เบอร์โต๊ะเกมแรกเอแม็ท และซูโดกุ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันเอแม็ท(A-MATH)/เบอร์โต๊ะเกมแรก
2
การแข่งขัน ศรีเมืองเอแม็ทและซูโดกุ 2018 ครั้งที่ 3
3
แข่งวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
4
ระดับ ประถมศึกษา
5
6
ลำดับที่
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2
เบอร์โต๊ะเกมแรก
7
1
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
ด.ช.ธนกร อุตะนะตะ
ด.ช.ธีร์กวิน ยาคำ
1
8
2บ้านโนนตูม
ด.ช.กฤตนัย ตุพิลา
ด.ช.ทินกร บุตรจันทร์
2
9
3
บ้านท่าโพธิ์ศรี
เด็กชายนพพร มีศรี
เด็กชายทิวา วงศ์สุธา
3
10
4
บ้านโพธิ์สง่า
ด.ช.ธนวัฒน์ วงศ์พุทธะ
ด.ช.เอทิปกรณ์ กุลวงค์
4
11
5
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
ด.ญ.อโนชา จักรสาร
ด.ญ.เทวธิดา มณีเขียว
5
12
6
บ้านตุงลุงเหนือ
ด.ญ.ณัฐกานต์ สุขสาร
ด.ช.ณัฐภัทร ผาก่ำ
6
13
7
นิคมสร้างตนเอง 5
ด.ญ.ประภาสิริ ทองจันทร์
ด.ญ.ธัญมน เสนะ
7
14
8
บ้านนาเอือด
ด.ช.เมธวินร์ ศรีวง์
ด.ช.วงศกร ป้องวงค์
8
15
9
บ้านหนองแสง-วังอ่าง
เด็กชายคุณานนท์ พิมพ์ทรัพย์
-9
16
10
บ้านโพธิ์สง่า
ด.ญ.ชัญญานุช ชัฎขันธกิจ
ด.ญ.กานต์ธีรา สีแป้
10
17
11บ้านโนนยาง
ด.ญ.ธัญญาภรณ์ พรมสุข
ด.ญ.ฐานิสรา สีมาวัน
11
18
12
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
ด.ญ.ชญานิน บุญส่ง
ด.ญ.อธิชา บุญส่ง
12
19
13บ้านงิ้ว
เด็กชายพันกร สุวรรณภาพ
เด็กชายธัญรังสรรค์ ดำริห์
13
20
14
บ้านโพธิ์สง่า
ด.ญ.ดวงฤทัย แสวงผล
ด.ช.ธนพงศ์ ทัดเทียม
14
21
15
ชุมชนบ้านนาโพธิ์
เด็กหญิงเนตรนภา วิรังษา
เด็กชายธนกานต์ ดวงเฉลิม
15
22
16
บ้านนาเอือด
ด.ญ.อรุโนทัย จันทะเวช
ด.ช.ธรรมรัตน์ ฤทธิ์ยา
16
23
17บ้านด่าน
เด็กชายอภิรักษ์ ทองทิพย์
เด็กชายศรายุทธ คำวงศ์
17
24
18
ชุมชนบ้านนาโพธิ์
เด็กหญิงกุลนัดดา ปานหงษา
เด็กหญิงนันทิตา ธรรมวัฒน์
18
25
19บ้านโนนสุข
เด็กหญิงสุมินตรา คำนนท์
เด็กหญิงรัชดาพร แก้วพรม
19
26
20
นิคมสร้างตนเอง 5
เด็กชายทศพร ตู้ทอง
เด็กหญิงชิดชนก ดอนชะเอม
20
27
21
บ้านโพธิ์สง่า
เด็กหญิงสิริวิภา นอระสีหา
เด็กชายนัฐวุฒิ คำศรีสุข
21(ชนะผ่านเกมแรก)
28
29
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบรายชื่อ พร้อมจดจำเบอร์โต๊ะเกมแรก เพื่อนั่งประจำโต๊ะแข่งขัน
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu