ผลการประเมิน (SDQ)ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
แบบประเมิน (SDQ) ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง
3
4
ชื่อ-สกุล น.ส ธิติมา ดวงโสภา
เลขประจำตัว
40062
5
ชั้น ม.5/8
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562
เลขที่ 13
ครูที่ปรึกษา
ครูสุชาวดี ลาวิลาศ ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ
6
7
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย þ ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน
8
พฤติกรรมประเมิน
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
9
1. ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจความรู้สึกคนอื่น
10
2. ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนาน ๆ ไม่ได้
11
3. ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ
12
4. ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น)
13
5. ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย
14
6. ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง
15
7. ฉันมักทำตามที่คนอื่นบอก
16
8. ฉันขี้กังวล
17
9. ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ
18
10. ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย
19
11. ฉันมีเพื่อนสนิท
20
12. ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนอื่นทำอย่างที่ฉันต้องการได้
21
13. ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
22
14. เพื่อน ๆ ส่วนมากชอบฉัน
23
15. ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ
24
16. ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย
25
17. ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
26
18. มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อย ๆ
27
19. เด็ก ๆ คนอื่น ล้อเลียนหรือรังแกฉัน
28
20. ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอื่น)
29
21. ฉันคิดก่อนทำ
30
22. ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น
31
23. ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
32
24. ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
33
25. ฉันทำงานได้จนเสร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี
34
35
เธอมีอย่างอื่นที่จะบอกอีกหรือไม่
36
37
38
1. ด้านอารมณ์6แปลผล
เสี่ยง/มีปัญหา
39
2. ด้านความประพฤติ/เกเร2แปลผลปกติ
40
3. ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น
0แปลผลปกติ
41
4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน0แปลผลปกติ
42
รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน 8แปลผลปกติ
43
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม10แปลผลปกติ
44
45
46
47
48
49
50
สรุปการแปลผลด้านหลัง
51
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ :
52
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น
ไม่มีปัญหา
53
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว
54
ปัญหานี้ทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่
55
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
56
ความเป็นอยู่ที่บ้าน
57
การคบเพื่อน
58
การเรียนในห้องเรียน
59
กิจกรรมยามว่าง
60
ปัญหาของเด็กทำให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่
61
62
คะแนนรวม 0 คะแนน = ปกติ
63
คะแนนรวม 1 คะแนนขึ้นไป = เสี่ยง/มีปัญหา
64
65
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง0แปลผลปกติ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...