ქედის მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : ქედის მუნიციპალიტეტი 2016-2017