Danh sach SV du thi Tieng anh đầu ra dot 5 2016-2017.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
TỔNG HỢP DANH SÁCH SV DỰ THI TIẾNG ANH (ĐỢT 5) 2016-2017
3
4
TTMã sinh viênHọ và tênEmailNgày sinhTrình độ
5
153DDL20023Vũ Văn Hải
53DDL20023@huc.edu.vn
8/4/1994Trình độ B1
6
253DHD01003Nguyễn Thúy Anh
53DHD01003@huc.edu.vn
6/3/1994Trình độ B1
7
353DLH20018Phan Thị Ngát
53DLH20018@huc.edu.vn
9/4/1994Trình độ B1
8
453DLH20020
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
53DLH20020@huc.edu.vn
5/31/1994Trình độ B1
9
553DNC04039Nông Duy Nhất
53DNC04039@huc.edu.vn
3/2/1993Trình độ B1
10
653DVH01019
Nguyễn Thị Ngọc Hương
53DVH01019@huc.edu.vn
10/24/1994Trình độ B1
11
753DVH04008Nguyễn Thị Chung
53DVH04008@huc.edu.vn
1/31/1994Trình độ B1
12
8
54DDL110113
Nguyễn Thị Thành
54DDL110113@huc.edu.vn
5/2/2017Trình độ B1
13
9
54DDL210002
Bùi Tuấn Anh
54DDL210002@huc.edu.vn
7/14/1995Trình độ B1
14
10
54DDL210003
Đoàn Tuấn Anh
54DDL210003@huc.edu.vn
10/14/1995Trình độ B1
15
11
54DDL210007
Phạm Thị Ngọc Anh
54DDL210007@huc.edu.vn
6/10/1994Trình độ B1
16
12
54DDL210008
Nguyễn Ngọc Ánh
54DDL210008@huc.edu.vn
10/12/2017Trình độ B1
17
13
54DDL210012
Nguyễn Thị Bình
54DDL210012@huc.edu.vn
2/26/1995Trình độ B1
18
14
54DDL210013
Ngô Thị Hương Dung
54DDL210013@huc.edu.vn
7/21/1995Trình độ B1
19
15
54DDL210016
Trần Văn Duy
54DDL210016@huc.edu.vn
2/2/1995Trình độ B1
20
16
54DDL210017
Trần Anh Dũng
54DDL210017@huc.edu.vn
6/24/1995Trình độ B1
21
17
54DDL210022
NguyễN Quang Hà
54DDL210022@huc.edu.vn
6/5/1995Trình độ B1
22
18
54DDL210029
Trần Thị Hằng
54DDL210029@huc.edu.vn
6/20/1995Trình độ B1
23
19
54DDL210030
Hoàng Thị Thu Hiền
54DDL210030@huc.edu.vn
5/5/2017Trình độ B1
24
20
54DDL210033
Phạm Thị Hoa
54DDL210033@huc.edu.vn
8/7/1995Trình độ B1
25
21
54DDL210036
Nguyễn Thị Hoài
54DDL210036@huc.edu.vn
10/15/1995Trình độ B1
26
22
54DDL210037
Bùi Thị Hồng
54DDL210037@huc.edu.vn
4/2/1994Trình độ B1
27
23
54DDL210039
Nguyễn Thị Hồng
54DDL210039@huc.edu.vn
11/8/1995Trình độ B1
28
24
54DDL210044
Phạm Thị Thu Huyền
54DDL210044@huc.edu.vn
10/22/1995Trình độ B1
29
25
54DDL210050
Nguyễn Thị Thu Hương
54DDL210050@huc.edu.vn
2/16/1995Trình độ B1
30
26
54DDL210051
Nguyễn Thu Hương
54DDL210051@huc.edu.vn
8/11/1995Trình độ B1
31
27
54DDL210053
Trần Thị Hương
54DDL210053@huc.edu.vn
4/4/2017Trình độ B1
32
28
54DDL210054
Trần Thu Hương
54DDL210054@huc.edu.vn
10/3/1995Trình độ B1
33
29
54DDL210055
Lê Thị Hường
54DDL210055@huc.edu.vn
9/10/2017Trình độ B1
34
30
54DDL210059
Đào Thị Kim Liên
54DDL210059@huc.edu.vn
1/9/1995Trình độ B1
35
31
54DDL210060
Bùi Thị Mỹ Linh
54DDL210060@huc.edu.vn
8/17/1995Trình độ B1
36
32
54DDL210061
Đỗ Thùy Linh
54DDL210061@huc.edu.vn
2/1/1995Trình độ B1
37
33
54DDL210063
Nguyễn Thị Thùy Linh
54DDL210063@huc.edu.vn
10/12/1995Trình độ B1
38
34
54DDL210066
Trần Thị Diệu Linh
54DDL210066@huc.edu.vn
10/17/1995Trình độ B1
39
35
54DDL210067
Trần Thị Thuỳ Linh
54DDL210067@huc.edu.vn
10/1/1995Trình độ B1
40
36
54DDL210070
Mai Thị Lý
54DDL210070@huc.edu.vn
8/14/1995Trình độ B1
41
37
54DDL210071
Hoàng Thị Mai
54DDL210071@huc.edu.vn
9/4/1995Trình độ B1
42
38
54DDL210073
Nguyễn Thị Mai
54DDL210073@huc.edu.vn
5/9/1995Trình độ B1
43
39
54DDL210074
Trần Thị Tuyết Mai
54DDL210074@huc.edu.vn
4/27/1995Trình độ B1
44
40
54DDL210080
Hoàng Ngọc Nam
54DDL210080@huc.edu.vn
2/4/2017Trình độ B1
45
41
54DDL210081
Lê Hoài Nam
54DDL210081@huc.edu.vn
12/4/1992Trình độ B1
46
42
54DDL210082
Hoàng Thị Nga
54DDL210082@huc.edu.vn
1/4/2017Trình độ B1
47
43
54DDL210088
Bùi Thị Kim Ngân
54DDL210088@huc.edu.vn
9/27/2017Trình độ B1
48
44
54DDL210091
Phạm Thị Ngọc
54DDL210091@huc.edu.vn
8/24/1995Trình độ B1
49
45
54DDL210092
Triệu Hồng Ngọc
54DDL210092@huc.edu.vn
6/4/1995Trình độ B1
50
46
54DDL210093
Chu Vũ Nguyên
54DDL210093@huc.edu.vn
9/13/1995Trình độ B1
51
47
54DDL210096
Hà Thị Nhị
54DDL210096@huc.edu.vn
9/14/1995Trình độ B1
52
48
54DDL210097
Nguyễn Thị Nhung
54DDL210097@huc.edu.vn
4/15/1995Trình độ B1
53
49
54DDL210098
Ngô Thị Kiều Oan
54DDL210098@huc.edu.vn
10/1/1995Trình độ B1
54
50
54DDL210099
Lê Thị Lan Phương
54DDL210099@huc.edu.vn
12/9/1995Trình độ B1
55
51
54DDL210101
Nguyễn Thị Phương
54DDL210101@huc.edu.vn
7/1/2017Trình độ B1
56
52
54DDL210102
Nguyễn Thị Thu Phương
54DDL210102@huc.edu.vn
8/8/1995Trình độ B1
57
53
54DDL210103
Phan Như Phương
54DDL210103@huc.edu.vn
8/6/1995Trình độ B1
58
54
54DDL210104
Nguyễn Công Quang
54DDL210104@huc.edu.vn
11/10/1995Trình độ B1
59
55
54DDL210105
Trần Thị San
54DDL210105@huc.edu.vn
10/23/1995Trình độ B1
60
56
54DDL210107
Hoàng Thị Si
54DDL210107@huc.edu.vn
6/29/1995Trình độ B1
61
57
54DDL210109
Lê Thị Sợi
54DDL210109@huc.edu.vn
5/10/1994Trình độ B1
62
58
54DDL210110
Đồng Thị Thanh Tâm
54DDL210110@huc.edu.vn
1/7/1995Trình độ B1
63
59
54DDL210117
Nguyễn Thị Thu Thảo
54DDL210117@huc.edu.vn
2/22/1995Trình độ B1
64
60
54DDL210118
Trần Thị Thanh Thảo
54DDL210118@huc.edu.vn
3/27/2017Trình độ B1
65
61
54DDL210119
Vũ Thị Thu Thảo
54DDL210119@huc.edu.vn
1/24/1995Trình độ B1
66
62
54DDL210121
Nguyễn Thị Thắm
54DDL210121@huc.edu.vn
5/26/1995Trình độ B1
67
63
54DDL210124
Trần Thị Hoài Thu
54DDL210124@huc.edu.vn
3/3/1995Trình độ B1
68
64
54DDL210126
Vũ Thị Thúy
54DDL210126@huc.edu.vn
3/5/1995Trình độ B1
69
65
54DDL210129
Phan Thị Thanh Thủy
54DDL210129@huc.edu.vn
9/27/1995Trình độ B1
70
66
54DDL210131
Lê Anh Tuấn
54DDL210131@huc.edu.vn
5/1/1995Trình độ B1
71
67
54DDL210132
Nguyễn Văn Tuấn
54DDL210132@huc.edu.vn
12/20/1995Trình độ B1
72
68
54DDL210133
Nguyễn Thị Tuyết
54DDL210133@huc.edu.vn
9/16/1995Trình độ B1
73
69
54DDL210136
Đinh Thị Trang
54DDL210136@huc.edu.vn
7/10/1995Trình độ B1
74
70
54DDL210137
Nguyễn Thị Trang
54DDL210137@huc.edu.vn
11/19/1995Trình độ B1
75
71
54DDL210139
Nguyễn Thị Trang
54DDL210139@huc.edu.vn
3/9/1995Trình độ B1
76
72
54DDL210140
Nguyễn Thị Hà Trang
54DDL210140@huc.edu.vn
11/8/1995Trình độ B1
77
73
54DDL210141
Nguyễn Thị Minh Trang
54DDL210141@huc.edu.vn
12/9/1995Trình độ B1
78
74
54DDL210147
Ngô Thị Vân
54DDL210147@huc.edu.vn
4/26/1995Trình độ B1
79
75
54DDL210150
Hoàng Thị Yến
54DDL210150@huc.edu.vn
10/21/1995Trình độ B1
80
76
54DDL210152
Nguyễn Thị Hoàng Yến
54DDL210152@huc.edu.vn
3/23/1995Trình độ B1
81
77
54DHD020002
Ngô Thị Anh
54DHD020002@huc.edu.vn
2/7/2017Trình độ B1
82
78
54DHD020008
Tạ Trường Giang
54DHD020008@huc.edu.vn
12/29/1995Trình độ B1
83
79
54DHD020013
Nguyễn Ngọc Hương
54DHD020013@huc.edu.vn
9/18/1995Trình độ B1
84
80
54DHD020014
Bùi Thị Diệu Linh
54DHD020014@huc.edu.vn
10/2/1995Trình độ B1
85
81
54DHD020015
Đỗ Thu Linh
54DHD020015@huc.edu.vn
11/19/1995Trình độ B1
86
82
54DHD020020
Tô Hồng Ngân
54DHD020020@huc.edu.vn
4/22/1995Trình độ B1
87
83
54DHD020021
Trịnh Thị Ngọc
54DHD020021@huc.edu.vn
12/18/1994Trình độ B1
88
84
54DHD020036
Tạ Thị Thắm
54DHD020036@huc.edu.vn
10/6/2017Trình độ B1
89
85
54DVH050001
Bùi Thị Lan Anh
54DVH050001@huc.edu.vn
4/17/1995Trình độ B1
90
86
54DVH050002
Chu Thị Thùy Anh
54DVH050002@huc.edu.vn
6/12/1995Trình độ B1
91
87
54DVH050006
Nguyễn Nam Anh
54DVH050006@huc.edu.vn
7/26/1995Trình độ B1
92
88
54DVH050010
Nguyễn Thị Bí
54DVH050010@huc.edu.vn
9/3/1995Trình độ B1
93
89
54DVH050013
Nguyễn Thị Cúc
54DVH050013@huc.edu.vn
8/1/1995Trình độ B1
94
90
54DVH050016
Nguyễn Thị Kim Duyên
54DVH050016@huc.edu.vn
3/16/1994Trình độ B1
95
91
54DVH050019
Nguyễn Thị Ánh Đào
54DVH050019@huc.edu.vn
1/15/1995Trình độ B1
96
92
54DVH050029
Lê Hồng Hải
54DVH050029@huc.edu.vn
3/30/1995Trình độ B1
97
93
54DVH050033
Ngô Thị Hằng
54DVH050033@huc.edu.vn
11/24/1995Trình độ B1
98
94
54DVH050036
Ngô Phương Hoa
54DVH050036@huc.edu.vn
11/5/1995Trình độ B1
99
95
54DVH050037
Nguyễn Thị Hoa
54DVH050037@huc.edu.vn
5/22/1995Trình độ B1
100
96
54DVH050038
Bùi Thị Hòa
54DVH050038@huc.edu.vn
2/6/1995Trình độ B1
Loading...
 
 
 
Trinh do B1
Trinh do A2
 
 
Main menu