ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
W. Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2013-12-31
3
4
IntäkterÅr 2013År 2012
5
Medlemsavgifter26 815,00 kr23 900,00 kr
6
Deltagaravg. års-/höstmöte, romanskurs
26 320,00 kr21 140,00 kr
7
Övriga intäkter233,80 kr352,50 kr
8
Summa intäkter:53 368,80 kr45 392,50 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier3 000,00 kr10 000,00 kr
12
Administration1 804,25 kr1 137,00 kr
13
Porton2 548,00 kr2 836,00 kr
14
Tryckkostnader2 999,00 kr2 976,00 kr
15
Uppvaktningar745,00 kr0,00 kr
16
Styrelsemöten0,00 kr810,00 kr
17
Årsmötet14 450,06 kr12 787,00 kr
18
Höstmötet6 660,00 kr5 550,00 kr
19
Diverse kostnader (årsavgift DELS)500,00 kr500,00 kr
20
Summa kostnader:32 706,31 kr36 596,00 kr
21
Årets resultat:20 662,49 kr8 796,50 kr
22
Summa kostnader och resultat:53 368,80 kr45 392,50 kr
23
24
Balansräkning 2013-12-31
25
26
TillgångarÅr 2013År 2012
27
Kassa0,00 kr−1 719,00 kr
28
Plusgiro40 191,74 kr25 671,05 kr
29
Bank föreningskonto2,92 kr2,92 kr
30
Bank kapitalkonto26 293,58 kr26 293,58 kr
31
Lager4 120,40 kr4 137,60 kr
32
Summa tillgångar:70 608,64 kr54 386,15 kr
33
34
Skulder och eget kapital
35
Källénfonden40 074,65 kr43 074,15 kr
36
Diverse skulder
37
varav förskottsbet. avg.1 300,00 kr2 900,00 kr
38
övriga skulder1 350,00 kr1 190,00 kr
39
Eget kapital27 883,99 kr7 221,50 kr
40
varav bal. resultat7 221,50 kr−1 575,00 kr
41
årets resultat20 662,49 kr8 796,50 kr
42
Summa skulder och eget kapital:70 608,64 kr54 386,15 kr
43
44
Täby 2014-03-07
45
Ulf Palmqvist
46
Kassör
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100