คะแนนชั้นม.2/5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
จิต1
12รวม
อับดับที่
หมายเหตุ
2
10202050
1 ออกแบบแบบสอบถามความคิดเห็น
3
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล0
2 แบบสอมถามความพึงพอใจ แบบสองตัวเลือก
4
130126เด็กชายโชคชัย ไพฑูรย์1020184812
5
230127นายณัฐวุฒิ คำยา102020501
6
330128เด็กชายดารากร ประวัติ10203034
7
430130เด็กชายธราธร เจริญวัย1020184812
8
530131
เด็กชายธวัชชัย โพธิ์นิล
102020501
9
630132เด็กชายปฏิภาณ จรรยา1015204518
10
730133
เด็กชายประสิทธิเดช ตรากันดี
102020501
11
830134
เด็กชายพัฒนชาติ ผลโคกสูง
039
12
930135
เด็กชายภัทรวัตร ก้าวกึ้ง
1020184812
13
1030136เด็กชายศิริมงคล บุญศรี5202537
14
1130137เด็กชายสิทธิพร พุทธสอน515183832
15
1230138เด็กชายสุธีราช สนขู่1020184812
16
1330139เด็กชายสุรวิชญ์ อ่อนปา520184325
17
1430140
เด็กชายอภิเชษฐ์ แป้นสุขา
520184325
18
1530141เด็กชายอิศวะ กลไกล15203533
19
1630142
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ประไวย์
102020501
20
1730143
เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์บัว
520204518
21
1830144เด็กหญิงชโลธร ขิมเกาะ520184325
22
1930145
เด็กหญิงชลธิชา เหล่าเจริญ
181838
23
2030146
เด็กหญิงญาณพัฒน์ เหล่าศรีชัย
520204518
24
2130147เด็กหญิงณัชชา ตรีกุล102020501
25
2230148เด็กหญิงณัฐพร ดวงโนแสน520184325
26
2330149
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จำปาหลู่
520204518
27
2430150เด็กหญิงปทิตตา คณะวาปี520204518
28
2530151
เด็กหญิงพัฒน์สนันท์ บุญลักษณ์
515204030
29
2630152
เด็กหญิงภัชฎาพร คำมะวัน
520204518
30
2730153
เด็กหญิงมณฑิชา จิตติเคนา
039
31
2830154
เด็กหญิงวรรณการ์ณ วงษาหาร
520184325
32
2930155
เด็กหญิงวิจิตรา ลาวงศ์เกิด
520204518
33
3030156
เด็กหญิงวีราภรณ์ พื้นพันธ์
515204030
34
3130157เด็กหญิงสโรชา ใสสะรัง102020501
35
3230158
เด็กหญิงสิริสกุล คำวงษา
102020501
36
3330159
เด็กหญิงสุชัญญา ภูสิลิตร์
102020501
37
3430160
เด็กหญิงสุธิตา แสงหิรัญ
10203034
38
3530161
เด็กหญิงสุภธิดา วงษ์รินยอง
1020184812
39
3630162
เด็กหญิงอภิญญฎา เสนาภักดิ์
102020501
40
3730163เด็กหญิงอภิญญา คำสิงห์102020501
41
3830164
เด็กหญิงอักษรจิตร มารมย์
102020501
42
3930165
เด็กหญิงอาทิตยา โยสิคุณ
1020184812
43
4030463
เด็กหญิงณัฐรียา นันทขันธ์
10182836
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...