סיליבוס והמורים המלמדים- תשעח
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
שכבת ז
2
מקצוע :הכיתההמורהנושאי הלימודמרכיבי הציון
3
מספר מבחניםמספר בחניםהערכה חלופית
4
שעת חינוך1הכרות ארגון  וגיבוש חברתי, מעברים, השתלבות בחברה: מעורבות,נתינה,יושר,
יחס לשונה לחץ חברתי/הטכנולוגיה ואני:מחשב,טלפונים..
אקטואליה/ארגון זמן/נושאים שעולים מתוך צורך של הכיתה
5
2
6
3
7
תורה1ספר בראשית2 מבחנים במחצית
8
2
9
3
10
נביא1בתאל מזרחימלכים א-ב2 מבחנים במחצית
11
2אפרת דחוח הלוי
12
3יפעת אריאל
13
תנ"ך- מיומנות1התמצאות בתנ"ך ובפרשניםמבחן במחצית
14
2
15
3
16
אמונה1אמונה עפ"י מעגל השנה
+ פרקי יסוד באמונת ישראל
מחצית ב מבחןמחצית א הערכה חלופית
17
2
18
3
19
הלכה1הלכה עפ"י מעגל השנה +
הלכות תפילה לבנות ישראל
1 מבחנים במחצית הערכה חלופית במחצית ב
20
2
21
3
22
23
4
24
25
עונג שבת- פ"ש1מפגש חווייתי:רעיונות מפרשת שבוע, שירי שבת
26
2
27
3
28
זהות1מעברים/כישורי חברות/גיל ההתבגרות
מידת הצניעות/לחץ חברתי
29
1
30
2
31
2
32
3
33
3
34
היסטוריה1תקופת המשנה, מהעולם העתיק לימי הביניים, תקופת התלמוד2 מבחנים במחצית א',במחצית ב' מבחן אחד והערכה חלופית.הערכה חלופית
35
2רויטל יפרח
36
3
37
גיאוגרפיה1שלמית לבנוןלמידה מהספר "אדם וסביבה בעידן הגלובלי" על תהליכי השינוי בעולם בתחומים שונים, עיסוק סביב המושג "גלובליזציה", תהליכים עולמיים ומדינתיים, כלכליים וחברתיים.מבחן במחצית פרוייקט אישי במחצית ב
38
2הדרה פתיחי
39
3שלמית לבנון
40
ספרות1לילך פריד יצירות נבחרות מהמקראה לספרות "מראות" , מדרשים ואגדות חז"ל , פיוטים ושירה מודרנית , סיפור קצר ומתן דגש על מאפייני דמות ומסרים גלויים וסמויים. מבחן אחד במחצית הגשת מיצג על אחת היצירות שנלמדו במסגרת שמחת קריאה
41
2יפעת אריאל
42
3יפעת אריאל
43
חנוך גופני1יעל עמרםכדור סל,כושר אירובי,זינוק נמוך וריצות ארוכות וקצרות כדור עף.מחול.הגנה עצמית.משחקי כדורמבדק בכל נושא נלמד
44
2יעל עמרם
45
3יעל עמרם
46
דרמה1שפת התיאטרון כביטוי להבעה של התלמידות. מקום,במה,דמוית ,עלילה ,כתיבה בימוי וכו'בוחן הגשת סצנה+ דף עמדה בכתב
47
2
48
3
49
אומנות1אסנת אבוקרטיצירות הקשורות ללוח השנה העברי.
יצירות בטכניקות שונות
הכנת תערוכות לתצוגה.
הגשת יצירות מוגמרות ומסודרותהשתדלות בסדר וניקיון במהלך הסדנא
50
2
51
3
52
מחשבים1אביגיל סויסהאקסל + תקשובעבודות בכתה + עבודת סיכום
53
1חיה פישר
54
2אביגיל סויסה
55
2חיה פישר
56
3אביגיל סויסה
57
חיה פישר
58
אנגלית1אביטל כהןאוצר מילים, אסטרטגיות קריאה וכתיבה, תרגול שמיעה ומבנים דקדוקיים.2 מבחנים במחצית 2 בחנים במחצית 160%- מבחני אנסינים 30%- בחני אוצר מילים ודקדוק 10%- אחר
59
2גלית קאפח
60
3אילנה לוי
61
קבוצת מיקודאלישבע אדרי
62
מתמטיקהז1אפרתביטוי אלגברי. מספרים מכוונים.פונקציות . מלבן משולש - שטח והיקף- תיבה-נפח3 מבחנים במחצית 2 בחנים
63
ז2הדר
64
ז3יעל אופיר
65
קבוצת מיקודשרונהסדר פעולות חשבון, הצבות, המשתנה וחוקיות, מספרים מכוונים, סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, פישוט תבניות מספר, ניצבות של ישרים, היקף ושטח מלבן וריבוע, נפח תיבה וקוביה
66
מתמטיקה- מצוינותלא בתשעחהעשרה מתמטית מאתגרת לפי התוכנית של מכון וייצמן
67
לשוןז1שם המספר, חלקי דיבור, צירופים שמניים,מיומנויות בהבעה והבנה: פעולות טרום קריאה, לכידות וקישוריות בטקסט, פיענוח משימה וכתיבת תשובה, אסטרטגיות להתמודדות עם מילים קשות בטקסט, הכרת סוגי טקסטים, מבנה פסקה בדגש על כתיבת פסקת טיעון אמצעים רטוריים,פיסוק רטורי,השוואה,היצגים גרפיים.2 מבחנים במחציתבוחן במחציתה.חלופית
68
ז2 הדרה פתיחי
69
ז3קרן זרקון
70
קבוצת מיקודשני ברכהמבוא,קריאה קולית,שם המספר,טרום קריאה,לכידות וקישוריות,פיענוח משימה-מילות שאלה ומילות הוראה,כתיבת תשובה כהלכה,פיענוח מילים קשות בטקסט,מבנה פסקה,אמצעים רטוריים,פיסוק רטורי,פסקת טיעון,השוואה-טבלה והמללת טבלה לפסקה,היצגים גרפיים,מטה-לשון2 מבחנים במחצית בוחן במחצית הערכה חלופית בנושא ניבים ופתגמים
71
72
שכבת ז- קבוצות לימוד
73
מרכיבי הציון
74
המקצועהקבוצההמורהנושאי הלימודמספר מבחניםמספר בחניםהערכה חלופית
75
מדעיםחגית הגרימאפייני החומר, מבנה החומר בשלושת מצבי הצבירה, אנרגיה, התא החי, מערכת הובלה, מאזן מים וחום4 מבחנים בשנה 1/2 בחנים בשנה אין
76
שרית כהן
77
מיכל דויטש
78
מוריה ברויאר
79
מדרשהבחירה הכנה רוחנית לחגים, עבודת המידות, דימוי גוף, תפקידי וייחודי בעולם
80
אמירים קבוצה א דמות האישה מחוה אימנו ועד היום..
81
קבוצה בפרוייקט "אחריות אזורית 2048"- עידוד תלמידים מחוננים ומצטיינים למעורבות בחיי החברה והמדינה, להכרות עם המגזר הציבורי וחשיבותו, וזאת מתוך תפיסה של אחריות ציבורית, שייכות ממלכתית וניצול יכולותיהם וכשרונם למען הסביבה והחברה.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
שכבת ז
שכבת ח
ח1
שכבת ט
ט4
שכבת י
שכבת יא
יא1
שכבת יב
גיליון3