ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Takım No :Kişisel Verilen Korunması Hakkında 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Fikret Yüksel Vakfı'olarak "Veri
Sorumlusu" sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum
çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Fikret Yüksel
Vakfı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Kişisel Verileriniz
Fikret Yüksel Vakfı'na ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi
toplamak ve derlemek ve çalışmalarımızı geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.Bu
kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Vakfımıza
başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen tüm şahıslar; ·
Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,·
İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,·
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,·
Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer
aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,·
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok
edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü
kişiye iletilmesini isteme,·
İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,· Kanun’a aykırı veri
işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına
sahiptirler.Yukarıda sayılan bu talepleriniz için, internet sitemiz üzerinde bulunan İletişim Formunu
(https://www.fikretyukselfoundation.com/bize-ulasin) doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz.
2
3
Takı Adı:
4
5
Formu Dolduran Mentor Bilgisi :
6
7
Takım Kurum / Okul Adı :
8
9
Takımın Bulunduğu İl :
10
11
Davet Listesinin Ait olduğu Bölgesel Turnuva :(İzmir, İstanbul, Mersin yada Bosphorus olarak belirtiniz)
12
Aşağıdaki listedeki öğrenci/öğretmen/görevliler için Kaymakamlık oluru, Okul izinleri v.b. amacıyla davet listesi hazırlanacaktır. Başvuruların yapılması takip edilmesi v.b. takımlar aracılığıyla yapılacaktır.
13
14
15
16
Sıra No :Ad Soyad :Takımdaki Görevi :
17
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15
32
16
33
17
34
18
35
19
36
20
37
21
38
22
39
23
40
24
41
25
42
26
43
27
44
28
45
29
46
30
47
31
48
32
49
33
50
34
51
35
52
36
53
37
54
38
55
39
56
40
57
41
58
42
59
43
60
44
61
45
62
46
63
47
64
48
65
49
66
50
67
51
68
52
69
53
70
54
71
55
72
56
73
57
74
58
75
59
76
60
77
61
78
62
79
63
80
64
81
65
82
66
83
67
84
68
85
69
86
70
87
71
88
72
89
73
90
74
91
75
92
76
93
77
94
78
95
79
96
80
97
81
98
82
99
83
100
84