ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Aktivitetskalender 2020
2
3
Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20
4
O11 NyttårsdagL1S1O1 NTWF1 1. Mai M123 2. Pinsedag
5
T2S2M210 T2 L2 SykkelkampanjeT2
6
F3M63 T3F3 S3O3
7
L4T4O4 ITBL4M419T4
8
S5O5T5 ITBS5 Palmesøndag T5F5
9
M62T6 MedlemsmøteF6 ITBM615 PåskeferieO6L6
10
T7F7L7 ITBT7T7S7
11
O8L8S8 ITBO8 Aktørkampanjen NOF8
M824 Påmeldingsfrist høstkamp
12
T9S9M911T9 SkjærtorsdagL9T9
13
F10M107T10F10 LangfredagS10O10
14
L11T11O11L11M1120 T11
15
S12O12T12S12 1.PåskedagT12F12
16
M133T13F13M1316 2.PåskedagO13L13
17
T14
F14 Påmeldingsfrist kamp.
L14
T14 Endre nettsider sommer
T14 Foto-/videokursS14
18
O15 VakantiebeursL15S15O15F15M1525
19
T16 VakantiebeursS16M1612T16L16 T16
20
F17 VakantiebeursM178 VinterferieT17F17S17 GrunnlovsdagenO17
21
L18 VakantiebeursT18 Ferdig katalogO18L18M1821T18
22
S19 VakantiebeursO19T19S19T19F19
23
M204T20 F20M2017O20L20
24
T21F21 L21T21 T21 Kristi HimmelfartsdagS21 Sommerferie
25
O22L22 S22O22F22 M2226 Telemarksveka
26
T23 S23 M2313T23 L23T23
27
F24 M249 VinterferieT24 Ferdig kartguideF24 S24O24
28
L25T25O25L25M2522T25
29
S26
O26
T26S26T26F26
30
M275T27F27M2718O27 BrosjyrebyttedagenL27
31
T28F28L28T28 GeneralforsmalingT28S28
32
O29L29S29O29F29M2927
33
T30M3014 NTWT30L30T30
34
F31T31 NTWS31 1. Pinsedag
35
FargekartPåmeldingsfristerAktiviteter
36
Nettsider14. April, 20. Aug og 15. Okt
Endring av nettsider i følge med årstid. Husk å oppdatere produktene dine med tekst og nye foto/film.
37
Katalog og kartguide11. November 2019
Påmeldingsfrist og dato for ferdigstilt katalog (18/2) og kartguide (24/3).
38
Brosjyrebyttedag8. Mai
Brosjyrebyttedagen 27/5 - samling med destinasjonene og aktørene for å bytte årets brosjyrer.
39
Kampanjer INT14. Februar
Påmeldingfrist internasjonale kampanjer DE, DK og SE. NB! Påmelding via lokalt destinasjonsselskap.
40
Aktørkampanje NO14. Februar
Aktørkampanje Norge i regi av Visit Telemark - varighet 8.april-5.august. Leveranse sommerpakker til nettsidene (1/4).
41
TelemarksVeka14. Februar
Telemarksveka 22/6-28/6. Mulighet for destinasjon til å delta til et gitt beløp etter utsendt påmelding.
42
Sykkelkampanje14. Februar
Sykkelkampanjen i regi av Visit Telemark - varighet 2.mai-30.september.
43
Høstkampanjen14. Juni
Høstkampanjen i regi av Visit Telemark. Varighet 10.september-5.oktober.
44
Vinterkampanjer9. September
Vinterkampanjer: Skikort (16.9-31.10), Julebord (14.10-5.12), Vinterpakker ( 21.10-12.2), Julegaver (18.11-24.12).
45
Reiselivsmesser10. Desember 2019
Reiselivsmesser som Visit Telemark deltar på sammen med flere aktører, 15/1, 4/3 og 30/3.
46
Kurs17. April
Kursdager i regi av Visit Telemark. Egenandel (egne priser for medlemmer). Foto-/videokurs planlagt 14/5, flere kurs TBA.
47
Møter/konferanser24. Januar og 15. April
Møter/konferanser i regi av Visit Telemark 6.2 og 28. april.
48
Eksterne konferanser22. August
Konferanse eksternt. Norwegian Digital Travel Conference i Kristiansand 22/9.
49
50
P.S. Husk å levere oss innhold til sosiale medier og nyhetsbrev 2. hver uke: alina@visittelemark.no
51
52
Aktivitetskalender 2020
53
54
Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20
55
O1L1T1T1S1T1
56
T2S2O2 F2M245O2
57
F3M332T3L3T3T3
58
L4T4F4 S4O4F4
59
S5O5L5M541 HøstferieT5L5
60
M628T6S6T6 Avsluttning høstkampanjeF6S6
61
T7F7M737O7L7M750
62
O8L8T8T8S8T8
63
T9S9O9 Påmeldingsfrist vinterF9M946 Påmeldingsfrist katalog/kartO9
64
F10M1033 T10 Start høstkampanjeL10T10T10
65
L11T11F11 S11O11F11
66
S12O12L12 M1242 Start JulebordkampanjeT12L12
67
M1329T13S13 T13F13S13
68
T14F14M1438O14L14M1451
69
O15L15T15T15 Endring til VinterS15T15
70
T16S16O16F16
M1647 Julegavetips kampanje
O16
71
F17M1734T17L17T17T17
72
L18T18F18S18O18F18 Juleferie
73
S19O19L19M1943 VinterkampanjeT19L19
74
M2030T20 Endring til HøstS20T20F20S20
75
T21F21M2139O21L21M2152
76
O22L22T22 Digital-konferansenT22S22T22
77
T23S23O23 Digital-konferansenF23M2348O23
78
F24M2435T24 L24T24T24 Julaften
79
L25T25F25S25O25F25 1. Juledag
80
S26O26L26M2644T26L26 2. Juledag
81
M2731T27S27T27F27S27
82
T28F28M2840 HøstferieO28L28M2853
83
O29L29T29T29S29T29
84
T30S30
O30 Avsluttning sykkelkamp.
F30M3049O30
85
F31M3136L31T31
86
FargekartPåmeldingsfristerAktiviteter
87
Nettsider14. April, 20. Aug og 15. Okt
Endring av nettsider i følge med årstid. Husk å oppdatere produktene dine med tekst og nye foto/film.
88
Katalog og kartguide11. November 2019
Påmeldingsfrist og dato for ferdigstilt katalog (18/2) og kartguide (24/3).
89
Brosjyrebyttedag8. Mai
Brosjyrebyttedagen 27/5 - samling med destinasjonene og aktørene for å bytte årets brosjyrer.
90
Kampanjer INT14. Februar
Påmeldingfrist internasjonale kampanjer DE, DK og SE. NB! Påmelding via lokalt destinasjonsselskap.
91
Aktørkampanje NO14. Februar
Aktørkampanje Norge i regi av Visit Telemark - varighet 8.april-5.august. Leveranse sommerpakker til nettsidene (1/4).
92
TelemarksVeka14. Februar
Telemarksveka 22/6-28/6. Mulighet for destinasjon til å delta til et gitt beløp etter utsendt påmelding.
93
Sykkelkampanje14. Februar
Sykkelkampanjen i regi av Visit Telemark - varighet 2.mai-30.september.
94
Høstkampanjen14. Juni
Høstkampanjen i regi av Visit Telemark. Varighet 10.september-5.oktober.
95
Vinterkampanjer9. September
Vinterkampanjer: Skikort (16.9-31.10), Julebord (14.10-5.12), Vinterpakker ( 21.10-12.2), Julegaver (18.11-24.12).
96
Reiselivsmesser10. Desember 2019
Reiselivsmesser som Visit Telemark deltar på sammen med flere aktører, 15/1, 4/3 og 30/3.
97
Kurs17. April
Kursdager i regi av Visit Telemark. Egenandel (egne priser for medlemmer). Foto-/videokurs planlagt 14/5, flere kurs TBA.
98
Møter/konferanser24. Januar og 15. April
Møter/konferanser i regi av Visit Telemark 6.2 og 28. april.
99
Eksterne konferanser22. August
Konferanse eksternt. Norwegian Digital Travel Conference i Kristiansand 22/9.
100