מדידות יומיות גלוב - אטמוספירה - ירושלים : גיליון1