ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
0Latvijas RepublikaAPSTIPRINU:________________
2
D A U G A V P I L S 9. V I D U S S K O L ASkolas direktors Arturs Fedotovs
3
2021./2022. m.g.2022. gada 29. aprīlī
4
PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS MAIJĀ
5
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.
6
1.AKrVDZAVMLV
7
1.BKrVDZLVAVM
8
1.СDZKrVMLVAV
9
2.AAV2LV1DZKrVMAV1/LV2
10
2.BAV2LV1DZKrVMAV1/LV2
11
3.AMAVDZKrVLV2
12
3.BLV1MAV2KrVAV1/LV2DZ
13
4.ADZMLV2AVKrVLV1
14
4.BLV1AV2MLV2AV1DZKrV
15
5.AKrVLVMAV2AV1
16
5.BKrVAV2AV1MM
17
6.A SZKrVLV2KrLMPVēstLV1
18
SZAV
19
6.BLVSZMKrVPVēst
20
SZAV
21
7.ASZLVĢeoInžKrVAV
22
VēstM
23
7.BSZLVĢeoInžKrVAV1
24
VēstM
25
7.CSZInžLVKrVMInž
26
ĢeoVēst
27
8.AMĢeoFizSZAV2KrV
28
DatVēst
29
8.BMAV2FizKrVMAV2
30
ĢeoVēstSZM
31
9.APVēstSZĢeoFizAVLVLVKrVKrVM
32
AV2
LVēst
LVLVKrVKrVM
33
9.BLVPVēstLVēstFizLVLVKrVKrVM
34
SZĢeoLVLVKrVKrVM
35
9.CPVēstSZLVēstAVFizLVLVKrVKrVM
36
ĢeoLVLVKrVKrVM
37
10.1MKrVAVLVLitFil
38
SZVSZDZM
39
10.2BioLitMFizLVĢeoMFiz
40
MFĶīmSZFil
41
10.3BioLitMFizLVĢeoFiz
42
UTĶīmSZFil
43
11.1LVMAVAVPsiLitFilDZLV
44
SZVAVAVAVSZLV
45
11.2AVLVFizLitĢeoFilFiz
46
MFSZ
47
11.3AVLVFizLitĢeoFizM
48
UTSZM
49
12.VēstAV1AV2KrVLVMĶīmFizBio
50
FizLVMĶīmFizBio
51
Mācību priekšmetu apzīmējumi: AV - angļu valoda, Bio - bioloģija, DZ - dabaszinības, Ekon - ekonomika, Fiz - fizika, FV - franču valoda, Ģeo - ģeogrāfija, Inf - informātika, KrV - krievu valoda, Kult - kultūroloģija, Ķīm - ķīmija, LV - latviešu valoda,
52
LVēst - Latvijas vēsture, Vēst - Latvijas un pasaulus vēsture, KrL - literatūra (pamatskolā), Lit - literatūra (vidusskolā), M - matemātika, Mūz - mūzika, PVēst - pasaules vēsture, SZ - sociālās zinības, VV - vācu valoda, Ves - veselības mācība.
53
Dat - datorika, Inž - inženierzinības, Fil - filozofija, Kult - kultūra un māksla / kultūras pamati, Prog - programmēšana, Psi - Psiholoģija, PU - Publiskā uzstāšanās, SZ - sociālās zinības un vēsture, Vēst - vēsture un sociālās zinātnes
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100