סיליבוס והמורים המלמדים- תשעח
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
שכבת ז
2
מקצוע :הכיתההמורהנושאי הלימודמרכיבי הציון
3
מספר מבחניםמספר בחניםהערכה חלופית
4
שעת חינוך1פריד לילךהכרות ארגון  וגיבוש חברתי, מעברים, השתלבות בחברה: מעורבות,נתינה,יושר,
יחס לשונה לחץ חברתי/הטכנולוגיה ואני:מחשב,טלפונים..
אקטואליה/ארגון זמן/נושאים שעולים מתוך צורך של הכיתה
5
2דחוח הלוי אפרת
6
3לבנון שלמית
7
תורה1פריד לילךספר בראשית2 מבחנים במחצית
8
2דחוח הלוי אפרת
9
3לבנון שלמית
10
נביא1אריאל יפעתמלכים א-ב2 מבחנים במחצית
11
2דחוח הלוי אפרת
12
3מזרחי בת אל
13
תנ"ך- מיומנות1יפרח רויטלהתמצאות בתנ"ך ובפרשניםמבחן במחצית
14
2דחוח הלוי אפרת
15
3לבנון שלמית
16
אמונה1פריד לילךאמונה עפ"י מעגל השנה
+ פרקי יסוד באמונת ישראל
מחצית ב מבחןמחצית א הערכה חלופית
17
2דחוח הלוי אפרת
18
3לבנון שלמית
19
הלכה1פריד לילךהלכה עפ"י מעגל השנה +
הלכות תפילה לבנות ישראל
1 מבחנים במחצית הערכה חלופית במחצית ב
20
2דחוח הלוי אפרת
21
3לבנון שלמית
22
1ורהפטיג מוטי
23
2ורהפטיג מוטי
24
ורהפטיג מוטי
25
עונג שבת- פ"ש1פריד לילךמפגש חווייתי:רעיונות מפרשת שבוע, שירי שבת
26
2דחוח הלוי אפרת
27
3לבנון שלמית
28
זהות1פריד לילךמעברים/כישורי חברות/גיל ההתבגרות
מידת הצניעות/לחץ חברתי
29
1בודנהיימר שפרה
30
2דחוח הלוי אפרת
31
2בודנהיימר שפרה
32
3לבנון שלמית
33
3בודנהיימר שפרה
34
היסטוריה1יפרח רויטלתקופת המשנה, מהעולם העתיק לימי הביניים, תקופת התלמוד2 מבחנים במחצית א',במחצית ב' מבחן אחד והערכה חלופית.הערכה חלופית
35
2רויטל יפרח
36
3יפרח רויטל
37
גיאוגרפיה1שלמית לבנוןלמידה מהספר "אדם וסביבה בעידן הגלובלי" על תהליכי השינוי בעולם בתחומים שונים, עיסוק סביב המושג "גלובליזציה", תהליכים עולמיים ומדינתיים, כלכליים וחברתיים.מבחן במחצית פרוייקט אישי במחצית ב
38
2הדרה פתיחי
39
3שלמית לבנון
40
ספרות1לילך פריד יצירות נבחרות מהמקראה לספרות "מראות" , מדרשים ואגדות חז"ל , פיוטים ושירה מודרנית , סיפור קצר ומתן דגש על מאפייני דמות ומסרים גלויים וסמויים. מבחן אחד במחצית הגשת מיצג על אחת היצירות שנלמדו במסגרת שמחת קריאה
41
2יפעת אריאל
42
3יפעת אריאל
43
חנוך גופני1יעל עמרםכדור סל,כושר אירובי,זינוק נמוך וריצות ארוכות וקצרות כדור עף.מחול.הגנה עצמית.משחקי כדורמבדק בכל נושא נלמד
44
2יעל עמרם
45
3יעל עמרם
46
דרמה1אבבה עדישפת התיאטרון כביטוי להבעה של התלמידות. מקום,במה,דמוית ,עלילה ,כתיבה בימוי וכו'בוחן הגשת סצנה+ דף עמדה בכתב
47
2אבבה עדי
48
3אבבה עדי
49
אומנות1אבוקרט אוסנתיצירות הקשורות ללוח השנה העברי.
יצירות בטכניקות שונות
הכנת תערוכות לתצוגה.
הגשת יצירות מוגמרות ומסודרותהשתדלות בסדר וניקיון במהלך הסדנא
50
2אבוקרט אוסנת
51
3אבוקרט אוסנת
52
מחשבים1אביגיל סויסהאקסל + תקשובעבודות בכתה + עבודת סיכום
53
1חיה פישר
54
2אביגיל סויסה
55
2חיה פישר
56
3אביגיל סויסה
57
חיה פישר
58
אנגלית1אביטל כהןאוצר מילים, אסטרטגיות קריאה וכתיבה, תרגול שמיעה ומבנים דקדוקיים.2 מבחנים במחצית 2 בחנים במחצית 160%- מבחני אנסינים 30%- בחני אוצר מילים ודקדוק 10%- אחר
59
2גלית קאפח
60
3אילנה לוי
61
קבוצת מיקודאלישבע אדרי
62
מתמטיקהז1אפרתביטוי אלגברי. מספרים מכוונים.פונקציות . מלבן משולש - שטח והיקף- תיבה-נפח3 מבחנים במחצית 2 בחנים
63
ז2הדר
64
ז3יעל אופיר
65
קבוצת מיקודשרונהסדר פעולות חשבון, הצבות, המשתנה וחוקיות, מספרים מכוונים, סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, פישוט תבניות מספר, ניצבות של ישרים, היקף ושטח מלבן וריבוע, נפח תיבה וקוביה
66
מתמטיקה- מצוינותלא בתשעחהעשרה מתמטית מאתגרת לפי התוכנית של מכון וייצמן
67
לשוןז1בן זקן הדרשם המספר, חלקי דיבור, צירופים שמניים,מיומנויות בהבעה והבנה: פעולות טרום קריאה, לכידות וקישוריות בטקסט, פיענוח משימה וכתיבת תשובה, אסטרטגיות להתמודדות עם מילים קשות בטקסט, הכרת סוגי טקסטים, מבנה פסקה בדגש על כתיבת פסקת טיעון אמצעים רטוריים,פיסוק רטורי,השוואה,היצגים גרפיים.2 מבחנים במחציתבוחן במחציתה.חלופית
68
ז2 דחוח הלוי אפרת
69
ז3אופיר יעל
70
ז3אופיר יעל
71
קבוצת מיקודשני ברכהמבוא,קריאה קולית,שם המספר,טרום קריאה,לכידות וקישוריות,פיענוח משימה-מילות שאלה ומילות הוראה,כתיבת תשובה כהלכה,פיענוח מילים קשות בטקסט,מבנה פסקה,אמצעים רטוריים,פיסוק רטורי,פסקת טיעון,השוואה-טבלה והמללת טבלה לפסקה,היצגים גרפיים,מטה-לשון2 מבחנים במחצית בוחן במחצית הערכה חלופית בנושא ניבים ופתגמים
72
73
שכבת ז- קבוצות לימוד
74
מרכיבי הציון
75
המקצועהקבוצההמורהנושאי הלימודמספר מבחניםמספר בחניםהערכה חלופית
76
מדעיםחגית הגרימאפייני החומר, מבנה החומר בשלושת מצבי הצבירה, אנרגיה, התא החי, מערכת הובלה, מאזן מים וחום4 מבחנים בשנה 1/2 בחנים בשנה אין
77
שרית כהן
78
מיכל דויטש
79
מוריה ברויאר
80
מדרשהבחירה הכנה רוחנית לחגים, עבודת המידות, דימוי גוף, תפקידי וייחודי בעולם
81
אמירים קבוצה א דמות האישה מחוה אימנו ועד היום..
82
קבוצה בפרוייקט "אחריות אזורית 2048"- עידוד תלמידים מחוננים ומצטיינים למעורבות בחיי החברה והמדינה, להכרות עם המגזר הציבורי וחשיבותו, וזאת מתוך תפיסה של אחריות ציבורית, שייכות ממלכתית וניצול יכולותיהם וכשרונם למען הסביבה והחברה.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
שכבת ז
שכבת ח
ח1
שכבת ט
ט4
שכבת י
שכבת יא
יא1
שכבת יב
גיליון3
 
 
Main menu