ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่
2
ชื่อโรงเรียนอนุบาล 1
3
ผู้เรียน
ทั้งหมด
จำนวนผู้เรียน
ที่เข้ารับ
การประเมิน
ผลการประเมิน ด้านร่างกายได้
ระดับ 3
ผลการประเมินด้านอารมณ์
และจิตใจได้ ระดับ 3
ผลการประเมินด้านสังคมได้
ระดับ 3
ผลการประเมินด้านสติปัญญาได้
ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ระดับ3ทั้ง 4
ด้าน
ผ่านเกณฑ์
3 ด้าน
ผ่านเกณฑ์
2 ด้าน
ผ่านเกณฑ์
1 ด้าน
หมายเหตุ
4
5
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนจำนวนจำนวนจำนวน
6
1อนุบาลกระสัง00000000000000
7
2วัดบ้านหนองแขม0000000000000
8
3บ้านตะเคียน00000000000000
9
4บ้านระโยงใหญ่00000000000000
10
5บ้านขามตาเบ้า0000000
11
6บ้านถนน00000000000
12
7บ้านหนองตระเสก00000000000000
13
8วัดชุมพลมณีรัตน์
14
9วัดบ้านกันทรารมย์
15
10บ้านระกาเสม็ด
16
11บ้านหนองขอน
17
12บ้านดอนยาว
18
13บ้านโคกยาง
19
14วัดบ้านชุมแสง000000000
20
15บ้านก้านเหลือง
21
16บ้านไม้แดง
22
17บ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์'
23
18บ้านไผ่ลวก00000000000000
24
19วัดปทุมคงคา
25
20บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
26
21
บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)
77685.771007100685.76100
27
22บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)00000000000000
28
23บ้านระกา00000000000000
29
24วัดอินทบูรพา00
30
25บ้านนารา'กัลยาประชาสรรค์'00000000000000
31
26บ้านเมืองไผ่
32
27บ้านสวายสอ
33
28วัดธรรมถาวร
34
29บ้านอโณทัย
35
30บ้านลำดวน
36
31วัดบ้านหนองพลวง000000000000000
37
32บ้านยาง00000000000000
38
33บ้านแสลงพันกระเจา
39
34บ้านแซวประดู่
40
35บ้านโนนสว่าง000000000000000
41
36บ้านขามสามัคคี
42
37บ้านศรีภูมิสามัคคี00000000000000
43
38บ้านโคกสูง
44
39บ้านนาราใหญ่000000000000000
45
40บ้านตาราม00000000000000
46
41ชุมชนบ้านสองชั้น
47
42วัดบ้านจอม
48
43บ้านเสม็ด00000000000000
49
44บ้านหนองรักษ์00000000000000
50
45บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
51
46บ้านโคลด00000000000000
52
47บ้านสูงเนิน00000000000000
53
48บ้านทุ่งสว่าง
54
49บ้านบัวถนน
55
50บ้านจะเนียงสามัคคี00000000000000
56
51บ้านตะครองใต้
57
52วัดบ้านปราสาท
58
53บ้านละลูน
59
54บ้านชำแระ
60
55
บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
61
56วัดหนองตะครอง34343410034100341003294.11322
62
57
บ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'
0000000001000000
63
58
ไม่มีเด็กสอนอยู่ศูนย์วัด
64
59บ้านจาน0000000000000
65
60บ้านหนองเหล็ก00000000000000
66
61บ้านกุดใหญ่00000000000000
67
62บ้านห้วยสำราญ
68
63บ้านกุดโคลน00000000000000
69
64บ้านน้ำอ้อม00000000000000
70
65บ้านตะครอง00000000000000
71
66บ้านตาเป้า
72
67บ้านประดู่11111110011100111001090.910100
73
68บ้านเขาคอก
74
69บ้านโคกกลอย
75
70บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
76
71บ้านหนองตะโก15151510015100151001510015000
77
72บ้านหนองเอียน00000000000000
78
73บ้านละหอกกระสัง2221002100210021002000
79
74บ้านโนนศิลา
80
75บ้านไพรวัลย์น้อย5551005100510051005
81
76บ้านหนองตะขบ
82
77บ้านโคกตูม
83
78บ้านราษฏร์นิยม555100510051003603200
84
79บ้านหนองม่วงพัฒนา
85
80บ้านโคกรัง
86
81บ้านโคกมะขาม00000000000000
87
82บ้านหนองอาแมะ
88
83บ้านโคกตะเคียนสามัคคี
89
84บ้านหนองไผ่
90
85
บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
91
86บ้านเกียรติเจริญ44375410041003753310
92
87วัดตะลุงเก่า
93
88บ้านโคกกลาง
94
89บ้านโคกย่าง1515151001386.67151001066.6715000
95
90บ้านเก็ม0000000000000
96
91บ้านจรเข้มาก00000000000000
97
92วัดบ้านเมืองต่ำ
98
93บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
99
94บ้านบัว6661006100610061005000
100
95บ้านหนองร้าน
Loading...
 
 
 
อ.1
อ.3
อ.2
 
 
Main menu