ข้อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2556 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลา
1. อุปกรณ์ใดเป็นตัวส่งสัญญาณไปยังรีเลย์เพื่อทำการตัดวงจรเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ
2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการต่อหม้อแปลงกระแส ( Current transformer )
3. ค่าเบอร์เดน ( burden ) คือค่าอะไร
4. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับสภาพขั้วหักล้าง ( subtractive polarity ) ของหม้อแปลง
6. “ ประกอบไปด้วยแกนเหล็กมีขดลวดพันอยู่ หรือเป็นแบบแกนเหล็กเคลื่อนที่ ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ” จากคุณลักษณะนี้เป็นรีเลย์แบบใด
7. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและเวลาของรีเลย์แบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแบบใด
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของรีเลย์ป้องกัน
9. อุปกรณ์ใดที่ใช้ควบคุม ค้นหาสภาพความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบและทำการตัดวงจรด้วยความเร็วสูงอัตโนมัติ
10. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการทำงานของรีเลย์หลัก
พิมพ์ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu