MyTravelMap - Armenian translation
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ARMENIAN - please translate whatever is in column B and write the translation right next to it into column C. Thank you! Things like {0}, {1}, {2} and ${} will be changed to numbers later, so please keep these wierd symbols in your translation!
2
3
hi.thereHi there!Բարև՜:
4
delete.all.my.data.from.mytravelmapDelete all my data from MyTravelMapԲոլոր տվյալներս MyTravelMap-ից ջնջել
5
are.you.sure.to.delete.all.your.data
Are you sure you want to delete ALL your data from our system? This is an irreversible action! By clicking on OK all your data will be lost!
Վստա՞հ ես, որ ցանկանում ես բոլոր տվյալներդ մեր համակարգից ջնջել: Սա՜ անդառնալի գործողությունն է: Սեղմելով OK, բոլոր տվյալներդ կորոշվեն:
6
i.was.born.thereI was born thereԵս ծնվել եմ այնտեղ:
7
i.lived.thereI have lived thereԵս ապրել եմ այնտեղ:
8
i.visited.itI have visited itԵս այս երկիր այցելեցի:
9
remove.country.from.my.mapRemove country from my map!Հեռացրե՜ք երկիրը իմ քարտեզից:
10
login.with.fb.create.your.mapLogin and create your own travel mapՄուտք գործիր և ստեղծիր սեփական ճանապարհորդական քարտեզդ:
11
continue.to.edit.your.mapContinue to edit your travel mapՇարունակիր խմբագրել սեփական ճանապարհորդական քարտեզդ:
12
compare.your.map.with.friendsCompare your travel map with your friendsՀամեմատիր ճանապարհորդական քարտեզդ քո ընկերներին հետ:
13
your.mapYour mapՔարտեզդ
14
your.friends.mapYour friend's mapԸնկերոջդ քարտեզը
15
i.have.explored.x.pct.of.worldI have explored ${}% of the worldԵս ուսումնասիրել եմ աշխարհի ${}% -ը:
16
app.description.defaultCreate your own travel map and share it with your friends
Ստեղծիր սեփական ճանապարհորդական քարտեզդ և կիսվիր քո ընկերներին հետ:
17
18
type.country.nameType in country nameՄուտքագրիր երկրի անունը:
19
welcome.to.mytravelmapWelcome to MyTravelMapMyTravelMap բարի գալու՜ստ:
20
countries.statisticsNumber of countries/states - you have lived in: {0}, you have visited: {1}. You have explored {2}% of the world.
Երկրների / պետությունների քանակը․ որտեղ ապրել ես ` {0}, որտեղ այցելել ես ` {1} : Դու ուսումնասիրել ես աշխարհի {2}% -ը:
21
delete.all.my.dataDelete all my dataԲոլոր տվյալներս ջնջել:
22
contact.usContact usԿապվեք մեզ հետ:
23
24
# used as in "10% of the world"
25
pct.of.the.worldof the worldաշխարհի
26
have.you.been.to.this.countryHave you been to this country?Դու այցելե՞լ ես այս երկիր:
27
28
29
u
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Armenian
 
 
Main menu