7 ข้อมูลการมาเรียนเดือนกรกฎาคม 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1The student conclude' report table
2
Date : .....1..... July 2016 Time : .....8..... AM /..........PM
3
4
ClassFullAbsentTake leaveAb & TlLateNet totalPR.รายชื่อนักเรียนที่ ไม่มาเรียน และนักเรียนที่ าสายรายชื่อนักเรียนที่หนีเรียน / กลับก่อน
5
FullMFMFTotalMFTotalMFTotalMFTotalMFTotal
6
M 1/13482600000082634100.00
7
M 1/2281315000000131528100.00
8
M 1/3352411000000241135100.00
9
M 1/4341519110101014193397.06ด.ช.ฑีฆายุ
10
M 1/5372413220202022133594.59ด.ช.ชาคริต ขำตั้ง / ด.ช.อลงกรณ์
11
Total M11688484303000303000818416598.21
12
M 2/12862211001106212796.43ด.ญ.อภัสรา
13
M 2/24015250000011152540100.00ด.ช.นาคิน (สายไม่ทันเข้าแถว)
14
M 2/3412021220202018213995.12ด.ช.ธีรภัทร / ด.ช.อรรณพ
15
M 2/43821172240224019153489.47ด.ช.ศิรศักดิ์ / ด.ช.อภิเดช / ด.ญ.ณัฐฉวดี / ด.ญ.สิริวิมล
16
M 2/53326711010102573296.97ด.ช.ธีนชัย
17
Total M21808892538000538101838917295.56
18
M 3/13092100000092130100.00
19
M 3/22671933030304192388.46ด.ช.เกียรติศักดิ์ / ด.ช.พีรพล / ด.ช.เสลภูมิ
20
M 3/3301317000000131730100.00
21
M 3/428235331040401952485.71
ด.ช.พศวัต (ลาป่วย) / ด.ช.เพิ่มเกียรติ / ด.ช.สุภนัย / ด.ช.อธิพงษ์
22
M 3/5321220220202010203093.75ด.ช.จิราภัทร / ด.ช.สุทธิพงษ์
23
Total M31466482808100909000558213793.84
24
Total JHS494236258163191001732010121925547495.95
25
M 4/131526010101334263096.77นายพิพัฒน์ (ลา) / น.ส.วิภาวรรณ / น.ส.วรรณวิภา / น.ส.สุขิตาภา
26
M 4/233276000003327633100.00นายธนภัทร / นายสุเมธ / นายเอกรัตน์
27
M 4/3463511550505030114189.13
นายชัยวัฒน์ / นายณัฐพงษ์ / นายธณาธัติ / นายสกชัย / นายวศิน
28
Total M41106743505100606336614310494.55
29
M 5/1371423000000142337100.00
30
M 5/23314192240224012172987.88นายธีรวัฒน์ / นายนพพล / น.ส.สิริวรรณ / น.ส.อริษา
31
M 5/3271611111102201692592.59น.ส.ธมลวรรณ ใจบำรุง / น.ส.สาวิตรี (ลาป่วย)
32
Total M597445323501124600042499193.81
33
M 6/126818441141504172180.77
นายทรงเกียรติ / นายปริญญา / นายรุ่งโรจน์ / นายมนตรี / น.ส.อายรียา (ลา)
34
M 6/23192244004409182787.10น.ส.นิษฎ์อนงค์ / นา.ส.ภานุมาศ / น.ส.สุนิสา (ยี่) / น.ส.ศิริพร
35
M 6/321147314031401161780.95นายเกียรติศักดิ์ / นายพีรพล / นายวีรพันธ์ / น.ส.นภัสสร
36
Total M67831477512011761300024416583.33
37
Total SHS2851421431482212215102533612713326091.23
38
ST Total77937840130114122232134543734638873494.22
39
40
41
....................................................................................
42
( Miss. Nattaporn Ketprom )( Mr. Warawut Pongoen )
43
ReporterReviewer
44
45
....................................................................................
46
( Mr. Thamrong Janrit )( Mr. Sakda Sinma )
47
Deputy DirectorDirector
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...