกอบIntel Core i3 2300 3.10GHz500Gb2Gb5315130000008Samsung 2233LCD 22"
59
นายเตชินทร์Pc DesktopnoประกอบIntel Core i5 2320 3.0GHz500Gb2GbnoACER G195HQL LCD
60
เครื่องหน่วยวิจัยpc desktopไม่มีประกอบpentium Dual-coreE5300 2.60GHz80 GB2 GBPS 540026ACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
61
หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
62
นางมารศรี เทศศิริ (หัวหน้าหน่วย)Pc desktopPS540021เครื่องประกอบIntel core i5- 3.20 GHz500GB4 GBไม่มีACER G195HQL LCD
63
นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาวPc desktopPs09-78/50เครื่องประกอบIntel pentium 4 2.80 GHz80 GB512 MBPs09-135/49Socos LCD 17 นิ้ว
64
65
นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนูPc desktopไม่มีเครื่องประกอบCore i7 - 3770 3.60GHz1TB8GBPs540023ACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
66
นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์Pc desktopไม่มีเครื่องประกอบIntel Core i3 2300 3.30GHz500GB2GB56151200000063ACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
67
68
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSU
69
นายสินไชย เงินคุณด้วง (หัวหน้าหน่วย)PC Desktopไม่มีไม่มีDual Core E6600500 GB2 GBPS.09-164/50SocosLCD 17 นิ้ว
70
นายธนันชนัย อุ่นสิมiMAC-APPLEIntel 2.9 GHz1 TB8 GB---
71
นายแสงอรุณ หาญเชิงชัยPC Desktopไม่มีเครื่องประกอบIntel Core i7-3770 3.40GHz1 TB4 GBไม่มีไม่มีไม่มี
72
นายภราดร สอนพิละPC Desktopเครื่องประกอบIntel Core i3 - 540 3.07GHz320 GB2 GBPS.09-190/50SOCOSLCD 17 นิ้ว
73
74
หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
75
นายตระการณ์ แก่นเชียงสา (หัวหน้าหน่วย)PC desktopps9-258/50ประกอบPentium 4 3.0 GHz80 GB3 GBไม่มีBenQ GL950LCD 17 นิ้ว
76
นายทศพล พิมพ์ดีPC desktopไม่มีประกอบPentium 4 3.0 GHz80 GB512MBACER G195HQLLCD 17 นิ้ว
77
นายวิทยา หาชานนท์PC desktopไม่มีประกอบPentium 4 3.0 GHz80 GB512MBACER G195HQLLCD 17 นิ้ว
78
นายนิยม สิงห์พรPC desktopไม่มีประกอบPentium 4 3.0 GHz80 GB512MBACER G195HQLLCD 17 นิ้ว
79
นายสาย แก่นหามูลPC Desktopไม่มีประกอบCore i3 - 540 3.07GHz500GB4GBSOCOSLCD 17 นิ้ว
80
นางไพเราะ หลักโคตรPC DesktopPS.09-109/49ประกอบDual Core E6700 3.2 GH500 GB2 GBPS.09-192/50SOCOSLCD 17 นิ้ว
81
นายณัฐพล ไกยวงษ์PC Desktopไม่มีประกอบCore i7 - 3770 3.40GHz2TB4GB
82
นายอนุสรณ์ สอนพิละPC Desktopไม่มีไม่มีDual Core E6700 3.2 GH80 GB2 GBไม่มี ACER G195HQL LCD 17 นิ้ว
83
นายสะมิตร ยมดำไม่มี
84
นายเสวียน จันทะวิเศษไม่มี
85
นายสังครีบ เพลียสุพรมไม่มี
86
87
หน่วยสารบรรณ การประชุม และประสานงาน
88
นางกุลธิดา รักศิลป์ (หัวหน้าหน่วย)All in one ไม่มีlenovoIntel core i3 -4150c 3.0 GHz1 TB4 GBไม่มี
89
นางเสาวนีย์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์PC desktopPentium 4 3.0 GHz80 GB1 GBACER G195HQLLCD 17 นิ้ว
90
นางรุ่งฤทัย ทวีโคตรpc DesktopnoประกอบIntel Core i3-2120 3.29GHz500 GB2 GBไม่มีACER G195HQLLCD 17 นิ้ว
91
นางบุญญรัตน์ บุญกาวินpc DesktopnoประกอบIntel Core i3-2120 3.29GHz500 GB2 GBไม่มีACER G195HQLLCD 17 นิ้ว
92
นางดวงพร คงปัดถาpc Desktopnoประกอบintel pentium 4 2.0 GHz80GB512 MBไม่มีAOCLCD 17 นิ้ว
93
นายเสนีย์ ศรีชาติPC desktopPentium 4 3.0 GHz80 GB512MBACER G195HQLLCD 17 นิ้ว
94
นางสาวศิริวรรณ หลักโคตรAll in one ไม่มีlenovoIntel core i3 -4150c 3.0 GHz1 TB4 GBไม่มีAll in One
95
นางสาวอภิญา ทำเนาAll in one ไม่มีlenovoIntel core i3 -4150c 3.0 GHz1 TB4 GBไม่มีAll in One
96
97
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
98
นางอัจฉราวัลย์ มณีศรีAll in One
ไม่มีLenovo C40-30
Intel Core i3 - 550 3.20GHz1 TB2 GBไม่มีAll in one 2020 นิ้ว
99
นางวสุมล ประทุมแพงAll in One
ไม่มีLenovo C40-30
Intel Core i3 - 550 3.20GHz1 TB2 GBไม่มีAll in one 2020 นิ้ว
100
Loading...
 
 
 
สายสนับสนุน
สายผู้สอน
 
 
Main menu