Členské poplatky AC Uniza a krúžky CVČ judo (Web judo.acuniza.org) : Hárok1