למידה מרחוק 22-27/3/20
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
2
יום א' 22/3יום ב' 23/3יום ג' 24/3יום ד' 25/3יום ה' 26/3
3
תאריך/שכבהשעהכיתהפעילותכיתהיום ב' 23/3כיתהפעילותכיתהפעילותכיתהפעילות
4
12:00-13:00י1+2גאוגרפיה
5
שכבת י'עד 13:00כולםמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותכולםמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותכולםמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותכולםמפגש עם המחנכים/טופס נוכחות
6
13:00-14:00י1-5אנגלית: קרין, מיכל, שרית, פרח, רות, מיקיי3-7גוש א' (בתקשורת תלמד רוית, בחנ"ג- הילה רוט. כל שאר המגמות בגוש לומדות גם כן)י1לשון- סיוןי3-7גוש א' (תקשורת תלמד חן, חנ"ג- יערה- כל שאר המגמות בגוש לומדות גם כן בשעה זו למעט קבוצת ביולוגיה של אילן)י1לשון- תומר
7
י6לשון- סיוןי1תיירותי2-7מתמטיקהי1-2תנ"ך- קאריןי2-7מתמטיקה
8
י7תנ"ך - קמהי8היסטוריהי8חינוך- מיטל שריי8אנגליתי8גאוגרפיה
9
י8תנ"ך- מיטל שריכיתות י':כיתות י"אכיתות י"ב
10
14:00-15:00י1+י2היסטוריה - אלי ורוניתי3-7גוש ב'י1+2מבוא לביולוגיה נועה ואילןי3-7גוש ב'1+2תיירות וגאוגרפיהגוש ב'גוש א'גוש ב'גוש א'גוש ב'גוש א'
11
י3היסטוריה- סיגלי1מתמטיקהי3תנ"ך- קאריןי1מתמטיקהביולוגיה- נועהביולוגיה- אילןביולוגיה- אילןביולוגיה- שלומיערביתתאטרון
12
י4לשון- סיוןי2לשוןי4היסטוריה- רוניתי2לשוןי3לשון- גלפיזיקהחנ"גפיזיקהחנ"גביולוגיה- אמיכימיה
13
י5תנ"ך- קמהי8מתמטיקהי5לשון- סיוןי8חינוך/ מתמטיקהי4היסטוריה- רוניתערביתתאטרוןערביתתאטרוןמחשבת ישראלמדעי המחשב
14
י6+י7אנגלית- שרית, מיכל, ומיקיי6היסטוריה- סיגלי5לשון- סיוןגאוגרפיהמדעי המחשבגאוגרפיהמדעי המחשבדיפלומטיהביולוגיה- נועה
15
י8אנגלית- פרחי7לשון- תומרי6תנ"ך-קמהמד"חהנדסת תוכנהמד"חהנדסת תוכנהמד"חתקשורת
16
י8גאוגרפיה- גילהי7היסטוריה- סיגלכימיהדיפלומטיה- מיכל זהרכימיהדיפלומטיהפיזיקהמוסיקה
17
י8מתמטיקהאומנותתקשורתאומנותתקשורת
18
15:00-16:00קבוצה שניה של מחשבים (במידת הצורך)מוסיקהמחשבת ישראלמוסיקהמחשבת ישראל
19
ניתן לתת מטלות במקצועות במקצועות הבאים:אנגלית, לשון, תנ"ךגוש א', גוש ב', מתמטיקהבמקצועות הנלמדים באותו יום + י3+י7+י6: מבוא לביולוגיה
20
שכבת י"אעד 13:00כולםמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחות
21
13:00-14:00י"א 1+2מתמטיקה-ענת, אווה, מיכאלי"א 1+2לשון (מירי וליאת)י"א 1+2אנגלית- קרין, רות, מיקיי"א 1+2גאוגרפיה +תקשורת (רוית)י"א 1לשון- ליאת
22
י"א 3אזרחות-יואבי"א 3-7גוש ב' (למעט הקבוצה של אילן)י"א 3לשון- ליאתי"א 3+7גוש ב' י"א 2לשון- מירי
23
י"א 4לשון- ליאתי"א 4אזרחות- יואבי"א 3-7אנגלית
24
י"א 5תנ"ך- סהרי"א 5ספרות- סיגל
25
י"א 6היסטוריה- אליי"א 6תנ"ך- חיים
26
י"א 7אזרחות- תומרי"א 7ספרות- מירב
27
14:00-15:00י"א 3-7מתמטיקה- מיכל, שירה, אווה , ענתי"א 1ספרות- מירבי"א 1אזרחות- יואבי"א 1י"א 1+2מתמטיקה- ענת, אווה מיכאל
28
י"א 1+2גאוגרפיה +צילום (חן+דובי)י"א 2אזרחות- תומרי"א 2ספרות- מירבי"א 2היסטוריה- רוניתי"א 3תנ"ך- קמה
29
י"א 3-7גוש א' - תקשורת יואב, דיפלומטיה- שרמיאן)י"א 3היסטוריה- תומרי"א 3-7גוש א' (דיפלומטיה רבקה + תקשורת צילום)י"א 4תנ"ך- ליזי
30
י"א 4היסטוריה- אליי"א 5תנ"ך- סהר
31
י"א 5לשון- ליאתי"א 6אזרחות- יואב גולן
32
י"א 6לשון- מיריי"א 7לשון- ליאת
33
י"א 7תנ"ך- ליזי
34
15:00-16:00גוש ב'- הקבוצה של אילןי"א 3-7מד"ח לקבוצה של ליהיי"א 3-7מתמטיקה לתלמידים של אווה וענתי"א 5תנ"ך
35
ניתן לתת מטלות במקצועות הבאים:מתמטיקה, אזרחות, תנ"ך והיסטוריהגוש א', גוש ב' ובכיתות י"א 1-2: אזרחות ספרות ולשוןלשון, תנ"ך, ספרות היסטוריהמתמטיקה, אנגלית
36
שכבת י"בעד 13:00כולםמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחותמפגש עם המחנכים/טופס נוכחות
37
13:00-14:00י"ב 3-7גוש א'י"ב 1+2אנגלית (שרית, מיקי, אניטה)י"ב 1מתמטיקהי"ב 1גאוגרפיהי"ב 3-7אנגלית
38
י"ב 1ספרותי"ב 3-7מתמטיקהי"ב 2תקשורתי"ב 2מתמטיקהי"ב 1ספרות
39
י"ב 2אזרחותי"ב 8אנגלית- פרחי"ב 3-7גוש א'י"ב 3-7 מתמטיקהי"ב 2תקשורת
40
י" 8חינוך- עילהי"ב 8אזרחות- דוביי"ב 8עילה
41
14:00-15:00י"ב 3-7גוש ב'י"ב 1גאוגרפיהי"ב 1אזרחותי"ב 3-7אנגליתי"ב 3-7מתמטיקה
42
י"ב 1אזרחותי"ב 2תקשורתי"ב 2ספרות- סיגלי"ב 2אזרחותי"ב 1+2אנגלית
43
י"ב 2ספרותי"ב 8היסטוריה- עילהי"ב 3-7גוש ב'י"ב 1ספרותי"ב 8אנגלית
44
י"ב 8לשון- דקלהי"ב 3-7אזרחות, מתמטיקה, אנגליתי"ב 8היסטוריה- עילה
45
15:00-16:00מד"ח- לקב' של ליהי
46
ניתן לתת מטלות במקצועות הבאים:גוש א', גוש ב' וספרות (י"ב 1+2אזרחות, מתמטיקה, אנגליתספרות, גוש א', גוש ב'
47
מטלות ארוכות טווח30% בביולוגיה, פיסיקה, אזרחות
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...