ข้อมูลเพื่อการคัดกรองคนตาบอดเข้ารับการอบรมโครงการไม้เท้าขาว ปี 2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดอายุลักษณะความพิการบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอวันที่ออกบัตรวันที่ออกคัดกรอง
โดย ร.พ.ศรีสะเกษ
ผลการคัดกรองโดย ร.พ.ศรีสะเกษหมายเหตุเพิ่มเติม
จากครูฝึก อ.ณัฐพล วรรณา
วันนัดไปตรวจตาที่ ร.พ.ศรีสะเกษวันเข้ารับการอบรมหน่วยงานที่จัดอบรม
2
1นางวิไล ดอกดวน33305008246911/1/249660ตาบอด,ตาเลือนราง1181กฤษณาขุขันธ์23/11/2554
3
2นางทัศนา ศรีบุญเรือง33305008334961/9/248571ตาบอด443กฤษณาขุขันธ์1/5/2555
4
3นางบัวพิม สำเภา333050083296125/6/247185ตาบอด353กฤษณาขุขันธ์23/12/2554
5
4น.ส.กัญณัฎฐ์ พงษ์สุวรรณ333050027173120/2/252432ตาบอด6/1.1กันทรารมย์ขุขันธ์26/3/25537/2/2557ผ่าน
6
5นายเทิด มันทราช333050027823924/11/251045ตาบอด741กันทรารมย์ขุขันธ์21/4/25547/2/2557ไม่ผ่าน
7
6นางประไพ พัฒสิงห์233050000324031/3/251145ตาบอด641กันทรารมย์ขุขันธ์7/2/2557ไม่ผ่าน
8
7นางแดง ถือคำ33305002811411/1/248175ตาบอด11310กันทรารมย์ขุขันธ์2/2/25537/2/2557ผ่าน
9
8นายวรรณา รูปคุ้ม33305002804971/1/247581ตาบอด10210กันทรารมย์ขุขันธ์24/3/25537/2/2557ไม่ผ่าน
10
9นางเดือน เกษมงคล33305002890286/6/248076ตาบอด9611กันทรารมย์ขุขันธ์23/8/25537/2/2557ผ่าน
11
10นายประกอบ นันทิโค333050028675414/7/250254ตาบอด5111กันทรารมย์ขุขันธ์30/6/25547/2/2557ไม่ผ่าน
12
11นางมอน อินธะหอม33305002894602/6/248769ตาบอด10311กันทรารมย์ขุขันธ์23/8/25537/2/2557ผ่าน
13
12นางจา รูปคุ้ม33305002888466/4/248967ตาบอด932กันทรารมย์ขุขันธ์23/8/25537/2/2557ผ่าน
14
13น.ส.ธอน บุตรงาม333050028859510/9/250749ตาบอด882กันทรารมย์ขุขันธ์29/8/25537/2/2557ผ่าน
15
14นายพู บุตรงาม33305002886331/1/249066ตาบอด892กันทรารมย์ขุขันธ์28/12/25527/2/2557ไม่ผ่าน
16
15น.ส.สมใจ รูปคุ้ม333050029290819/3/251640ตาบอด1562กันทรารมย์ขุขันธ์29/8/25537/2/2557ผ่าน
17
16นายตอน อินธนู333050030118427/3/248868ตาบอด,ตาเลือนราง1163กันทรารมย์ขุขันธ์28/12/25527/2/2557ไม่ผ่าน
18
17น.ส.ดัด ทองบุ333050030678012/8/247284ตาบอด94กันทรารมย์ขุขันธ์25/12/25527/2/2557ไม่ผ่าน
19
18นางยืน รถทะยงค์333050031484721/9/247284ตาบอด904กันทรารมย์ขุขันธ์25/12/25527/2/2557ผ่าน
20
19นายศาลา รถทะยงค์33305003137351/7/247779ตาบอด784กันทรารมย์ขุขันธ์19/9/25547/2/2557ไม่ผ่าน
21
20นางเศษ ทองภา33305003096491/2/246987ตาบอด374กันทรารมย์ขุขันธ์25/12/25527/2/2557ไม่ผ่าน
22
21นายยา ปราศรัย33305003164917/6/248472ตาบอด,ตาเลือนราง655กันทรารมย์ขุขันธ์7/2/2557ผ่าน
23
22นายเกร็ด แหวนเงิน333070060608623/6/248769ตาบอด115กันทรารมย์ขุขันธ์7/2/2557ไม่ผ่าน
24
23นายจูม อุปมัย33305003657512/6/248274ตาบอด126กันทรารมย์ขุขันธ์7/2/2557ผ่าน
25
24นายเชื้อ สังสัญชาติ33201017593068/2/250353ตาบอด,ตาเลือนราง78/19กันทรารมย์ขุขันธ์3/9/25567/2/2557ไม่ผ่าน
26
25ด.ช.เทพพิทักษ์ ศรีมงคล133050142051225/5/254313ตาบอด,ตาเลือนราง799กันทรารมย์ขุขันธ์23/8/25537/2/2557ผ่าน
27
26นางรี สุขเฉลิม33305002999026/4/248076ตาบอด,ตาเลือนราง879กันทรารมย์ขุขันธ์25/12/25527/2/2557ไม่ผ่าน
28
27ด.ญ.จิระนันท์ แก่มแก้ว133950005665328/4/25488ตาบอด99กันทรารมย์ขุขันธ์31/8/25537/2/2557ผ่าน
29
28นายยนต์ ไชยศรีษะ5330500057158250452ตาบอด879กันทรารมย์ขุขันธ์18/5/25547/2/2557ผ่าน
30
29น.ส.รือ ไชยศรีษะ333050029991119/3/250947ตาบอด879กันทรารมย์ขุขันธ์29/8/25537/2/2557ผ่าน
31
30นางชวน อสิพงษ์33307005582191/1/246492691โคกเพชรขุขันธ์30/1/25538/2/2557ไม่ผ่าน
32
31นายวิเชียร คำวงศ์333050123759528/2/249759ตาบอด,ตาเลือนราง3310โคกเพชรขุขันธ์30/12/25528/2/2557ไม่ผ่าน
33
32นายบี เกษา33305009949371/5/248472ตาบอด,ตาเลือนราง14511โคกเพชรขุขันธ์6/9/25548/2/2557ไม่ผ่าน
34
33นายใบ ใจเพ็ง3330500991415246591ตาบอด8511โคกเพชรขุขันธ์30/1/25538/2/2557ไม่ผ่าน
35
34นายประทัย เรืองสาย33305009953649/8/251541ตาบอด15011โคกเพชรขุขันธ์24/3/25538/2/2557ไม่ผ่าน
36
35นางดำ สายแก้ว33305009941471/1/248571ตาบอด1303โคกเพชรขุขันธ์11/12/25528/2/2557ไม่ผ่าน
37
36นายจำรอง จันทร53321000007204/9/249660ตาบอด,ตาเลือนราง77/14โคกเพชรขุขันธ์29/7/25568/2/2557ไม่ผ่าน
38
37นางบัวศรี อาจภักดี333050124020111/7/248967ตาบอด,ตาเลือนราง1414โคกเพชรขุขันธ์3/4/25568/2/2557ไม่ผ่าน
39
38นายทองอินทร์ ศรีระษา333050124333115/4/247977ตาบอด974โคกเพชรขุขันธ์26/6/25548/2/2557ไม่ผ่าน
40
39น.ส.ตุม ใจมนต์3330501258410248769366โคกเพชรขุขันธ์29/1/25538/2/2557ไม่ผ่าน
41
40นายจันดา โคนาบาล333070029787327/7/250452ตาบอด,ตาเลือนราง767โคกเพชรขุขันธ์17/2/25558/2/2557ไม่ผ่าน
42
41นางนาด ศรีเลิศ33305009612491/6/248571ตาบอด,ตาเลือนราง327โคกเพชรขุขันธ์12/1/25538/2/2557ไม่ผ่าน
43
42นายรา ใจนวล3330501249844246591ตาบอด,ตาเลือนราง299โคกเพชรขุขันธ์7/1/25538/2/2557ไม่ผ่าน
44
43นายทอง เมืองปราง33105001987155/6/247779ตาบอด1510จะกงขุขันธ์28/12/2552
45
44นางส่งมี จันลา333050079498910/2/249660ตาบอด462จะกงขุขันธ์13/12/2554
46
45นายเป๋ง วงจันทร์333050080354619/6/249066ตาบอด,ตาเลือนราง43จะกงขุขันธ์4/11/2553
47
46นายกีด โพธิ์อุดม33305008595098/2/249462ตาบอด,ตาเลือนราง197จะกงขุขันธ์29/8/2553
48
47น.ส.เพ็ญประภา กระโพธิ์3330500860078248769ตาบอด,ตาเลือนราง26/1.7จะกงขุขันธ์13/1/2553
49
48น.ส.แพร ศรีมุม33305012640291/5/247581ตาบอด,ตาเลือนราง54/110ใจดีขุขันธ์29/1/25538/2/2557ไม่ผ่าน
50
49นางพาน ดีอก3330501288351247977ตาบอด,ตาเลือนราง483ใจดีขุขันธ์8/2/2557ไม่ผ่าน
51
50นางพิน สิงหล333050123383220/8/248967ตาบอด,ตาเลือนราง1603ใจดีขุขันธ์3/10/25548/2/2557ไม่ผ่าน
52
51นางพูน สมหาว33305012310821/4/247581ตาบอด1053ใจดีขุขันธ์5/8/25548/2/2557ไม่ผ่าน
53
52นายชา สังสัญชาติ333050096686124/5/252333ตาบอด,ตาเลือนราง724ใจดีขุขันธ์18/12/25528/2/2557ไม่ผ่าน
54
53นางเพอะ สุนสาย3330500964370247680ตาบอด294ใจดีขุขันธ์23/1/25568/2/2557ผ่าน
55
54นางจาด จันทอง33305010171376/6/246195ตาบอด156ใจดีขุขันธ์21/9/25538/2/2557ไม่ผ่าน
56
นางสาคร สว่างภพ33305012559764/3/250651ตาบอด836โคกเพชรขุขันธ์8/2/2557ผ่าน
57
55นายลอย ศรีระษา333050045907117/7/248571ตาบอด1261ดองกำเม็ดขุขันธ์
58
56นายมาก จันทสุข3330500475786250254493ดองกำเม็ดขุขันธ์21/1/2553
59
57นายบุญแจ้ง หงษ์ทอง33305004665313/1/249363ตาบอด,ตาเลือนราง95ดองกำเม็ดขุขันธ์18/3/2553
60
58ด.ญ.ดญ.ลำเภา อุดร133050033275010/8/253917ตาบอด76ดองกำเม็ดขุขันธ์16/12/2551
61
59นางโยน โภคา33305005081883/6/248571ตาบอด367ดองกำเม็ดขุขันธ์22/9/2554
62
60น.ส.ยุพวรรณ พันธเสน333050048946922/9/252333ตาบอด79ดองกำเม็ดขุขันธ์28/12/2554
63
61นายผาย กุลวงค์53305000378071/1/247482ตาบอด,ตาเลือนราง1210ตะเคียนขุขันธ์15/12/2552
64
62นางปุด พุ่มพวง33305000539629/10/247779ตาบอด683ตะเคียนขุขันธ์25/12/2552
65
63นายซ้อม นาคดี333050091628614/5/247383ตาบอด186/14ตะเคียนขุขันธ์25/12/2552
66
64นางปุม ทองปลิว33305009184328/6/247482ตาบอด255ตะเคียนขุขันธ์24/6/2553
67
65นายมุ มีทอง333050091999410/1/249264ตาบอด31/1.5ตะเคียนขุขันธ์27/9/2553
68
66นายสนธยา พันธ์แก่น133050017082226/5/253224ตาบอด,ตาเลือนราง316ตะเคียนขุขันธ์
69
67นายพาด อาจใจ333050004203111/1/250353ตาบอด407ตะเคียนขุขันธ์11/9/2556
70
68ด.ช.วีระศักดิ์ สายสังข์133050038368117/4/254214ตาบอด498ตะเคียนขุขันธ์
71
69นางแมว จันทิมาลย์333050060848415/9/249561ตาบอด1011ตาอุดขุขันธ์21/6/2556
72
70น.ส.เท็ก ในทอง33305006684446/9/251244ตาบอด153ตาอุดขุขันธ์28/9/2553
73
71นายวัน แก้วจันท์33305006218121/1/248373ตาบอด143ตาอุดขุขันธ์6/6/2556
74
72นางเทศ สิทธิศร33305006578097/5/248373ตาบอด264ตาอุดขุขันธ์5/1/2554
75
73นายกอง ชาเจริญ33305006204766/8/247779ตาบอด625ตาอุดขุขันธ์
76
74นายบัวทอง วังแก้ว333050060344023/5/252630ตาบอด,ตาเลือนราง276ตาอุดขุขันธ์17/2/2553
77
75นายสงด อุดรพันธ์3330500605043249957ตาบอด,ตาเลือนราง46ตาอุดขุขันธ์19/9/2554
78
76นายบัว พลหาญ33305006024941/4/247383ตาบอด356ตาอุดขุขันธ์27/6/2554
79
77นางทองกรณ์ บุญตา3330500654991249363ตาบอด227ตาอุดขุขันธ์14/12/2552
80
78นายประจักษ์ ทองอินทร์133050002499112/10/2527291417ตาอุดขุขันธ์30/1/2553
81
79นายเลื่อน ศิริวงษ์333060032895525/5/249957ตาบอด,ตาเลือนราง468ตาอุดขุขันธ์22/6/2554
82
80นายมี บุญตา3330500683257246987ตาบอด199ตาอุดขุขันธ์31/8/2554
83
81นางวัน มะลิพันธ์33305014620252/5/247284ตาบอด453นิคมพัฒนาขุขันธ์18/12/2552
84
82นางเต้ม สิทธิศร333050067695110/8/251739ตาบอด,ตาเลือนราง655นิคมพัฒนาขุขันธ์23/8/2553
85
83น.ส.จำลอง ชัยหนองจอก333050067781819/1/252333ตาบอด285นิคมพัฒนาขุขันธ์7/10/2554
86
84น.ส.น้ำฝน บุญตา133050013460525/1/253125ตาบอด275นิคมพัฒนาขุขันธ์27/7/2556
87
85นายยิ้ม วงษ์ขันธ์33305003569229/2/247482ตาบอด226นิคมพัฒนาขุขันธ์26/9/2554
88
86นางจันทร์ศรี วงศ์ขันธ์33305002081331/1/248868ตาบอด,ตาเลือนราง827นิคมพัฒนาขุขันธ์30/12/2552
89
87นางแก้ว ศรีมงคล3330500201031247284ตาบอด457นิคมพัฒนาขุขันธ์19/11/2553
90
88น.ส.สมคิด คนหาญ33305006775753/4/250947ตาบอด26/1.9นิคมพัฒนาขุขันธ์
91
89นางเตียน พอจิต33305003272052/5/248472ตาบอด2381ปราสาทขุขันธ์14/3/25569/2/2557ผ่าน
92
90น.ส.มอง ไพฑูรย์33305003197331/4/247680ตาบอด2991ปราสาทขุขันธ์14/12/25529/2/2557ผ่าน
93
91นายจันทร์ แก้วจันทร์3331200117851248967ตาบอด,ตาเลือนราง11610ปราสาทขุขันธ์16/7/25559/2/2557ไม่ผ่าน
94
92นางเจียม เกษหอม33305004176113/2/249363ตาบอด,ตาเลือนราง1567ปราสาทขุขันธ์8/1/25539/2/2557ผ่าน
95
93นางทองยุ่น พงษ์สุวรรณ341120053459110/5/250551ตาบอด77ปราสาทขุขันธ์18/5/25549/2/2557ผ่าน
96
94นายรอด ดวงอินทร์3330500413900248373ตาบอด987ปราสาทขุขันธ์11/8/25549/2/2557ผ่าน
97
95นางไล บัวดี3330500415180ก.พ. 247977ตาบอด1137ปราสาทขุขันธ์24/5/25549/2/2557ผ่าน
98
นายประเสริฐ วรรณแก้ว233050004077310 กย.251541ตาบอด387ปราสาทขุขันธ์9/2/2557ผ่าน
99
นายเจริญทอน ทองสนิท33305004208848 มค. 247878ตาบอด382ปราสาทขุขันธ์9/2/2557ผ่าน
100
96นายเชือน วงษ์ขันธ์33305000101212/2/252036ตาบอด971ปรือใหญ่ขุขันธ์18/4/2553
Loading...
 
 
 
ข้อมูลคัดกรองคนตาบอด
สรุปข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย