ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FeaturesStandardPro
2
1-click bump offers and upsellsYesYes
3
Pop-up and embeddable cartsYesYes
4
2-step cartsYesYes
5
Video cartsYesYes
6
Auto receiptsYesYes
7
Auto follow-upYesYes
8
A/B testingYesYes
9
Link trackingYesYes
10
RetargetingYesYes
11
Customer hubYesYes
12
Number of cartsUnlimitedUnlimited
13
Coupon URLYesYes
14
Advanced trial supportYesYes
15
Product upgradeYesYes
16
Membership integrationYesYes
17
Autoresponder integrationYesYes
18
Subscription managementYesYes
19
2-factor authenticationYesYes
20
Discount URLYesYes
21
Sales funnel builderYesYes
22
Mobile paymentsYesYes
23
Zapier integrationYesYes
24
Physical productsYesYes
25
GDPR consent boxYesYes
26
Funnel statsYesYes
27
Checkout optionsYesYes
28
Customer blacklistYesYes
29
Predicted revenue_Yes
30
JV contracts_Yes
31
Instant affiliate payments_Yes
32
Automatic dunning_Yes
33
Sales tax calculation_Yes
34
Affiliate center_Yes
35
Custom domain name functionality_Yes
36
Advanced user management_Yes
37
Client rights_Yes
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100