ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Съвместни администраториМарков Колеж ООД, Марков Колеж София ООД,ДЗЗД Марков Колеж ОК и Фондация „Марков колеж“
2
Име на ДЗЛДМария Петрова Николова
3
Контакти:0888777128; info@markovcollege.com
4
Интернет сайтовеhttp://www.markovcollege.com/, https://www.markovcollege.bg/, https://www.online.markovcollege.com/
5
Дата на последна промяна23.05.2018
6
7
I.Категории лични данни, за които администраторите са и обработващи:
8
Реф. номерКатегории субекти на данниКатегории лични данни (ЛД)Чувствителни ли да ЛДБизнес процесИзточник на ЛДЦел на обработванетоПравно основаниеАко е съгласие,как е полученоПредоставяне на ЛД на:Достъп на субекта до информациятаМясто на съхраниение на даннитеДържаваПериод на съхраниениеНиво на криптиранеСподелено с 3-ти страни извън ЕСКоментари
9
1Назначени по трудов договор или сключен граждански договорИме, Фамилия, Имейл, телефон,адрес,ЕГН, номер и дата на лична карта,място на раждане, снимков материалненаемане на персоналЛД са предоставени от субекта имсключване на трудови или граждански договоридоговорн/асчетоводна къща, НАП, НОИпри поискаване в офис на администраторите, счетоводна къща; чрез ПИК/КЕП в сайта на НАПНа хартия- в офис на администраторите в заключен шкаф; електронно-в сиситемата на счетоводната къща; онлайн чрез системите на НАП и НОИ чрез криптирана връзкаБългариясъгласно разпоредбите на законодателствотоhttpsне/
10
2Клиенти физически лица (ФЛ)Име, Фамилия, Имейл, телефон,адрес, рожденна дата,снимков материалнезакупуване на услуга или продукт от администраторитеЛД са предоставени от субекта имтърговска дейност и дейност по обслужване на клиентитедоговор; търговско споразумениен/аимейл платформа, хсотинг компаниечрез онлайн профила си; чрез получени електрони писма с линк за проверка на данните и отписванедоговори- на хартия в офиса на администраторите или онлайн в електронния магазинБългариядо искане на унищожениеhttpsне/
11
3Потенциални клиенти (ФЛ)Име, Фамилия, Имейл, телефон,адрес, IP адреснерегистрация в интрнет сайтовете или на хартиен носителЛД са предоставени от субекта имизпращане на допълнителна информация, искане на обратна връзка по опрделени въпросисъгласиечрез изрично заявление при регистрацията и/или потвърждение на регистрацията по имейл; чрез изрично заявление на хартиен носителимейл платформа, хостинг компаниячрез получени електрони писма с линк за проверка на данните и отписванеОнлайн платформа MailChimp, собственост на The Rocket Science Group, LLC., с адрес:675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; на хартиен носител - в офиса на администраторите в заключен шкафСАЩ, Българиядо искане на унищожениеhttpsне/
12
II.Категории лични данни, за които администраторите са само обработващи:
13
Реф.номерКатегории субекти на данниКатегории лични данни (ЛД)Чувствителни ли да ЛДБизнес процесИзточник на ЛДЦел на обработванетоПравно основаниеАко е съгласие,как е полученоПредоставяне на ЛД на:Достъп на субекта до информациятаМясто на съхраниение на даннитеДържаваПериод на съхраниениеНиво на криптиранеСподелено с 3-ти страни извън ЕСКоментари
14
1Физически лица, участващи в обучение на администраторите, възложено от друг администратор на ЛДИме, Фамилия, Имейл, телефон,снимков материалнепровеждане на обучениеЛД са предоставени от възложителя на обучениетотърговска дейност- поддържане на архивни списъци при дългосрочно търговски отношения с възложителя на обучениетодоговор с възложителян/асамо и единствено обратно на възложителя на обучениетопри поискванеелектронно в архив на външен хард диск, заключен в офиса на обработващияБългариядо искане за унищожение от субекта или възложителяфайловете са заключни с паролине/
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100