ABCDEFGHIJ
1
2
Dayangku Halizah Binti Pg HassanTARIKH18-07-2022HARIISNINMINGGUM17DISAHKAN OLEHKETUA BIDANG
3
4
KELAS4 AMANAHMASA07:30 PAGISUBJEKPENDIDIKAN KESIHATAN
5
HINGGA08:30 PAGITINGKATAN4
6
MODULKOMPONEN PENDIDIKAN KESIHATAN
7
8
9
ASPEK
10
7.0 KESELAMATAN
11
STANDARD KANDUNGAN7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri - Isu hak asasi manusia: Pemerdagangan manusia
12
13
STANDARD PEMBELAJARAN7.1.1 Menerangkan maksud dan jenis pemerdagangan manusia.
14
7.1.2 Menjelaskan situasi yang menyebabkan individu berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
15
18
OBJEKTIF PEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
19
Menyatakan maksud pemerdagangan manusia dengan tepat.
20
Menyatakan empat jenis pemerdagangan manusia.
21
Menerangkan tiga situasi yang menyebabkan individu berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
22
23
AKTIVITI1. Murid-murid ditunjukkan keratan akhbar dan gambar berkaitan isu pemerdagangan manusia.
24
2. Murid-murid memberikan pendapat berkaitan keratan akhbar dan gambar yang ditunjukkan.
25
3. Guru mengaitkan topik hari ini dengan keratan akhbar dan gambar yang ditunjukkan iaitu Pemerdagangan Manusia.
26
4. Murid-murid mencari maklumat di dalam buku teks berkaitan :-
27
(a) Maksud pemerdagangan manusia
28
(b) Jenis-jenis pemerdagangan manusia
29
(c) Situasi yang menyebabkan individu berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
30
(d) Cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia
31
5. Murid-murid diberikan lembaran kerja dan menyiapkan latihan yang diberikan sebagai pengukuhan.
32
33
34
35
36
37
38
EMK:Bahasa
39
NILAI-NILAI MURNIBBM/ABM/BBBKEMAHIRAN BERFIKIRALAT PEMIKIRAN
40
Kasih Sayang, menghormati Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.Membuat kaitanPETA MINDA-Cabang
41
PENILAIAN/ PENTAKSIRANPenilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
42
BertulisLatihan bertulisLisanSoal jawabPemerhatian
43
REFLEKSI & IMPAKMurid-murid memberikan pendapat mereka berkaitan punca yang menjadikan ramai gadis menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
Murid-murid juga memberikan contoh cara mengelak daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
44
45
46
47
48
49
50
KELAS4 CEKALMASA1:00 PTGSUBJEKPENDIDIKAN KESIHATAN
51
HINGGA2:00 PTGTINGKATAN4
52
MODULKOMPONEN PENDIDIKAN KESIHATAN
53
54
55
ASPEK
56
7.0 KESELAMATAN
57
STANDARD KANDUNGAN7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri - Isu hak asasi manusia: Pemerdagangan manusia
58
59
STANDARD PEMBELAJARAN7.1.1 Menerangkan maksud dan jenis pemerdagangan manusia.
60
7.1.2 Menjelaskan situasi yang menyebabkan individu berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
61
7.1.3 Menjana idea cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
64
OBJEKTIF PEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
65
Menyatakan maksud pemerdagangan manusia dengan tepat.
66
Menyatakan empat jenis pemerdagangan manusia.
67
Menerangkan tiga situasi yang menyebabkan individu berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
68
69
AKTIVITI1. Murid-murid ditunjukkan keratan akhbar dan gambar berkaitan isu pemerdagangan manusia.
70
2. Murid-murid memberikan pendapat berkaitan keratan akhbar dan gambar yang ditunjukkan.
71
3. Guru mengaitkan topik hari ini dengan keratan akhbar dan gambar yang ditunjukkan iaitu Pemerdagangan Manusia.
72
4. Murid-murid mencari maklumat di dalam buku teks berkaitan :-
73
(a) Maksud pemerdagangan manusia
74
(b) Jenis-jenis pemerdagangan manusia
75
(c) Situasi yang menyebabkan individu berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia.
76
(d) Cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia
77
5. Murid-murid diberikan lembaran kerja dan menyiapkan latihan yang diberikan sebagai pengukuhan.
78
79
80
81
82
83
84
85
EMK:
86
NILAI-NILAI MURNIBBM/ABM/BBBKEMAHIRAN BERFIKIRALAT PEMIKIRAN
87
Kasih Sayang, menghormati Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.Membuat kaitanPETA MINDA-Cabang
88
PENILAIAN/ PENTAKSIRANPenilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
89
BertulisLatihan bertulisLisanSoal jawabPemerhatian
90
REFLEKSI & IMPAKMurid-murid diberikan latihan untuk disiapkan sebagai kerja rumah.
91
92
93
94
95
96