ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
утвърден със заповед № РД-06-268/10.04.2023 г. на Началника на РУО - Бургас
2
Приложение № 1
3
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
4
5
ОБЛАСТ БУРГАС
6
7
Община, населено място, наименование на училищетоНаименование на профилаКод на професиятаНаименование на професиятаКод на специалността от професияНаименование на специалността от професияФорма на обучение 1-дневна; 2-дуалнаСрок на обучениеБрой паралелкиСтепен на професионална квалификацияБрой местаБрой места в STEM профил Брой места в STEM специалност от професияЧужд език Начин на балообразуванеПрофилиращи предметиПофесията е нова за: 1- Областта; 2 -Общината; 3 -Училището
8
Начин на изучаванеИзпитиРезултати от олимпиади или състезания от календара на МОННационално външно оценяване по друг предметБалообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
9
интензивноразширено без интензивно и без разширеноЧрез тестпроверка на способноститепърви предметвтори предметпърви предметвтори предметпърви предметвтори предмет
10
БЕЛМ
11
123456789101112131415161718192021222324252627
12
Бургас, Бургас, Търговска гимназия 344030Оперативен счетоводител 3440301Оперативно счетговодство 152352АЕ22ГИИЦ
13
Бургас, Бургас, Търговска гимназия 343010Финансист 3430101Банково дело 151326АЕ22ГИИЦ
14
Бургас, Бургас, Търговска гимназия 345120Икономист 3451204Икономика и мениджмънт 151326АЕ22ГИИЦ
15
Бургас, Бургас, Търговска гимназия 345120Икономист 3451204Икономика и мениджмънт 151326РЕ22ГИИЦ
16
Бургас, Бургас, Търговска гимназия 346010Офис-мениджър 3460101Бизнес - администрация 151326АЕ22ГИИЦ
17
Общо за училището:615600
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100