Z_GI-2_LETEN
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ (ПМ)

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
ЗАДОЧНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЛЕТЕН | редовна сесия: 20.08.2018 - 15.10.2018 г. | поправителна сесия: м.01-02.2019
4
дисциплинапреподавателдатаденнач.часкр.часзалакурсова работа
5
ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПОЛИТИКАТАпроф. Соня Карабельова27.08.2018 г.понеделник10:0014:0021 з., Ректораткурсова работа: до 25.08.2018 на ел.поща на преподавателя (sonyakarabeliova@gmail.com)
6
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ / ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ)Първан Симеонов29.08.2018 г.сряда12:0014:00304 з.курсова работа: до 26.08.2018 на ел.поща на преподавателя (parvan.simeonov@gmail.com)
7
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИас. Страхил Делийски30.08.2018 г.четвъртък13:0015:00326 з.курсова работа: до 23.08.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)
8
КАК СЕ ПРАВИ ПОЛИТИКАд-р Иван начев03.09.2018 г.понеделник18:0019:00329 к.курсова работа: до30.08.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (ivan_evro@abv.bg)
9
КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕдоц. Светла Страшимирова05.09.2018 г.сряда17:0019:00304 з.курсова работа: разпечатка в деня на изпита
10
СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЩУВАНЕТОдоц. Бистра Мизова06.09.2018 г.четвъртък11:0013:0057к., Ректорат, Южно крилокурсова работа: до 04.09.2018 на ел.поща на преподавателя (bistra.mizova@gmail.com)
11
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ТИПОВЕдоц. Иван Бардов09.09.2018 г.неделя10:0014:00304 з.курсова работа: до 08.09.2018 на ел.поща на преподавателя (ivanbardov@gmail.com)
12
АНАТОМИЯ НА КОРУПЦИЯТАпроф. Николай Найденов10.09.2018 г.понеделник10:0012:00300 з.
13
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯдоц. Мария Пиргова11.09.2018 г.вторник17:0019:00300 з.курсоваработа: до 07.09.2018 на ел.поща на преподавателя (pirgovam@gmail.com)
14
УЧЕБНА ПРАКИКАас. Страхил Делийски11.09.2018 г.вторник12:0013:00323 з.краен срок за предаване на документи
15
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕпроф. Антоний Тодоров17.09.2018 г.понеделниккурсова работа: до 17.09.2018 на ел.поща на преподавателя (antony.todorov@gmail.com)
Loading...
 
 
 
Задочно, 16-17, Летен
 
 
Main menu