การรายงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
การรายงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
2
ภาคเรียนที่ 2/2560
3
ที่โรงเรียนรายงานสภาพการใช้สารเสพติดการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวฯ 60หมายเหตุ
4
ส่งแล้ว
ยังไม่ได้ส่ง
ส่งแล้วยังไม่ได้ส่ง
คำชี้แจง
5
1ดอนชัยวิทยาPP****
สีเขียว 100% ผ่าน รายงานครบ
6
2บ้านสบหารP
สีเหลือง 50% รายงานเพียงเรื่องเดียว ขาดอีก1 เรื่อง
7
3บ้านแพะพิทยาPP****
สีแดง 0% ไม่ผ่าน ยังไม่ได้รายงานทั้ง 2 เรื่องให้รีบดำเนินการด้วย
8
4บ้านแม่หารPP
9
5บ้านแม่ต้อบใต้PP
10
6บ้านแม่ต้อบเหนือPP****
11
7บ้านป่าหมาก
12
8บ้านแม่เกาะP
13
9บ้านขุนแม่ต้อบP
14
10อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)PP****
15
11
อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม
PP****
16
12บ้านพะมอลอPP
17
13รัตนประทีปวิทยาP
18
14บ้านแม่อุมลองPP
19
15บ้านแม่อุมป๊อก
20
16บ้านแม่อุมลองหลวงPP
21
17เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10pp****
22
18บ้านห้วยฮากไม้ใต้pp
23
19บ้านห้วยฮากไม้เหนือpP
24
20บ้านห้วยเดื่อPP****
25
21บ้านแม่ปุ๋นPP
26
22บ้านแม่ละP
27
23บ้านอมพายPP****
28
24บ้านช่างหม้อPP
29
25บ้านสันติสุขP
30
26บ้านแม่สะลาบPP
31
27บ้านจอซิเดอเหนือPP****
32
28บ้านห้วยแห้งPP
33
29บ้านห้วยหมูพิทยาPP****
34
30บ้านแม่ก๋อนPP****
35
31บ้านศรีมูลเมือง
36
32บ้านห้วยห้อมPP
37
33บ้านท่าตาฝั่งP
38
34บ้านห้วยโผ
39
35บ้านแม่กองคาPP
40
36บ้านทุ่งแพมPP
41
37บ้านห้วยทรายPP
42
38บ้านห้วยสิงห์PP****
43
39บ้านแม่กองแป
44
40ชุมชนบ้านน้ำดิบPP
45
41บ้านคะปวงPP****
46
42
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
47
43บ้านแม่สะเรียงPP****
48
44ทองสวัสดิ์วิทยาคารPP****
49
45บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193PP
50
46บ้านไร่วิทยาPP****
51
47สังวาลย์วิทยาPP
52
48บ้านแม่ลิดP
53
49บ้านดอยเลี่ยมPP
54
50บ้านแม่สวรรค์น้อยPP****
55
51บ้านสุดห้วยนาPP****
56
52บ้านแม่สวรรค์หลวงPp****
57
53บ้านห้วยปางผาง
58
54บ้านแม่กะไนPP****
59
55บ้านแม่จ๊างPP****
60
56บ้านห้วยปลากั้ง
61
57บ้านขุนวง
62
58บ้านดงกู่
63
59บ้านขุนวงเหนือPP
64
60บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อยPP****
65
61บ้านโพซอPP****
66
62บ้านเสาหินPP****
67
63เพียงหลวง ๑๑P
68
ที่อ.แม่ลาน้อย
69
1บ้านส้มป่อยPP****
70
2บ้านแม่อมลานPP
71
3บ้านฟักทองP
72
4บ้านป่าแก่P
73
5บ้านแม่ลาผาไหวPP****
74
6บ้านขุนแม่ลาPP****
75
7บ้านห้วยผึ้งPP****
76
8บ้านท่าผาปุ้มPP
77
9บ้านแม่เตี๋ยP
78
10บ้านห้วยหมากหนุนPP
79
11บ้านแม่สะกั๊วะPP****
80
12บ้านแม่โถPP
81
13บ้านแม่โถใต้PP
82
14บ้านห้วยไม้ซางPP
83
15บ้านหัวแม่โถ
84
16บ้านแม่อุมพายPP****
85
17บ้านแม่จอPP
86
18บ้านห้วยผึ้งใหม่PP****
87
19บ้านผาแดงหลวงPP
88
20บ้านแม่นาจางเหนือPP
89
21บ้านแม่ขีดPp****
90
22บ้านแม่นาจางp
91
23บ้านหนองม่วน
92
24บ้านแม่สะแมงPp
93
25บ้านกอกหลวงP
94
26บ้านแม่ฮุP
95
27บ้านพระบาทห้วยผึ้งP
96
28
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
97
29บ้านแม่แลบPP
98
30ลุ่มน้ำวิทยาP
99
31บ้านป่าหมากวิทยาPp
100
32บ้านแม่งะP
Loading...
 
 
 
รายงานสภาพการใช้สารฯ,การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
รร.ปลอดบุหรี่
จำแนกสีสถานศึกษา