(วัดสิงห์)แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์
3
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันค่าโทรศัพท์ค่ามือถือรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
4
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงิน
5
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)(บาท)(บาท)
6
ต.ค.-๖๑2420.0010190.2891.00660.420.000.00239.68961.9312052.31
7
พ.ย.-๖๑1041.004355.11118.00552.120.000.00583.45961.936452.61
8
ธ.ค.-๖๑1764.007383.16100.00661.260.000.00720.11961.939726.46
9
ม.ค.-๖๒1377.005667.3112.00247.440.000.00732.95961.937609.63
10
ก.พ.-๖๒1462.006085.37120.00805.980.000.00749.00961.938602.28
11
มี.ค.-๖๒2052.008830.12200.00885.540.000.001079.15961.9311756.74
12
เม.ย.-๖๒1939.008461.00154.001013.520.000.00809.83961.9311246.28
13
พ.ค.-๖๒2542.0011122.90104.00687.9048.831350.00729.74961.9314852.47
14
มิ.ย.-๖๒2359.0010377.1348.00345.8354.381460.00835.67961.9313980.56
15
ก.ค.-๖๒1861.008159.7078.00513.600.000.00800.36961.9310435.59
16
ส.ค.-๖๒0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
17
ก.ย.-๖๒0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
18
รวม18817.0080632.081025.006373.61103.212810.007279.949619.30106714.93
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...